Vanlege folk sin tur???


Google.

Etter å ha lagt i dvale langt over eit år tok skrivekløa tak i gubben att. Kanskje var det coviden si skuld, Det at han ikkje ville sleppa taket på oss slik at me framleis bør halda oss til den næraste flokken. Då gjeld det å finna noko å bruka nevar og hovud til. Så kom ein valkamp og eit val som gav oss ei ny regjering, og denne regjeringa med sine støttespelarar kan fort gje inspirasjon til meir gubberiming. Det er eit bra spenn mellom Trygve og Audun-støttespelar på fleire område så her kan det verta foring til hovud og penn. Time will show, som det heiter når me skal flotta oss med engelskkunnskapen vår.

 

Tid for vanlege folk?

Endeleg kom han Jonas opp på hesten,
og Trygve skal passa på pengesekken.
Audun vart ikkje med på festen,
han ville ha tak i rikmannssjekken.

Erna og Sindre laut ut på flyttefot,
avløyst frå den tunge staurebøra.
Etter alt for mykje politisk rot,
for ho ut gjennom statsministerdøra.

Fyrst vart ho Siv vonbråten og sur,
så rømde ho ut or ernaflokken.
Det vart for trongt, det borgarlege bur,
og Sylvi laut ta over leidarstokken.

Kjell Inge samla seg rikdom på jorda,
Gratis oslobustad og hybel hjå mor.
Han gløymde visst dei himmelske orda
Du skal ikkje samla deg pengar på jord.

Guri laut ta over etter Trine
då ho gjekk lei etter mykje bråk.
Ho greidde ikkje å styra staurane sine.
men partiet er kjend for krangel og ståk.

Ho MDG-Une gjekk på ein smell,
vart ho for sint og for radikal?
Det vart berre pisk og lite karamell,
for godtfolk kjendes framtida skral.

Bjørnar styrde eit framstormande raudt
med talegåver som ein profet.
Rikfolket skulle leggjast daudt
og omfordeling vart eit hovudgebet.

Endeleg vert det vanlege folks tur,
om me skal lyda på den nye kusken.
Gubben gler seg til at pengestraumen snur
og at han kan nyta livet under palmebusken.
15.11.2021.M-m.

 

 

 

 

Årskavalkade 2020.


Gogle.
Eg lovde ein årskavalkade då eg sende ut desemberhymnet, og under finn de eit utvald vers frå kvart månadshymne siste året.
Forresten kan vel karikaturen over vera ein illustrasjon på 2020 som  eit “Annus Horribilis”.
I alle høve vart det slik for USA som blottla for heile verda sine store interne motsetningar, og ein sparka president som i sin narsissiste galskap truga landets demokrati.
På toppen av det heile vart heile verda råka av ein farleg pandemi som me snautt ser enden på enno.
Gubben sitt private bidrag til det traurige året gjekk ut over han sjølv med eit par ribbeinsbrot og ei sundslegen skulder. Gamle folk skal halda seg nærast mogeleg stovegolvet og ikkje klatra oppunder taket på skjelvande føter.
Under vil de ellers finna nokre av sakene som har trigga gubben til rimsmedarbeid siste året..

 

Årskavalkade 2020.

Januar.
I stova starta året også med brak
då gubben skulle ta ned julestasen.
Han klatra oppunder sitt stovetak;
fotfestet svann og han for på nasen.
Oksla og ribbeina tok verste smellen,
så dette vart fyrste nyttårsskrellen.

Februar.
Fiskeriministeren har vore på fisketur
nedi den offentlege fiskedammen.
Mange kroner låg der på lur,
men vart dei han til «fryd og gammen»?
Nei, lønnsposane frå kommune  og stat
kom heldigvis fram på skammens fat.

Mars.
Koronafrykt er sterke saker,
me hamstrar dopapir og paracet.
Fyller heimen med mjøl og joikakaker.
Det er det verste ein skulle ha sett.
Nei, gubben heldt seg til Antibacen,
vonar at han ikkje får virusen på nakken.

