Marshymne 2020.

Google.
I disse koronatider kan vel denne illustrasjonen betegne spøkelset ingen kan se, men de fleste av oss har vært opptatt av, og redd for denne måneden. Kor dette ender vet vi lite om, men om noen måneder tenker jeg at vi er over det verste, at livene våre kan gå videre. Men det er rart med det, når til og med politiske motpoler går i samarbeid om å dempe kosekvensene av viruskuren er det ikke bare fint, men også et varsko om at vi gjennomgår en litt skummel periode.


Her er gubben og frua ute på koronafri tur på en av de sjeldne flotte dagene her vest.
Det er godt å finne annet å gjøre enn å følge NRK’s sending.: Koronaen minutt for minutt. Ikke mye oppbyggelig i den kanalen nå om dagen. For min del kunne jeg ha klart meg med en halv times nyhetsoppdatering om saken hver ettermiddag. Ikke hele dagen, som nå.
Vel. Hymnet mitt denne måneden bærer nok preg av tingenes tilstand. I tillegg måtte jeg ta med noen ord om Liv Signes klagesang over manglende matvareberedskap. Har vi ikke nok å bekymre oss over nå om vi ikke skal skal leve under trusselen over å slippe opp for mat også. Vi har da hundrevis av tonn med kjøtt liggende på fryselager.
Ja, og så kunne jeg ikke la Trines avgang gå ukommentert.

Marshymne 2020.

Ho Liv Signe er sanneleg ikkje skvetten.
Då Koronaen kom over vårt land
var ho straks på pletten
og krov matsikring i betre stand.
Nei, matsikring plagar oss ikkje no,
no gjeld handvasken etter turen på do.

Elles sa ho Trine, takk og farvel
etter eit langt liv i politikken.
Ho unngjekk då ein politisk smell
fekk vel nok av partiakrobatikken.
Ho har tent partiet venstre godt
sjølv om avskjeden kom heller brått.

Koronafrykt er sterke saker,
me hamstrar dopapir og paracet.
Fyller heimen med mjøl og joikakaker.
Det er det verste ein skulle ha sett.
Nei, gubben heldt seg til Antibacen,
vonar at han ikkje får virusen på nakken.

Koronainfoen kjem i alle kanalar,
og NRK fyrer av minutt-for-minutt.
skjelvande sit me og legg kabalar,
tek styggedomen ingen slutt?
Kva tid kjem livet attende til normalen
så me kan vitja hytta oppe i dalen?

Koronaen er ikkje for oss rike,
med hytte på fjellet og boblebad.
Nei alle kan ikkje vera heilt like,
pengane våre har sine eigne krav.
La proletariatet få betala prisen
så me får løyst koronakrisen.
31.03.2020.M-m.

 

Februarhymne.

Februar er ein kort månad, men jaggu greier dei å rote det til rundt oss likevel. Vårherre har sendt sine stormfloer og stormar over våre syndefulle skrottar, og skulle me ynskja å trøysta oss med ei flaske raudvin eller anna fludium i dei verste stormriene så er samfunnet sine vaktbikkjer over oss og nektar å informera om nyheiter i polhyllene.
Jaja, me fann fram til vår Rioja likevel.
Største floppen i februar er likevel for meg det gedigne magaplasket NRK gjorde då me skulle få stemma fram vinnaren i årets MGP. Då stokka det seg heilt i den digitale NRK-verda. Det vil seia, millionar av emojiar – eller kva det no heiter – fylte heile datasystemet til NRK, og i staden for at millionar skulle få stemma fram vinnaren vart det 30 utvalde som fekk den æra.
At ein fiskeriminister skjøner seg på fiskeri er ikkje meir enn me kan forventa, men når han nyttar sin kunnskap til å fiska i offentlege pengekassar vart det vel litt i det meste laget for ho Erna.
Om nokon hadde forventa eit vers om Koronaviruset, så tykkjer denne “poeten” det emnet er for alvorleg til å ta det med i månadshymnet, sjølv om ein av vaktarane over viruset, Ullevoll Sjukehus, sette døra på vidt gap for styggedomen.

i
Google

Februarhymne.

Rører han Giske på seg att?
Vil han styra trønderpartiet?
Han som brått frå taburetten datt,
ned frå partikronprinsgalleriet.
Held han seg unna nattklubb og dans
kan formannsjobben verta hans.

Så kom stormfloa over oss att.
Elsa var namnet denne gongen.
Vatnet stod høgast den svartaste natt
og media song flaumvarslingssongen.
Denne gongen  ein tusenårsflaum,,
våt realitet, ingen draum.

Så til vårt statlege vinmonopol,
her kan du skaffa deg livseliksir.
Du får lov å kalla det alkohol,
men hald deg unna fest og svir.
Men kjem det nye varer på disk,
kallar du det nyheit, kjem statleg pisk.

Så lyt eg nemna årets MGP
med digital folkeavstemming på plass.
men trur de at NRK greidde det?
Nei, heile avstemminga gjekk i dass.
Brukte dei og Idaho same stemmeappen?
Var dei verkjeleg så treige i pappe?

Fiskeriministeren har vore på fisketur
nedi den offentlege fiskedammen.
Mange kroner låg der på lur,
men vart dei han til «fryd og gammen»?
Nei, lønnsposane frå kommune  og stat
kom heldigvis fram på skammens fat.
29.02.2020.M-m.