Det blomstrer…


En liten flik av  blomsterhagen sett fra godstolen på terrassen. Fruen er i gang med vedlikehold blomster og kanter.

En amatør på blomster vil kalle dette eksemplaret for en Pelargonia. Kan det stemme? Den er i alle fall flott å se på.

Så var det våre gamle keiserkroner. De har stått i hagen her ute så lenge gubben kan huske, og det er nå en ganske lang stund.

Et utvalgt eksemplar ønsker dere alle en fortsatt god sommer.

Junimorro…

Ettersom juni no er lagt bak oss og sumaren har fått oss til å sakka på farten kan den kanskje vera på sin plass å minna om kva dei gjer, stakkarane som aldri kan ta seg ferie.
Slike som Giske, til dømes, som har så mange “vener” å skaffa jobb at hen antakeleg ligg vaken om natta for å finna nye styrejobbar til dei.
Ja, og så skal det finnast på nye yrkestitlar i arbeidslivet. Tittelen sjømann skal visst bort no, kva som skal koma i staden hugsar eg ikkje i farta.
Så gjeld det dette hersens sjukefråværet vårt. Kan me ikkje få ha blåmandagen vår i fred, og ikkje måtta syngja “Pål sine høner” i lunchpausa på jobben for å auka trivnaden? Eg berre spør.

Inga lang regle denne gongen, men start er valkampen i gong, og då sit låtteløyen laust.

Men fyrst, god sumar.


Google.

Juni 2013.

Ja, så har han Giske prøvd seg att,
å fordela ein kremjobb til sine.
Med fleire liv enn vår gamle katt,
snakkar han det bort utan ei mine.
Det vart ingen styrejobb for ho Hild,
for no hadde han Giske vore altfor gild.

Av dei store saker i løvehola,
skal tittelen sjømann no sova.
Etter nye titlar har dei no tråla,
og dei skal no inn i navnelova.
Gjev heller heider til krigsseglarane våre,
dei er gløymt utan ei politisk tåre.

No skal sjukefråværet ned,
då må det syngjast i lunchen.
Og her lyt alle vera med.
Har nokon kikka for djupt i punchen?
Har eg no vorte spikande galen,
skal songen hjelpa på arbeidsmoralen?

Forfallet frå skulen er i full gong.
Men, her er kanskje ei botevon.
Litt meir moro, leik og song,
litt mindre fag og multiplikasjon.
Mottoet, ikkje eit kjedeleg sekund,
og eleven møter kvar dag og stund.
30.96.2013.M-m.