April.
Så har me atter eit tilsetjingsbråk.
Smørjeopplegg og påkosta turer.
Pressa fyrer opp eit drusteleg ståk,
og me amatører sit heime og lurer.
Eg veit om ein som vaktar sin formue.
Kva om oljefondet tilset Onkel Skrue?

Mai.
Noreg vart for keidsamt for Equinor,
dei ville prøve lukka ute i verda.
Men pengane raskt ut or bankboka for,
200 milliardar vart svidd av på ferda.
Millionløner og kalkun til millionen
vart resultatet av investeringsaksjonen.

Juni.
Churchill og Holberg kom ned frå pidestallen.
som symbol for rasisme og diskriminering.
Våre gamle heltar skal ned frå pallen,
gløymast skal vår rasistiske utagering.
Soga ber me med oss på vondt og godt.
Me må ta vare på kulturarven me har fått.

Juli.
Så kom sparkesyklane endeleg til byen,
bergensarane kallar dei løpehjul.
No kan «bysludden» gløyma paraplyen,
politikarane ergrar seg blå og gul.
Dei meiner at fenomenet er noko herk,
men forsømde visst å laga eit regelverk.

August.
Fornærma vart han den tyske student
påmint om tidlegare tysk visitt.
UiB vil tukta professor og dosent,
det er då 75 år sidan landet vart nazifritt.
Studenten fekk titusen for tort og svie;
Me nordmennn må visst om okkupasjonen «tie».

September.
Kvinnfolk i kyrkja er noko herk,
det tykte han, sogndalspresten.
Stakepussing kan vera deira verk
så tek bibelpresten seg av resten.
Skal du vera prest lyt du vera mann.
Kvinnolk på «stolen» går slettes ikkje an.


Oktober.
Kven viftar med munnbindet sitt på fingen.
Jau, det er han Donald i Kvitestova.
Men så hamna han sjølv i sjukebingen,
laut forlata den ovale stova.
Medan han ufarleggjer koronasituasjonen
passerer dødstala i verda millionen.

November.
Han Jonas klaga på informasjon frå Erna
han sakna koronainfo til stortingssalen.
Men så glimra han med fråvær, AP-stjerna
då Erna møtte med koronatalen.
Jonas laut pleia veljarane i nord
før Trygve heilreinska hans veljarbord.

Desember.
Etter eit tiår med kommentarar på rim
og gubbe med skrantande inspirasjon,
står ikkje rimorda lenger i stim,
og avslutning er ein rett konklusjon.
No er det over, sluttstrek er satt.
Hymnebloggen kjem neppe att.
31.12.2020.M-m.

Desemberhymne 2020.

Så går det mot ei avslutning av det annleis året. Det året mange av oss laut stengja oss litt inne, eller litt ute. Korleis vert året som ventar oss? Me veit ikkje, men me voner. på meir sosial kontakt, på kino, konsert eller teaterbesøk, meir kontakt med vener og kjende. Jaja, tida vil vise.
Ein ting som er sikkert er at gamlegubben no vil avslutta dei månedlege hymnene sine. Kanskje kjem det eit årssamandrag av året som no ebbar ut, og kanskje kjem det ein og annan kommentar til aktuelle hendingar om skrivekløa tek overhand. Me får sjå.
Det har vore eit hyggjeleg tiår med mange fine kommentarar til skribleria mine – takk for dei.

Dette siste hymnet kunne sikkert ha femna breiare og tatt opp fleire emne, me har jo fått ein vaksine mot pandemien, og her har alle media meska seg i kjendiseria over alle som får “stikket”, alt frå ministrar til den krokrygga gamle på aldersheimen. Me får ynskja kvarandre lukke til i von om at vaksina vil stagga styggedomen som har råka oss.

Så har han Trygve spurta forbi både Jens og Erna mange stader i landet vårt. Sentraliseringstrugsmål og maktsvekking i distrikta ligg nok litt i botnen her, men me bør kanskje la tanken gli litt innom det faktum at den same Trygve vil ha oss heilt ut or det europeiske samarbeidet – noko å tenkja over kanskje.?

