Septemberhymne 2020

Sjølv om koronaen stengjer ned mykje denne tida rører det seg ymse saker rundt i landet.
Forresten så streiker busssjåførane no. Dei krev litt meir inn på kontoen kvar månad. Men nei, det vil ikke arbeidgjevarane ha noko av. Men å løna direktørane i selskapa to gongen årsløna til vår statsminister, 3 millioner – ja, det gjer dei glatt. Dei har mykje ansvar sjefane, må vite. Ja, men kven er det som si med det daglege ansvar for at folk kjem seg velberga fram til sine reisemål. Jau, det er sjåførane det.

Så har me fått eit nytt parti på morgonkvisten, SENTRUM skal det visst heite. Ja, me treng sikkert fleire parti der nede i sperregrensedompa. Så, lukke til Lippestad!t

Til sist lyt eg nemna eit spenstig utspel på markedsføringsfronten. No som lutefisksesongen er i emning er det viktig å lokka kjøparar til fiskediskane. Lerøy, ein fiskematprodusent her vest sel nå lutefiskkotelettar! Kva, f….n er no det?
Nei Lerøy, lutefisk er lutefisk, men sørg for at den er passande fast og fin. Kotelettane kan du la svina få behalda.

Fra Google

Septemberhymne 2020.

Kvinnfolk i kyrkja er noko herk,
det tykte han, sogndalspresten.
Stakepussing kan vera deira verk
så tek bibelpresten seg av resten.
Skal du vera prest lyt du vera mann.
Kvinnolk på «stolen» går slettes ikkje an.

Koronasmittekrangelen er no i gong
Kven spreier smittefandenskapen mest?
Er det førtiåringens vennefestttrong,
eller studentens lausslupne opningsfest.
Eg overlet kranglinga til dei  lærde og såra
og prøver å sleppa den verste smittebåra.

Nei, no er ikkje koronaen øvst i avisa,
media har viktigare emne på gong.
No gjeld flatbrødet, av nokon lova og prisa
det har vore  medias månadsføljetong.
Kva side skal ein leggja  osten og smøret?
Uvissa her kan visst ta frå  oss humøret.

Venstre har hatt landsmøtesamling
og Guri har teke på seg dronningdrakta
Det vart overraskande lite krangling,
og semje om å gjera ende på kongemakta.
Dei er vel lei alle sine småkongar
som messar ulikt frå sine balkongar.

Trump har fått ordna sine fjoner
Det gjeld å stella stråa under hatten
Ei utgift på sjuhundre millioner
krov han som lette i inntektskatten.
Eg lyt snakka med frisøren min no,
inga skattelette når håret får gro.
30.09.2020.M-m.

 

Augusthymne 2020.


Google.
Det kom illevarslande meldingar frå leverandører av juleribba om at vi i år må vera tidleg ute med innkjøpa då det kan verta mangel på for til juleakevitten. Kanskje me må satsa på at talet på vegetarianarar aukar såpass at me unngår den verste krisa.
Elles har nokre av partia våre hatt annsame tider denne månaden. Venstre skal no velja ny sjef og der har opptil fleire kandidatar meld seg til teneste. Der har visst ho Guri vunne fram, men det står att å sjå kva landsmøtet finn på, og når det gjeld venstre kan mange vindar snu.
AP har også hatt årsmøte iTrøndelag og der har dei diskutert ukultur, ikkje politikk – sikkert vetigt å ta den debatten. Gamle kongar sto for fall og ei ny dronning vart født. Måtte dei lukkast.
Elles er vel den tyske studenten no velnøgd med at me må slutte med å såra tyskarane med å minna dei om strandhogga dei gjorde på kysten vår i 1940-åra.

Augusthymne 2020.

Fornærma vart han den tyske student
påmint om tidlegare tysk visitt.
UiB vil tukta professor og dosent,
det er då 75 år sidan landet vart nazifritt.
Studenten fekk titusen for tort og svie;
Me nordmennn må visst om okkupasjonen «tie».

 

For tida fer han Radja og hoppar og sprett,
han har hoppa rett ut or tenkjeskåpet.
Han vil verta partileidar, rett og slett,
og stakkars Rotevatn, mister han håpet?
Men jaggu skal han Abid hoppa høgt i sky
om han skal få venstre opp å fly.

Har Jonas gjeve opp statsministerkampen,
no som han vil passa kattane hennar Trine?
Nei, no lyt han sanneleg få opp dampen
og la Trine sjølv stelle husdyra sine.
Han må sjå til å få orden på «det norske hus»,
og ikkje springe rundt og leike «katt og mus».

