Coronadans eller??

Coronadansen 2020.

Kva er det for ei øving,
ja, no du kan sanneleg undre.
Det er heilt enkelt butikkrøving,
og me handlar i over «hundre».

Joika, mjøl og hermetikk
fyller handlevognene våre.
Me dansar frå butikk til butikk
så føtene våre vert hovne og såre.

Men kva finn ein mest i handlekorga,
i denne coronastorhamstretida.
Nei hamstring av mat er ikkje sorga
som utgjer den store kundestrida.

Du har nok gissa det allereie,
du brukar det kvar einaste dag.
For deg som ikkje bruker bleie
er dorullen ditt hamstringsoppdrag.

No fyller du alle handlevogner
du slest om kvart einaste tørk.
Du tek gjerne turen fleire gonger
og fyller heimen frå tak til dørk.

Så har du omsider fylt loft og lager
og freden kan endeleg siga inn.
Du har papir for nokre tusen dager
men gløymde du å kjøpa middagen din?
03.04.2020.M-m.

Fristelsen ble for stor, jeg måtte bare fortelle om mine bestrebelser med å sikre rekvisita til den store forventede Coronadiareen. Ha en fin dag.
Bildene er hentet ut fra Google

Ein heimelaga krangel…


Google

Ein heimelaga krangel?

Har du vore i butikken, på superen??Har du sett det?… Har du kjøpt det?..,
Eg tenkjer sjølvsagt på det heimelaga syltetøyet som er tilverka i dei store fabrikkane til Orkla.
Syltetøyet er godt det, det skal dei ha, men han Rimi-Hagen må ha eit stort kjøkken når han kan ta på seg å halda titusenvis av jordberhungrige nordmenn med heimelaga syltetøy.
Mattilsynet som lurer på så mykje, har no teke til å lura på kor heimelaga syltetøyet til Hagen er. Er det noko å lura på då?
Det er berre å ta seg ein tur opp i Holmekollåsen og forsikra seg om at Hagen og butlaren hans står og sveittar ved jordbærpannene.
Kanskje dei allerede har vore oppom ein tur og funne produksjonen i full gong, for dei tillet fyrst at Hagen skulle få kalla syltetøyet sitt heimelaga.  Men så brått trekte dei løyvet attende. Dei hadde gjerne vore innom feil kjøkken på synfaringa si. Nei, det er ikkje enkelt å finna fram der oppe i åsen.
No er visst mattilsynet inne i ei vurdering om dette syltetøyet til Hagen er heimelaga eller ikkje. Men hallo, kan dette vera så vanskeleg då?. Dersom Hagen har produsert syltetøyet på kjøkenet sitt så er det heimelaga, er det produsert i ein fabrikkhall er det masseprodusert?
Er det nokon som har tungt for det???

Eg undres no…


Google…

…om det har kome ei ny øving i OL-programmet. I alle høve høyrer me nesten dagleg at media omtalar det, og norske utøvarar vert stadig omtalt i samband med denne øvinga. Nokon medalje er visst ikkje utdelt enno, og den nye greina er antalekeg berre ei prøvetevling i dette OL, men det ser ut for at her har me nordmenn ein føremun.
Ein syklist greidde det visst seks – 6 – gonger under tempoetappa på sykkel, og ein roar fekk det ikkje til før mållina var passert, og fleire melder seg vel på etterkvart.
Kva øving er det eg tenkjer på ?
Sjølvsagt er det spying som lyt opp på programmet. Dette kan sjølvsagt verta ein synergivinst av ei mislukka tevling, og dersom det attpåtil gjev medaljevinst må det kunna seiast å vera ein “Vinn – vinn”.- situasjon.
Dette er harsellering med seriøse idrottsutøvarar, seier du kanskje. Ja, det kan kanhende tolkast slik, men ein gamal gubbe undrest på kva som etterkvart er att av den sunne kroppen og sjela når utøvarane går så langt over grensene til eigen yteevne at kroppane dera lyt protestera på dette viset.
Eg berre spyr!