Ei årviss brudulje rundt skule og kyrkje ved juletider er julegudstenestene for skuleelevar. Her får eg seia som han Ludvig i Flåklypa.: Julegudstenester, “Det e’ fali det”.!

Google.

Jaja, her er nokre andre saker gubben har møtt i månaden som gjekk.

GODT NYTT ÅR…

 

Desemberhymne 2020.

Endeleg fekk dei statsbudsjettet i havn,
det vert billegare sukker, øl og snus.
Strømstadturen vert ikkje noko savn,
me kan nyta vår lokalkjøpte billege julebrus.
Ei krone på flaska skal no gjera susen;
og me kan nyta ribba og julebrusen.

Dette måtte vel koma til sist,
no skal me ha GPS i småfiskebåten.
Eg tykkjer det er useieleg trist,
øvrigheita vil overvaka småfiskeflåten.
Vert det til sist ein slik konsekvens
at me ikkje kan lura oss attom nova for å slå lens.

Noreg ramla ned frå pidestallen.
heilt ned til sekstandeplass.
Etter tiår øvst på lukkepallen
ramla prestisjeplassen rett i dass.
Me er ikkje lengre beste landet i verda
miljøavtrykka lyt ned på den vidare ferda.

Juletid og kyrkjestrid, høyrt den før?
Jau, dette er åras store farang.
Juleavslutning i kyrkja, ein god tradisjon,
eller berre ein forelda attraksjon?
Kven bryr seg vel om kvifor me feirer jul
berre jula vert festleg, gåverik og kul!

Etter eit tiår med kommentarar på rim
og gubbe med skrantande inspirasjon,
står ikkje rimorda lenger i stim,
og avslutning er ein rett konklusjon.
No er det over, sluttstrek er satt.
Hymnebloggen kjem neppe att.

 

Takk for meg.
31.12.2020.M-m.

 

Novemberhymne 2020.


hentet fra Google.
Nokon tar han tydeligvis heilt ut mht juledekorasjoner i desse koronatider. Jaja. dei om det.
Litt lys og farge i adventstida livar i alle fall opp i høstmørket.
Til og med borte i kvithuset har dei teke seg råd til 5 – 6 juletre. Ho Melania må ha hatt ei travel tid med all pyntinga.
Hjelp frå gubben har ho i alle fall ikkje fått, oppteken som han er med å underkjenna det faktum at han vart kasta som president. No ser eg at han har fått 1,3 milliardar til å halda fram rettsakkjøret mot valresulrarer. Ja, dei amerikanarane…
Her heime vandrar vel Vedumen med nasa oppe i skyene etter å ha teke att Jonas på meiningsmålingane. Kvar skal dette ende, utafor EØS kanhende ?

Novemberhymne 2020.

November har vore treig for gubben
ordsnikringslysten har vore borte.
Det kjendes som «is i rubben»
og dagane vart alt for korte.
Men no er det dags å få opp farta,
jobben med novemberhymnet kan starta.

Han Jonas klaga på informasjon frå Erna
han sakna koronainfo til stortingssalen.
Men så glimra han med fråvær, AP-stjerna
då Erna møtte med koronatalen.
Jonas laut pleia veljarane i nord
før Trygve heilreinska hans veljarbord.

Eg kan ikkje sleppa koronaen i veg;
for i Bergen vart det stor brudulje
då smittevernlekjaren sa takk for seg
då ho vart henvist til koronaens fotpatrulje.
For mange store i beslutningssekken,
då laut spesialisten ut or «rekken».

I USA har dei vald ny president,
men den gamle vil ikkje forlata trona.
Han vil ikkje godta valet plent,
no sit han i kvithuset og pussar på «fjona».
Ei bølle har han vore og ei bølle vil han bli
yankeen skal takka for at han snart får fri.

Jula kom tidleg dette rare året,
midt i november  kom julestasen fram.
nissar og dverger reiv seg i håret,
men gubben fann fram ein tidleg juledram.
Me trong litt ljos i livet nett no,
i von om at jula ikkje «dett i do».
30.11.2020.M-m.