Me skal ha ny sjef for pengebingen vår.
Noregs Bank skulle finna rette kandidaten
Men tilsetjinga gav banksjefen gråe hår;
den vart underkjend av den politiske staten.
Banksjefen fekk Storting og regjering på nakken.
Men oljefondssjefen let han behalda krakkjen.

Så er julestria endeleg i gong.
I år er ikkje ribbeproduksjonen noko tess.
Pressa spår ein mager ribbesesong
så julefleskmangel kan verta stress.
Det er alltid noko som manglar til jula,
men englane kjem nok fram frå «skjula».
31.08.2020.M-m.

 

Julihymne 2020.

Skriblerier og Funderier – Vår nye fylkesmann.
Google

Eg vart for freista til å ta med eit vers om han Lars, den nye fylkesmannen i Vestland. No har han meldt seg ut or venstre, så no kan han seia.: “eg og kongen”. Kongen er også, som kjend, også partilaus.
Elles tok sparkesyklane politikken i Bergen på med buksa på knea. Brått sto syklane der, i gatene, utan at dei folkevalde hadde klargjort ein einaste regel for bruken av syklane. No gjeld det å få fingen ut med eit regelverk som regulerer at bruken av syklane vert til å leva med.
Koronaen får brei plass i dette hymnet, for ei ny smittebvølge kan vera framfor oss. Når Hurtigrutra importerer mannskap frå Asia utan tilstrekkjeleg smittesikring kan ein verkjeleg lura på kva bodskap regjeringa har greidd å banka inn i presumptivt vettuge skallar. Ikkje rart at meinigmannen snåvar i Antibac-dunsten.
Elles har gubben lagt på latsida med hymnet denne månaden, men de får bera over med ein gamal mann.

522. Julihymne 2020.

Så kom sparkesyklane endeleg til byen,
bergensarane kallar dei løpehjul.
No kan «bysludden» gløyma paraplyen,
politikarane ergrar seg blå og gul.
Dei meiner at fenomenet er noko herk,
men forsømde visst å laga eit regelverk.

Endeleg er han Lars på bana att;
Han tek farvel med det venstresongen.
Fylkesmann utan partipolitisk hatt,
no vert han meir og meir lik kongen!
Det tok han ti år å finna det ut,
ein fylkeskonge og offentleg fut!

Så har koronabyråkratiet slege til
kjærastimport må no dokumenterast.
Det må ikkje herska nokon tvil
forholdet skal vera fysisk, seriøst og fast.
Det nytter ikkje med ein «one-night-stand»
om du vil inn i vårt koronafrie land.

Endeleg er Harryen slept over grensa
etter bacon, brennevin, røyk og snus.
Så no skal svenskefluidum halsen rensa
med egg og bacon i coronarus.
Kva gjer det vel om halsen vert koronasår
når me får krossa grensa etter «kvota» vår?

Hurtigruta har vore på svalbardtur,
det var antakeleg ikkje så lurt.
For coronaen låg i mannskapa på lur
og reiaromdømet vart heller surt.
Den usmarte virusimporten frå austen
vert nok ein snakkis denne hausten.

-m. 31.07.2020.

 

Blåtur???

I dette litt spesielle året ble det litt nødvendig å komme seg bort noen dager, og når sydenferien gikk fløyten ble det ekstra viktig å finne et alternativ.
Hva skulle gamlegubben finne på å invitere frua med på? Jo, en kort tur i regionen ble løsningen. Så var det bare å finne en sprekk i skydekket slik at vi kunne komme oss tørrskodd fra bilen til overnattingsstedet – og det fant vi, i forrige uke..
Geilo ble da valgt som første overnatting, og hotellplass ble behørig bestilt. Kofferten ble pakket , men akk – så ringte telefonen. Det var vårt hotell som meddelte at de var overbooket, men de tilbød et alternativt hotell for overnatting.


Men før vi entret Harangervidda måtte bilen lades for kraftprøven over fjellet. og en hurtiglading i Eidfjord gjorde susen. En slik tre-kvarters pause for beinstrekk og en kopp kaffe passet oss godt – og turen over fjellet ble en behagelig måte å oppleve norske fjell og vidder.
Geilo bød på sol, og fint vær da vi kom fram, så litt av ettermiddagen ble benyttet til en tur i nærområdet.
Et lite apropos for oss med El-bil var at BARDØLA Hotell bød på rimelig lading og neste morgen va ekvipasjen klar for nye 250 km.


