Politisk sammendrag august 2018, eller Augusthymne 2018.


Fra innlegg, Heidi Greni.
Ikke for å henge ut Elvestuen som sikkert driver sin velmente miljøpolitikk i ministerstolen. Men ulver på toppen av bryllupskaka sender vel ut noen signal fra ministeren, tenker jeg.
Ellers fortsetter Frp sin “bruk-og-kast”-politikk med sine ministre, selv om de to siste utskiftingene ikke kommer inn under “kast-problematikken”.
Ellers registrerer jeg at Søviknes aldri vil bli fredet for sin gamle synd. Det var sikkert ikike greitt det som gikk for seg på landsmøtet den gangen, men en gang bør vel den saken legges død…

Augusthymne 2018.

Eg kan ikkje sleppa taket på Per,
han er visst ein underleg krabat.
Uforståeleg at han ikkje ser
problemet med å eta av ayatollaens fat.
Minister som priser umenneskeleg regime.
Går han i blinde og kjærleikssvime?

Ein annan minister har gifta seg no
med ulvar på toppen av bryllaupskaka.
Var det ulvevernet som i hovudet sto
så brureparet på toppen vart forsaka?
Eg spør, var dette eit politisk signal,
eller var det berre eit litt ubetenkt val?

I Krf er oppstanden massiv
Ein tillitsvald vigde eit likekjønna par.
Då voks det fram krangel og kiv,
og partiet lukt under sperregrensa drar.
Dei les då alle den same heilage skrift,
men tolkinga er visst fylt av tvil og gift.

Så er me i gong med ei regionreform,
Kommuner og fylker skal slå seg saman.
 I Troms og Finmark bles det opp til storm,
Her vart det ikkje fest og gaman.
Der bles dei i vedtaka frå løvehola.
Vil Jonas eller Erna sløkkja dei fresande båla.

Då Per tok med telefonen til Iran
var han Jonas raskt på lufta,
og meinte at slikt går ikkje an.
«Rikets sikkerhet» kunne vera fordufta.
Men gjet, var hans eigen telefon i sikra bur
då han sjølv var ute på russlandstur?

Augusthymnet fullt av politisk parodi
og kor lett det er å koma ut å kjøra
når ein ikkje fylgjer regelverket sin melodi
og når politikarane møter seg sjølv i døra.
Å gå i eiga felle må vera pinleg og flaut,
når dei lyt tyggja sin eigen regelgraut.
31.08.2018.M-m.
 

Det gode liv i Øygarden.


Her er krabbebordet klart. Sommerkrabben her ute er ikke alltid like god, men krabben jeg har fisket denne sommeren har hatt en overraskende god kvalitet.
Rekene i bakgrunnen på bordet, som er mer langveisfarende, er tiltenkt ubudne gjester som evt kommer rekende under krabbeseansen.
Bildet i bakgrunnen er delvis komponert av fyrstikker, og har fått sin plass som et slags kultbilde i hyttta.
Fraværet av levende skapninger ved bordet skyldes kanskje at vorspielet ikke er helt sluttført ennå.