 

Oktoberhymne 2020.

Ja, så var det tida for nytt hymne, og det er to emner som har falle ein i augo denne månaden, Korona og valkamp i USA. Begge deler er pest og plage for ein gamal gubbe. Koronaen fordi det ikkje ser ut for at me ser ein endskap på plagene, og valkampen avdi me vert påtvinga amerikansk løgnpropaganda og skitslenging frå alle media.
Her heime har bråket i arbeiderpartiet teke sin plass, og her er det boka og posituren til ho Tadja på framsida som har opprørd sume av oss medan andre ser ut til å bekymra seg over vinflaskene og Jegermeisteren på kjøkenbordet hans Jonas. Jajja, moralpolitiet ber fanene høgt for tida.
Ja, og så fekk gamlingen påpakning frå den lokale pressa av di han hadde omtalt løna til rådmannen i kommunen (den er mellom topp 10 her i landet). Det var personåttak vart det sagt, men gubben hadde berre kome med framlegg til å løysa problemet med millionlønene til dei kommunale direktørane, slik at dei fekk til salt i maten,  med å auka eigendomsskatten.
Jaja, resten av gubben sine «hang-ups» og personåttak finn de i hymnet.


Google

Oktoberhymne 2020.

Jonas har mist ein spelar på laget.
Grorudsdalens store son
med mange tiårs røynsle i politikarfaget
godtok ikkje at politikkverv er på lån.
Då han Jan for til Senterpartiet
kom «leppa frå Grorud» fort ut or «hiet».

Kven viftar med munnbindet sitt på fingen.
Jau, det er han Donald i Kvitestova.
Men så hamna han sjølv i sjukebingen,
laut forlata den ovale stova.
Medan han ufarleggjer koronasituasjonen
passerer dødstala i verda millionen.

Kva seier me når me skal tømma blæra,
kva er gute- og kva er jentespråk?
Er pissa eller tissa den rette læra
No vil jentene pissa, og då vert det bråk.
For å lura meg unna einkvar dissens
fer eg no ut bak nova og sler lens.

Så kraup han fram frå sitt spanske asyl,
eller ramla han ned frå hornet på veggen?
Vil han Karl no gje Siv litt pryl
eller heller sparka henne på leggen?
Jau, no skal det verta orden på Frp,
Eg undres om ho Erna gler seg til det.

Denne månaden gav ikkje mange vers,
Er det koronaen som roer oss ned?
Me har hatt lite politisk kommers,
og ho Erna er nok velnøgd med det.
Men «Trumpen» har dreve sin bøllepolitikk.
Eg undres, kven tek det siste stikk?
M-m.31.10.2020.

 

Septemberhymne 2020

Sjølv om koronaen stengjer ned mykje denne tida rører det seg ymse saker rundt i landet.
Forresten så streiker busssjåførane no. Dei krev litt meir inn på kontoen kvar månad. Men nei, det vil ikke arbeidgjevarane ha noko av. Men å løna direktørane i selskapa to gongen årsløna til vår statsminister, 3 millioner – ja, det gjer dei glatt. Dei har mykje ansvar sjefane, må vite. Ja, men kven er det som si med det daglege ansvar for at folk kjem seg velberga fram til sine reisemål. Jau, det er sjåførane det.

Så har me fått eit nytt parti på morgonkvisten, SENTRUM skal det visst heite. Ja, me treng sikkert fleire parti der nede i sperregrensedompa. Så, lukke til Lippestad!t

Til sist lyt eg nemna eit spenstig utspel på markedsføringsfronten. No som lutefisksesongen er i emning er det viktig å lokka kjøparar til fiskediskane. Lerøy, ein fiskematprodusent her vest sel nå lutefiskkotelettar! Kva, f….n er no det?
Nei Lerøy, lutefisk er lutefisk, men sørg for at den er passande fast og fin. Kotelettane kan du la svina få behalda.