BT, regionavisa mi…

…tok grundig feil i går, etter det eg kan skjøne. Om det var fordi me no opplever den dårlegaste sumaren sidan 1928 (også ei BT-melding) eller om avisa vil ha oss til å springa til Kjosen etter billege solbillettar veit eg ikkje, men dei annonserte at dagen i går var Marit Vassause, eller Marimesse.

Google
Mari Vassausedagen er etter det eg kan finne ut, i dag.
Kva er det så med denne dagen? Jau på denne tida var slåtten i gong og bøndene var svært opptekne av at høyet skulle verta tørt. I dag, i høyballane si tid, er kanskje det ikkje like naudsynt.
Men så var det dette med vassausa då. Jau dersom ho Mari fekk fylt vassausa si med regn den dagen ville resten av sumaren verta våt, og høyet kunne ikkje bergast. Var ausa derimot tom då kvelden kom kunne bonden gå hundedagane trygt i møte.
Vel, når eg ser ut er ausa enno tom og dagen ser bra ut…Skal me då vona på nokre gode veker?
Tida vil vise…

Google.
På primstaven skal dagen vera markert med eit sverd eller eit hjul, men det er visst ikkje så lett å finna.
God sumar vidare.

 

 

Gårsdagens første trimtur…

Det gjelder å holde skrotten noenlunde gående, og behovet for det tiltar med årene. i alle fall føles det slik.
Da var jo dagen i går ideell for slik aktivitet, litt kjølig, men sola varmet godt uten av tilskuddet av dopamin føltes påtrengende. Vel, nok om det.
Turen gikk til Alvøen og i nærområdet der.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Stedet er kanskje mest kjent for papirfabrikken som som produserte spesialpapiret til våre pengesedler.
Alvøen papirfabrikk produserte papir til våre pengesedler fram til 1981. I tillegg til dette ble produsert ymse høykvalitetspapir, bl a finere skrivepapir. Dagens unge jenter og gutter går nok glipp av opplevelsen av heite ord skrevet på silkepapir fra Alvøen papirfabrikk…I dag er det en SMS-melding som gjelder.
I bakgrunnen ser vi en rekke hvite hus. Det er arbeiderboliger som ble bygget på slutten av 1800-tallet.
Nok om det. Ser vi utover skimtes såvidt skipsleia til Bergen, og helt der ute finner vi en annen attraksjon for stedet, nemlig…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
…Håkonshella. 
Stedet er utvilsomt mest kjent som et merkested for Håkon den gode. Det sies at han ble født der i år 920, og at han døde på samme sted i år 960 etter slaget ved Fitjar. Dette slaget var slutten på en langvarig konflikt om herredømme over Norge, og Håkons motstandere var sønnene etter Erik Blodøks. Bare navnet indikerer at ufred måtte komme.
Håkon den gode ble gravlagt  på kongsgarden Seim i Hordaland.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Her går veien inn til Alvøen hovedgård som har vært, og er fam Fasmers residens. Denne familien drev fabrikken og andre aktiviteter på stedet.
I dag en en del av bygningsmassen museum. 
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Baksiden av hovedbygningen og lysthuset dukker også opp på min trimtur
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Det stilige lysthuset som er plasert midt i hagen fortjener litt ekstra oppmerksomhet.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Freden har ikke alltid hersket her. Under siste krig var her nok mye tysk aktivitet, i form av overvåking av skipsleia til Bergen som ligger like utenfor. Dette er en rest fra den tidsepoken.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
En litt mer fredelig avslutning på min times trimtur må bli et bilde av Fasmers eiendom i vårlig sol og stillhet.
Siden overskriften på dagens var “første trimtur” må jeg tilføye at dagen også innbød til en kveldstur i andre omgivelser.