Blåturen gikk videre ned til Sogn og Stalheim neste dag i fint sommervær. Men årets sommer hadde ikke klart å ta knekken på snøen i fjellet så overgangen Hol – Aurland bød på snø helt inntil veien. Nede i Flåm savnet man cruisetrafikken, men full campingplass og mange norske ferierende kompenserte antakelig for litt av turistmangelen. Det var i alle fall vanskelig å finne sitteplasser på de lokale kafeene. Vi hørte forresten låten av noen dansker som hadde våget seg nordover til oss. Veien videre gikk via Gudvangen og vikinglandsbyen til Stalheim hotell. Her fikk vi et rom med helt spektakulær utsikt nedover dalen, og bilde over viser utsikten fra hotellet. Ikke rart at Per Sivle som vokste opp i området her ble en dikter, selv om det også hadde sammenheng med hans vanskelige oppvekst.
Hotell og utsikt var det ikke noe å klage på, og


..frokosten holdt absolutt god standard. Nå var forrresten buffeten gjenåpnet etter koronarestriksjonene, og utvalget der var rikholdig. Det går nok ikke fram av gubbens tallerken, men frokosten er heller ikke han hovemåltid.
Etter frokosten grugnet det til på himmelen og vindusviskerne fikk seg en intens “tørn” på veien hjem.
MEN er liten break fra koronahverdagen hadde disse to blåturdagene gitt oss to gamle – og takk for det.
Fortsatt god sommer til mine bloggkontakter.

Junihymne 2020

Ja, så er det tid for nytt  hymne. Denne månaden har vore laber mht blogginnlegg frå gubben si side. Alder og koronatider får ta skulda.
Elles var Krf høgt på bana med si omsorg for mangfaldssamfunnet, MEN gløymde dei å ta med dei skeive i omsorga si.
At NSB, orsak VY, tenkjer på botnlina og kuttar ut nattoget til Bergen  er vel ikkje overraskande. Ikkje rart at dei tapar driftskontraktar på tidlegare NSB-strekningar.
Så spekulerer gubben på  kvar gassen me sparer ved å elektrifisera sokkelen vert brent. Drit i det, berre me får ned CO2 utsleppet her heime.
Ja, så fins det så mykje krenkjing her i landet. Ein tysk student tykte det var upassande å verta påminna at me har hatt tyskarar på vitjing her i tidlegare tider. Dei krenka ikkje – dei DRAP.
Og professoren som stod for krenkjinga – han fekk seg ein dragelse!

Frå FB

Junihymne 2020.

Mangfaldspartiet vårt, Krf,
har visst køyrt skuta på grunn.
Dei samla stortinget til stemmetreff
for sikring av vårt mangfallssamfunn.
Men kva med dei lesbiske og homofile?
Har Krf berre rom for heterostabile?

Å driva med nattog er noko «ræl»,
er visst den fyrste visjonen til VY.
Vart det ein økonomisk akilleshæl
å frakta folk nattestid frå by til by?
Å vaska nattvogner vart berre bal,
og det gjorde økonomien heller skral.

Churchill og Holberg kom ned frå pidestallen.
som symbol for rasisme og diskriminering.
Våre gamle heltar skal ned frå pallen,
gløymast skal vår rasistiske utagering.
Soga ber me med oss på vondt og godt.
Me må ta vare på kulturarven me har fått.

Våre tallknusarar har forrekna seg heilt
me forureiner mindre enn dei trudde.
Pinleg av SSB å rekna så feilt,
at dei heile klimarekneskapen snudde.
No lyt opposisjonen snu på kritikkflisa,
og kua til bonden kan framleis få fisa.

Ja, så er det visst kraftmangel her vest,
her me produserer kraft for eksport
Me får visst ingen industrireisingsfest,
for straumen vår er vissnok lova bort.
Ja, så lyt sokkelen elektrifiserast
slik at våre CO2-utslepp kan minimaliserast.

Så har ein professor fått på kjeften,
Han fornerma visst ein tysk student.
Påminning om den tyske 40-tals geskjeften,
Hadde studenten gløymt det som var hendt?
Kva var professorens store krenketabbe?
Jau, okkupasjon må ikkje verta hoggestabbe.
30.06.2020.M-m.

 

Maihymne 2020.


Var det regndansen, eller var det koronadansen regjeringa  bedreiv på slottsplassen før 17. mai. Modig og artig var det i alle fall.
Ellers baud mai på alt frå frost og kulde til en varm dag halt på tampen.
Varmt var det til tider også i Løvehola, spesielt då Tybring Gjedde måtte ta ein furtetur på gongen. Ja og så opplevde Robstad månadens nedtur etter å ha stabla heile løvebølingen på beina for å stemma ned den nye bioteknologilova. Det «gjekk skitt» for han.
Ein liten opptur vart det kan hende for Donald etter han greidde å melda USA ut ot WHO. Jaja, det er visst fleire måtar å gjera «America great again».
Elles slit dei visst på andre frontar der borte i donaldland, men noko om det i hymnet nedanfor.