Fra Google

Septemberhymne 2020.

Kvinnfolk i kyrkja er noko herk,
det tykte han, sogndalspresten.
Stakepussing kan vera deira verk
så tek bibelpresten seg av resten.
Skal du vera prest lyt du vera mann.
Kvinnolk på «stolen» går slettes ikkje an.

Koronasmittekrangelen er no i gong
Kven spreier smittefandenskapen mest?
Er det førtiåringens vennefestttrong,
eller studentens lausslupne opningsfest.
Eg overlet kranglinga til dei  lærde og såra
og prøver å sleppa den verste smittebåra.

Nei, no er ikkje koronaen øvst i avisa,
media har viktigare emne på gong.
No gjeld flatbrødet, av nokon lova og prisa
det har vore  medias månadsføljetong.
Kva side skal ein leggja  osten og smøret?
Uvissa her kan visst ta frå  oss humøret.

Venstre har hatt landsmøtesamling
og Guri har teke på seg dronningdrakta
Det vart overraskande lite krangling,
og semje om å gjera ende på kongemakta.
Dei er vel lei alle sine småkongar
som messar ulikt frå sine balkongar.

Trump har fått ordna sine fjoner
Det gjeld å stella stråa under hatten
Ei utgift på sjuhundre millioner
krov han som lette i inntektskatten.
Eg lyt snakka med frisøren min no,
inga skattelette når håret får gro.
30.09.2020.M-m.

 

Augusthymne 2020.


Google.
Det kom illevarslande meldingar frå leverandører av juleribba om at vi i år må vera tidleg ute med innkjøpa då det kan verta mangel på for til juleakevitten. Kanskje me må satsa på at talet på vegetarianarar aukar såpass at me unngår den verste krisa.
Elles har nokre av partia våre hatt annsame tider denne månaden. Venstre skal no velja ny sjef og der har opptil fleire kandidatar meld seg til teneste. Der har visst ho Guri vunne fram, men det står att å sjå kva landsmøtet finn på, og når det gjeld venstre kan mange vindar snu.
AP har også hatt årsmøte iTrøndelag og der har dei diskutert ukultur, ikkje politikk – sikkert vetigt å ta den debatten. Gamle kongar sto for fall og ei ny dronning vart født. Måtte dei lukkast.
Elles er vel den tyske studenten no velnøgd med at me må slutte med å såra tyskarane med å minna dei om strandhogga dei gjorde på kysten vår i 1940-åra.

Augusthymne 2020.

Fornærma vart han den tyske student
påmint om tidlegare tysk visitt.
UiB vil tukta professor og dosent,
det er då 75 år sidan landet vart nazifritt.
Studenten fekk titusen for tort og svie;
Me nordmennn må visst om okkupasjonen «tie».

 

For tida fer han Radja og hoppar og sprett,
han har hoppa rett ut or tenkjeskåpet.
Han vil verta partileidar, rett og slett,
og stakkars Rotevatn, mister han håpet?
Men jaggu skal han Abid hoppa høgt i sky
om han skal få venstre opp å fly.

Har Jonas gjeve opp statsministerkampen,
no som han vil passa kattane hennar Trine?
Nei, no lyt han sanneleg få opp dampen
og la Trine sjølv stelle husdyra sine.
Han må sjå til å få orden på «det norske hus»,
og ikkje springe rundt og leike «katt og mus».

Me skal ha ny sjef for pengebingen vår.
Noregs Bank skulle finna rette kandidaten
Men tilsetjinga gav banksjefen gråe hår;
den vart underkjend av den politiske staten.
Banksjefen fekk Storting og regjering på nakken.
Men oljefondssjefen let han behalda krakkjen.

Så er julestria endeleg i gong.
I år er ikkje ribbeproduksjonen noko tess.
Pressa spår ein mager ribbesesong
så julefleskmangel kan verta stress.
Det er alltid noko som manglar til jula,
men englane kjem nok fram frå «skjula».
31.08.2020.M-m.

 

Julihymne 2020.