Best å trene…

…minst en time hver dag. Dette står å lese i dagens Bergens Tidende. Det er sikkert riktig rent vitenskapelig, men hva gjør det med oss latsabber som vær og vindavhengige sleper oss over dørstokkmila de dagene vi ser toppen av Ulriken og temperaturen ser ut for å nærme seg ti grader…
Oss som, endelig hadde kommet oss ut på vår halvtimestur som vi faktisk følte gjorde godt hver gang, og det kunne bli tre fire ganger i uka.
Da dagens overskrift i avisa lyser mot oss faller motivasjonen, og dørstokken kan bare passeres med en 15-meters lift. Det er jo ingen helsegevinst med disse 30-minutters turene. Vi kan like godt sitte i godstolen er følelsen vi sitter igjen med etter å ha pløyet gjennom halve avisartikkelen..

Helt på slutten av den lange avisartikkelen kommer så trøsten og inspirasjonen…Når professor i fysiologi Jostein Hallen seier at -“det å gå fra å trene null til å trene litt gir den største effekten”, faller dørstokken tilbake på plass for meg, og jeg kan fortsatt nyte mine halvtimesturer i forvisning om at godsolen er et dårligere tilbud.
Professoren sier også at de rolige og moderate turene gir god effekt. Det er altså ikke nødvendig å frembringe hestelukten av treningstøyet etter en liten trimtur for å få helseeffekt.
Min bønn til overskriftsprodusentene er at man prøver å lange overskrifter som motiverer oss bort fra godstolen for så å bevege oss mer, og at selv småturer gir stor helsemessig effekt.
Hva med.: “Ta en liten tur, la godstolen få hvile i dag”.

Google

Dette er ingen aprilspøk…

I dag hørte jeg i nyhetene at hver åttende person i verden lider av ekstrem fedme, dvs en BMI (body mass indeks) på godt over 30 og at antall overfeite vil øke til en av fem om ti år. Skremmende!
Blir dette utviklingen må vi ta skjeia i ei annen hånd – eller kanskje legge den til side av og til. Litt bevegelse skader vel heller ikke, en liten trimtur kanskje..
Som en av BMI +- 30 vil jeg vel tro at for egen del kan bildet under illustrere en av årsakene til at vektverden går oppover.
Hvordan regner du ut din BMI. Du kan lett google formelen, sette inn din vekt og høyde, og vips, kommer det overraskende resultatet fram. Om du ikke stoler på kalkulatoren kan du selv regne ut BMI-en og formelen er.:: Vekt (kg)/(Høyde X Høyde).
Eksempel.: Vekt.: 70 kg. Høyde.: 1,75m.
BMI: 70/(1,75 X 1,75) = 22,85

Hadde det bare vært så enkelt at det bare er å dra fram igjen “gamle-TV-en”.

Ettersom strandsesongen nærmer seg for mange er det vel ikke slik vi ønsker å framstå…

I dag vil jeg…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

…gjøre et lite unntak og være ekstra personlig på bloggen. Innlegget mitt har egentlig to siktemål. Først det personlig, så en liten hyllest til en side ved det norske helsevesen slik jeg har opplevet det, nemlig hjertebehandlingen.

For meg startet det for ca 30 år siden da jeg måtte «feire» nyttårsaften med et hjerteinfarkt i relativt ung alder. Livet ble litt endret etter det. Positivt med at trening/trim og tilpasset kosthhold ble viktig for å kunne fungere så «normalt» som mulig.
Etter seks år ble plagene såpass store at det måtte en kvadruppel «by-pass» til. Denne ble etter hvert, i to omganger, fulgt opp med tilstoppede årer som måtte åpnes/stentes.
Hele tiden har jeg blitt fulgt opp av helsevesenet, og livet har fungert fint både i familiesammenheng og i arbeidsliv.
MEN, så for et par år siden merket jeg tiltakende problemer, unnabakkene ble lettere å forsere enn motbakkene, og tilslutt ble selv flate veien en uoppstigelig motbakke.
Anginaproblemene plaget både natt og dag, og godstolen ble etter hvert yndlingsplassen.  Jeg ble hele tiden fulgt opp av helsevesenet, og sist høst startet detaljundersøkelsen som avdekket at innopererte bypassårer i årenes løp hadde gått tette så hjertet slet tungt av kronisk surstoffmangel.
Da får denne gamle gubben det fantastiske tilbudet å gjøre et forsøk på å reåpne årer i hjertet som har vært tette i over 20 år. Dette er en «operasjon» som det kun foretas to pr uke her på Haukeland sykehus. Operasjonen varer fra to til seks timer og utføres fra arm og lyske.
Tilbudet kunne ikke gubben si neitakk til, og etter to omganger på benken fikk jeg ikke åpnet bare den ene tette åren. Da åpningen gikk såpass fint fikk jeg under operasjonen tilbud om å åpne en annen åre som også var i faresonen, og det ble satt inn flere stenter. Totalt over to omganger tok prosessen ca 6 timer, og den siste operasjonen var for et par dager siden.
Hva ble resultatet? Vel, det vil jo vise seg etter hvert, men dagen etter operasjonen våknet jeg på sykehuset uthvilt, og uten tegn til anginasmerter for første gang på over et år!
Hva tiden framover vil bringe kan ikke jeg/ingen vite. Men en gammel gubbe fikk en ny sjanse til å fungere «normalt» ennå en tid, og han er helsenorge og dyktig personell evig takknemlig.
 