Maihymne 2020.

Kom mai du skjøne milde;
jaggu sa eg smør!
Ventande dagar varme og gilde,
nymodna biff på grillens glør.
Kva vart det så me endeleg fekk,
Jau, snøver, kulde og brunfrosen hekk.

Tybring Gjedde vart såra og bister,
vart han offer for eigen medisin?
Eit skeivt ord frå vår utanriksminister,
så fær han ut i vandrehallen og grin.
Sjølv er han ikkje kjend for mjuke ord,
som han sender ut over land og fjord.

Noreg vart for keidsamt for Equinor,
dei ville prøve lukka ute i verda.
Men pengane raskt ut or bankboka for,
200 milliardar vart svidd av på ferda.
Millionløner og kalkun til millionen
vart resultatet av investeringsaksjonen.

Så har me feira vår 17. mai
utan tog og konge på balkongen.
Utan flaggtog, festbrus og «rai-rai»
sto me heime og song fedrelandssongen.
Men dagen vart feira i vår kjære by
med salutt på Skansen og fyrverkeri.

Ho Erna dansar visst for mykje,
og så et ho pizza med ananas.
Sume meiner at når det kjem til stykkje,
vert det lite politikk og mykje fjas.
Men tåler me ikkje i desse alvorstider
å få sjå politikarane sine ljosare sider?

Han Donald har mykje å styra med,
corona, rasismedrap og Twitter.
Hin dagen laut han i kjellaren sin ned
Slik går det når han nasjonen splitter.
For meg kan han sitja i kjellaren og stura,
i staden for med verda å hersa og tura!
31.05.2020.M-m.

 

Aprilhymne 2020.


Google

Kva har me vore oppteken av denne månaden?
Jau, Korona eller covid19 opp og i mente. Pandemien er sikkert alvorleg nok den, men om NRK’s opplegg med koronaen minutt for minutt frå kl 0900 til 1800 kvar bidige dag har gjort oss meir opplyste enn skremde stiller eg meg tvilande til.
Me får vona at styresmaktene har pandeminen sånn nokonlunde under kontroll, så får me alle gjera vårt beste i å fylgja tilrådingane som kjem.
Av andre saker har vel tilsetjinga av ny oljefondsjef vekt mest diskusjon. Gubben vil i det høvet nøya seg med å seia at triksing i skatteparadis neppe er ein etisk tilnærming til den jobben.
Ho Siv var også innom og hytta med neven då regjeringa ville flytta iskanten sørover. Jaja, det kan vel vera greitt å koma i rampeljoset att.


Aprilhymne.

Dette har vore ei merkjeleg tid,
virusåttak og dopapirstrid.
Sit heime i stova, og ikkje gå ut,
no lyt du skjerpa deg, gamle gut.
Palmesusreisa  vert berre ein draum
i årets store koronaflaum.

Skula på grannen, er han for nære;
to meter bør avstanden være.
Ser de ein joggar som pustar og peser
hald dykk for både munn og neser.
Vask dine hender og host i armen
då unngår du kan hende koronabarmen.

Sit i stova, hald deg mest åleine,
hugs å halda hendene reine.
Sørg for rikjeleg med dopapir i huset
men unn deg ein skvett med øl i kruset.
Det viktigaste er nok å halda ut,
i spritvaska stove med naseklut.

Ho Siv er ute på krigsstien att,
me har visst for lite med kriser;
No tek ho usemja om iskanten fatt,
og ser gjerne at regjeringa forliser.
Har me  ikkje nok av kriser desse dagar,
om ikkje Siv etter regjeringa jagar.

Så har me atter eit tilsetjingsbråk.
Smørjeopplegg og påkosta turer.
Pressa fyrer opp eit drusteleg ståk,
og me amatører sit heime og lurer.
Eg veit om ein som vaktar sin formue.
Kva om oljefondet tilset Onkel Skrue?

Ein filosof var med på kapitalistseminaret,
styremedlem i selskap  i Caymanparadiset.
Filosoferte han seg rett i «baret»
gløymde han reint det kvasse presseriset?
Trassa han alle sine varsellamper,
freista av festen med rikfolk og pamper?
30.04.2020.M-m.

 

Alternativ påske….