Skriblerier og Funderier – Vår nye fylkesmann.
Google

Eg vart for freista til å ta med eit vers om han Lars, den nye fylkesmannen i Vestland. No har han meldt seg ut or venstre, så no kan han seia.: “eg og kongen”. Kongen er også, som kjend, også partilaus.
Elles tok sparkesyklane politikken i Bergen på med buksa på knea. Brått sto syklane der, i gatene, utan at dei folkevalde hadde klargjort ein einaste regel for bruken av syklane. No gjeld det å få fingen ut med eit regelverk som regulerer at bruken av syklane vert til å leva med.
Koronaen får brei plass i dette hymnet, for ei ny smittebvølge kan vera framfor oss. Når Hurtigrutra importerer mannskap frå Asia utan tilstrekkjeleg smittesikring kan ein verkjeleg lura på kva bodskap regjeringa har greidd å banka inn i presumptivt vettuge skallar. Ikkje rart at meinigmannen snåvar i Antibac-dunsten.
Elles har gubben lagt på latsida med hymnet denne månaden, men de får bera over med ein gamal mann.

522. Julihymne 2020.

Så kom sparkesyklane endeleg til byen,
bergensarane kallar dei løpehjul.
No kan «bysludden» gløyma paraplyen,
politikarane ergrar seg blå og gul.
Dei meiner at fenomenet er noko herk,
men forsømde visst å laga eit regelverk.

Endeleg er han Lars på bana att;
Han tek farvel med det venstresongen.
Fylkesmann utan partipolitisk hatt,
no vert han meir og meir lik kongen!
Det tok han ti år å finna det ut,
ein fylkeskonge og offentleg fut!

Så har koronabyråkratiet slege til
kjærastimport må no dokumenterast.
Det må ikkje herska nokon tvil
forholdet skal vera fysisk, seriøst og fast.
Det nytter ikkje med ein «one-night-stand»
om du vil inn i vårt koronafrie land.

Endeleg er Harryen slept over grensa
etter bacon, brennevin, røyk og snus.
Så no skal svenskefluidum halsen rensa
med egg og bacon i coronarus.
Kva gjer det vel om halsen vert koronasår
når me får krossa grensa etter «kvota» vår?

Hurtigruta har vore på svalbardtur,
det var antakeleg ikkje så lurt.
For coronaen låg i mannskapa på lur
og reiaromdømet vart heller surt.
Den usmarte virusimporten frå austen
vert nok ein snakkis denne hausten.

-m. 31.07.2020.

 

Blåtur???

I dette litt spesielle året ble det litt nødvendig å komme seg bort noen dager, og når sydenferien gikk fløyten ble det ekstra viktig å finne et alternativ.
Hva skulle gamlegubben finne på å invitere frua med på? Jo, en kort tur i regionen ble løsningen. Så var det bare å finne en sprekk i skydekket slik at vi kunne komme oss tørrskodd fra bilen til overnattingsstedet – og det fant vi, i forrige uke..
Geilo ble da valgt som første overnatting, og hotellplass ble behørig bestilt. Kofferten ble pakket , men akk – så ringte telefonen. Det var vårt hotell som meddelte at de var overbooket, men de tilbød et alternativt hotell for overnatting.


Men før vi entret Harangervidda måtte bilen lades for kraftprøven over fjellet. og en hurtiglading i Eidfjord gjorde susen. En slik tre-kvarters pause for beinstrekk og en kopp kaffe passet oss godt – og turen over fjellet ble en behagelig måte å oppleve norske fjell og vidder.
Geilo bød på sol, og fint vær da vi kom fram, så litt av ettermiddagen ble benyttet til en tur i nærområdet.
Et lite apropos for oss med El-bil var at BARDØLA Hotell bød på rimelig lading og neste morgen va ekvipasjen klar for nye 250 km.