Mammon…


Google

Er det flere enn meg som nå har parkert framfor TV-kassa de siste 7 søndagskvelder for å se på NRK’s fortsettelse av krimserien Mammon?
Er det flere enn meg som etter første episode skjønte lite, men ville se om andre episode åpnet problemstillingen? Men nei, hopping fra handling til handling, et uoversiktelig persongalleri, og ikke minst en uklar problemstilling har satt gubbens hode sjakk matt.
Jeg skulle nok ha gitt meg med å følge serien etter de to første episodene, men så er det staheten og utfordringen med å prøve å finne ut hva stykket går ut på som fører til at jeg nå sitter med 7 episoder innabords uten å skjønne bæret.
Nå kan det vel være at et gammelt hode hverken greier å tenke i strukturerte baner eller huske handlinger fra episode til episode, og at hodet nå heller skulle engasjere seg med fjernsynsserier av typen Gråtass.
Vel, det blir vel til at jeg kaster bort neste søndagskveld også. Da får vi forhåpentligvis løsningen på de mange mysterier som rører seg under gubbens topplokk. Enn skjønt, jeg er slett ikke sikker på om de, bare på en episode, greier å nøste opp i alt røret slik at løsningen blir forståelig.
Er jeg alene om å ha mista trådene her?
Det blir vel hengende noen tråder til neste sesong av Mammon, men den skal brennsikkert få gå med en seer mindre, nemlig denne gubben.
Terningkast.: En syltynn ener!

Google

Flyseteavgifta – ein genistrek.,.,.,.,


Google

For å landa statsbudsjettet sist haust fann Venstre ut at ei flyseteavgift på 80 kroner ville gjera susen. I tillegg til at budsjettet vart berga ville det også ha positiv innverknad på miljøet, me skal flyga mindre, må vite…
Og 80 kroner meir for ein flybillett, det betyr ingenting for våre krøsuslommebøker, seier dei. Dei gløymer då elegant at bomavifter på bilkøyring, i alle høve her hjå oss, vert både dobla og tripla, og råkar tyngst dei same som lyt betala mest for flyseteavgiftene, nemleg bornefamiliane.
Men mindre utslepp vert det vel, for eit av dei største lågprisselskapa, Ryanair, forresten ei stor flis i augo til Venstre, har no forkynt at dei dreg seg ut or landet. I tillegg vert antakeleg Rygge flystasjon nedlagd. Så gratulerer Venstre de greidde både å redusera flytrafikken og senda 2 – 3000 over til statsbudsjettet/NAV. Dei får antakeleg ikkje råd til å flyga, korkje med eller utan flyseteavgift..
Greitt nok med restriksjonar og avgifter som skal redusera miljølastene, når dei er gjennomtenkte, men sleke opphosta avgifter som dukkar opp ein sein nattetime i stortingskorridorane vil eg gjerne ha meg fråbeden.

Google
Så, hjarteleg tillukke med Kinderegget Venstre; Meir pengar i statskassa, mindre ureining frå flytrafikken, og fleire på NAV-ordningar!