Ettersom årets påske kommer til å gå inn i historien som en av de spesielle, en påske hvor gubben og frua deltar i fellesdugnaden om ikke å reise på hytta.  Da ble det fristende å stjele bildet av en påskefeiring i gode gamle dager slik bergenstegneren Audunn Hetland fremstilte påsketuren. Man markerer den kjente tegnerens 100-års fødselsdag i år.

“Ka ska vi med alt det brøet” er kommentaren under tegningen.
Som dere ser er denne feiringen helt innafor myndighetenes normer for ansamlinger, og provianten skulle vel også holde til de første påskedagene. Forresten, dorullen mangler…
Det er bare å ønske alle blogg – og – FB-kontakter en riktig god påske.

Coronadans eller??

Coronadansen 2020.

Kva er det for ei øving,
ja, no du kan sanneleg undre.
Det er heilt enkelt butikkrøving,
og me handlar i over «hundre».

Joika, mjøl og hermetikk
fyller handlevognene våre.
Me dansar frå butikk til butikk
så føtene våre vert hovne og såre.

Men kva finn ein mest i handlekorga,
i denne coronastorhamstretida.
Nei hamstring av mat er ikkje sorga
som utgjer den store kundestrida.

Du har nok gissa det allereie,
du brukar det kvar einaste dag.
For deg som ikkje bruker bleie
er dorullen ditt hamstringsoppdrag.

No fyller du alle handlevogner
du slest om kvart einaste tørk.
Du tek gjerne turen fleire gonger
og fyller heimen frå tak til dørk.

Så har du omsider fylt loft og lager
og freden kan endeleg siga inn.
Du har papir for nokre tusen dager
men gløymde du å kjøpa middagen din?
03.04.2020.M-m.

Fristelsen ble for stor, jeg måtte bare fortelle om mine bestrebelser med å sikre rekvisita til den store forventede Coronadiareen. Ha en fin dag.
Bildene er hentet ut fra Google

Marshymne 2020.

Google.
I disse koronatider kan vel denne illustrasjonen betegne spøkelset ingen kan se, men de fleste av oss har vært opptatt av, og redd for denne måneden. Kor dette ender vet vi lite om, men om noen måneder tenker jeg at vi er over det verste, at livene våre kan gå videre. Men det er rart med det, når til og med politiske motpoler går i samarbeid om å dempe kosekvensene av viruskuren er det ikke bare fint, men også et varsko om at vi gjennomgår en litt skummel periode.


Her er gubben og frua ute på koronafri tur på en av de sjeldne flotte dagene her vest.
Det er godt å finne annet å gjøre enn å følge NRK’s sending.: Koronaen minutt for minutt. Ikke mye oppbyggelig i den kanalen nå om dagen. For min del kunne jeg ha klart meg med en halv times nyhetsoppdatering om saken hver ettermiddag. Ikke hele dagen, som nå.
Vel. Hymnet mitt denne måneden bærer nok preg av tingenes tilstand. I tillegg måtte jeg ta med noen ord om Liv Signes klagesang over manglende matvareberedskap. Har vi ikke nok å bekymre oss over nå om vi ikke skal skal leve under trusselen over å slippe opp for mat også. Vi har da hundrevis av tonn med kjøtt liggende på fryselager.
Ja, og så kunne jeg ikke la Trines avgang gå ukommentert.

Marshymne 2020.

Ho Liv Signe er sanneleg ikkje skvetten.
Då Koronaen kom over vårt land
var ho straks på pletten
og krov matsikring i betre stand.
Nei, matsikring plagar oss ikkje no,
no gjeld handvasken etter turen på do.

Elles sa ho Trine, takk og farvel
etter eit langt liv i politikken.
Ho unngjekk då ein politisk smell
fekk vel nok av partiakrobatikken.
Ho har tent partiet venstre godt
sjølv om avskjeden kom heller brått.

Koronafrykt er sterke saker,
me hamstrar dopapir og paracet.
Fyller heimen med mjøl og joikakaker.
Det er det verste ein skulle ha sett.
Nei, gubben heldt seg til Antibacen,
vonar at han ikkje får virusen på nakken.

Koronainfoen kjem i alle kanalar,
og NRK fyrer av minutt-for-minutt.
skjelvande sit me og legg kabalar,
tek styggedomen ingen slutt?
Kva tid kjem livet attende til normalen
så me kan vitja hytta oppe i dalen?

Koronaen er ikkje for oss rike,
med hytte på fjellet og boblebad.
Nei alle kan ikkje vera heilt like,
pengane våre har sine eigne krav.
La proletariatet få betala prisen
så me får løyst koronakrisen.
31.03.2020.M-m.