Blåturen gikk videre ned til Sogn og Stalheim neste dag i fint sommervær. Men årets sommer hadde ikke klart å ta knekken på snøen i fjellet så overgangen Hol – Aurland bød på snø helt inntil veien. Nede i Flåm savnet man cruisetrafikken, men full campingplass og mange norske ferierende kompenserte antakelig for litt av turistmangelen. Det var i alle fall vanskelig å finne sitteplasser på de lokale kafeene. Vi hørte forresten låten av noen dansker som hadde våget seg nordover til oss. Veien videre gikk via Gudvangen og vikinglandsbyen til Stalheim hotell. Her fikk vi et rom med helt spektakulær utsikt nedover dalen, og bilde over viser utsikten fra hotellet. Ikke rart at Per Sivle som vokste opp i området her ble en dikter, selv om det også hadde sammenheng med hans vanskelige oppvekst.
Hotell og utsikt var det ikke noe å klage på, og


..frokosten holdt absolutt god standard. Nå var forrresten buffeten gjenåpnet etter koronarestriksjonene, og utvalget der var rikholdig. Det går nok ikke fram av gubbens tallerken, men frokosten er heller ikke han hovemåltid.
Etter frokosten grugnet det til på himmelen og vindusviskerne fikk seg en intens “tørn” på veien hjem.
MEN er liten break fra koronahverdagen hadde disse to blåturdagene gitt oss to gamle – og takk for det.
Fortsatt god sommer til mine bloggkontakter.

Junihymne 2020

Ja, så er det tid for nytt  hymne. Denne månaden har vore laber mht blogginnlegg frå gubben si side. Alder og koronatider får ta skulda.
Elles var Krf høgt på bana med si omsorg for mangfaldssamfunnet, MEN gløymde dei å ta med dei skeive i omsorga si.
At NSB, orsak VY, tenkjer på botnlina og kuttar ut nattoget til Bergen  er vel ikkje overraskande. Ikkje rart at dei tapar driftskontraktar på tidlegare NSB-strekningar.
Så spekulerer gubben på  kvar gassen me sparer ved å elektrifisera sokkelen vert brent. Drit i det, berre me får ned CO2 utsleppet her heime.
Ja, så fins det så mykje krenkjing her i landet. Ein tysk student tykte det var upassande å verta påminna at me har hatt tyskarar på vitjing her i tidlegare tider. Dei krenka ikkje – dei DRAP.
Og professoren som stod for krenkjinga – han fekk seg ein dragelse!

Frå FB

Junihymne 2020.

Mangfaldspartiet vårt, Krf,
har visst køyrt skuta på grunn.
Dei samla stortinget til stemmetreff
for sikring av vårt mangfallssamfunn.
Men kva med dei lesbiske og homofile?
Har Krf berre rom for heterostabile?

Å driva med nattog er noko «ræl»,
er visst den fyrste visjonen til VY.
Vart det ein økonomisk akilleshæl
å frakta folk nattestid frå by til by?
Å vaska nattvogner vart berre bal,
og det gjorde økonomien heller skral.

Churchill og Holberg kom ned frå pidestallen.
som symbol for rasisme og diskriminering.
Våre gamle heltar skal ned frå pallen,
gløymast skal vår rasistiske utagering.
Soga ber me med oss på vondt og godt.
Me må ta vare på kulturarven me har fått.

Våre tallknusarar har forrekna seg heilt
me forureiner mindre enn dei trudde.
Pinleg av SSB å rekna så feilt,
at dei heile klimarekneskapen snudde.
No lyt opposisjonen snu på kritikkflisa,
og kua til bonden kan framleis få fisa.

Ja, så er det visst kraftmangel her vest,
her me produserer kraft for eksport
Me får visst ingen industrireisingsfest,
for straumen vår er vissnok lova bort.
Ja, så lyt sokkelen elektrifiserast
slik at våre CO2-utslepp kan minimaliserast.

Så har ein professor fått på kjeften,
Han fornerma visst ein tysk student.
Påminning om den tyske 40-tals geskjeften,
Hadde studenten gløymt det som var hendt?
Kva var professorens store krenketabbe?
Jau, okkupasjon må ikkje verta hoggestabbe.
30.06.2020.M-m.