Augusthymne 2020.


Google.
Det kom illevarslande meldingar frå leverandører av juleribba om at vi i år må vera tidleg ute med innkjøpa då det kan verta mangel på for til juleakevitten. Kanskje me må satsa på at talet på vegetarianarar aukar såpass at me unngår den verste krisa.
Elles har nokre av partia våre hatt annsame tider denne månaden. Venstre skal no velja ny sjef og der har opptil fleire kandidatar meld seg til teneste. Der har visst ho Guri vunne fram, men det står att å sjå kva landsmøtet finn på, og når det gjeld venstre kan mange vindar snu.
AP har også hatt årsmøte iTrøndelag og der har dei diskutert ukultur, ikkje politikk – sikkert vetigt å ta den debatten. Gamle kongar sto for fall og ei ny dronning vart født. Måtte dei lukkast.
Elles er vel den tyske studenten no velnøgd med at me må slutte med å såra tyskarane med å minna dei om strandhogga dei gjorde på kysten vår i 1940-åra.

Augusthymne 2020.

Fornærma vart han den tyske student
påmint om tidlegare tysk visitt.
UiB vil tukta professor og dosent,
det er då 75 år sidan landet vart nazifritt.
Studenten fekk titusen for tort og svie;
Me nordmennn må visst om okkupasjonen «tie».

 

For tida fer han Radja og hoppar og sprett,
han har hoppa rett ut or tenkjeskåpet.
Han vil verta partileidar, rett og slett,
og stakkars Rotevatn, mister han håpet?
Men jaggu skal han Abid hoppa høgt i sky
om han skal få venstre opp å fly.

Har Jonas gjeve opp statsministerkampen,
no som han vil passa kattane hennar Trine?
Nei, no lyt han sanneleg få opp dampen
og la Trine sjølv stelle husdyra sine.
Han må sjå til å få orden på «det norske hus»,
og ikkje springe rundt og leike «katt og mus».

Me skal ha ny sjef for pengebingen vår.
Noregs Bank skulle finna rette kandidaten
Men tilsetjinga gav banksjefen gråe hår;
den vart underkjend av den politiske staten.
Banksjefen fekk Storting og regjering på nakken.
Men oljefondssjefen let han behalda krakkjen.

Så er julestria endeleg i gong.
I år er ikkje ribbeproduksjonen noko tess.
Pressa spår ein mager ribbesesong
så julefleskmangel kan verta stress.
Det er alltid noko som manglar til jula,
men englane kjem nok fram frå «skjula».
31.08.2020.M-m.

 

Julihymne 2020.

Skriblerier og Funderier – Vår nye fylkesmann.
Google

Eg vart for freista til å ta med eit vers om han Lars, den nye fylkesmannen i Vestland. No har han meldt seg ut or venstre, så no kan han seia.: “eg og kongen”. Kongen er også, som kjend, også partilaus.
Elles tok sparkesyklane politikken i Bergen på med buksa på knea. Brått sto syklane der, i gatene, utan at dei folkevalde hadde klargjort ein einaste regel for bruken av syklane. No gjeld det å få fingen ut med eit regelverk som regulerer at bruken av syklane vert til å leva med.
Koronaen får brei plass i dette hymnet, for ei ny smittebvølge kan vera framfor oss. Når Hurtigrutra importerer mannskap frå Asia utan tilstrekkjeleg smittesikring kan ein verkjeleg lura på kva bodskap regjeringa har greidd å banka inn i presumptivt vettuge skallar. Ikkje rart at meinigmannen snåvar i Antibac-dunsten.
Elles har gubben lagt på latsida med hymnet denne månaden, men de får bera over med ein gamal mann.

522. Julihymne 2020.

Så kom sparkesyklane endeleg til byen,
bergensarane kallar dei løpehjul.
No kan «bysludden» gløyma paraplyen,
politikarane ergrar seg blå og gul.
Dei meiner at fenomenet er noko herk,
men forsømde visst å laga eit regelverk.

Endeleg er han Lars på bana att;
Han tek farvel med det venstresongen.
Fylkesmann utan partipolitisk hatt,
no vert han meir og meir lik kongen!
Det tok han ti år å finna det ut,
ein fylkeskonge og offentleg fut!

Så har koronabyråkratiet slege til
kjærastimport må no dokumenterast.
Det må ikkje herska nokon tvil
forholdet skal vera fysisk, seriøst og fast.
Det nytter ikkje med ein «one-night-stand»
om du vil inn i vårt koronafrie land.

Endeleg er Harryen slept over grensa
etter bacon, brennevin, røyk og snus.
Så no skal svenskefluidum halsen rensa
med egg og bacon i coronarus.
Kva gjer det vel om halsen vert koronasår
når me får krossa grensa etter «kvota» vår?

Hurtigruta har vore på svalbardtur,
det var antakeleg ikkje så lurt.
For coronaen låg i mannskapa på lur
og reiaromdømet vart heller surt.
Den usmarte virusimporten frå austen
vert nok ein snakkis denne hausten.

-m. 31.07.2020.