Valkampfeber, eller kva?


Google

Eg kunne ikkje dy meg, så her kjem ei høgst subjektiv attgjeving av nokre av månadens politiske sprel, eller kanskje det var spel…

August 2013.

Høyrt om trettiseks-komma-ni?
Jaglands kabinettspørsmål til oss?
Han laut for talemålet sitt svi
og frå leiarstolen kasta loss.
No har han vore ute med lauskjeften att,
spådd bekmørk raudgrøn valvakenatt.

Høgre har lagt ut eit «saftig» agn.
Meir betaling for å vøla på kroppen.
Skal dette koma skatteletta til gangn,
eller har dei?kje lyst å nå styringstoppen?
Nei, slike utspel kan dei leggja vekk,
elles vil me veljarar gje dei ein smekk.

Jens øver seg som drosjekusk.
Skal dette verta jobben hans etter valet.
I ei næring som er kjend for skattesnusk?
Er responsen for dårleg på valflesksalet?
Nei, Jens vil nok halda i eit anna ratt,
med styring på oljepengar og skatt.

Favorittemnet hans Jens, formueskatten.
Dei raudgrøne sitt store skremslemantra.
Her auser dei over oss iskaldt vatn;
med skattelette vil solidaritetsbåten kantra.
Men dei blågrøne parerer då fort.
Kva med fatigdomen som dei raudgrøne lova bort?

Så har han Jens hengt seg opp i leiarstil.
Han krev meir enn vit for å vera bas.
Det er ikkje nok å vera fanastril,
og pynta seg med skarre-r og anna stas.
Nei, du lyt høyra til inste oslo-klanen
og ha drukke den sterkaste Møller-tranen.

U-hjelpsbudsjettet får stadig meir plass.
No skjøner eg at det har sin grunn.
Minister og pamp vil ha Business-class,
og møta sitt vertskap utkvild og sunn.
Me andre lyt reisa på Monkey-class,
utan champagne og silkemadrass.

Stadig formanast me om alkoholen,
snautt nok kan me våga vin til maten.
Me bør ikkje kjenna rus i «bolen»,
men det gjeld ikkje for matgilda i staten.
Her auser dei på med årgangsvin,
medan me sit som skjemde «fyllesvin».
31.08.2013.M-m.

 

Vandra vidare…


Så går turen videre nordover i smult farvann og i godt vær. I dag blir det litt øyhopping.

Rødøyløva hviler i godværet. Hvor er vi??. Jo på vei til Bodø.

Vi nærmer oss Bodø og har Fugløya rett forut. I alle fall tror jeg at dette er fugløya. Vi turistene har utstyret i orden. Fotoapparat og kikkert er viktige navigasjons og dokumentasjonshjelpemidler.

I fjellveggen på denne øya skal en tysker ha firt seg ned og hogd ut konturene av en stor engel. Det med tyskeren må vel tas med en klype salt, men kan dere se noe som ligner her. Hvis dere ikke får øye på engelen må evt royale bekjentskaper konsulteres.

Gubben leiter etter engelbildet.

Masse spennende fjellformasjoner.

– før vi legger til kai i Bodø, men mer om det senere.

Hopper litt for over disse…

De første dagene av rundturen med hurtigruta var ikke værmessig det helt store, men da det klarnet opp ble det full klaff resten av turen.

MS Finnmarken ble båten vi valgte på rundturen sammen med et vennepar. De som har reist med hurtigruta vet at båtene holder høy standard. Det samme gjelder forøvrig maten ombord. Med buffet til frokost og lunch etterfulgt av en treretters middag skal en passe seg godt om ikke beltereima stanser et par hull lenger ute etter 11 dager ombord.
Så var det været da – de to første dagene.

Et bilde av tåka og disen innover mot Geiranger.

Men fossen Friaren bruste i all sin skrud, det var i alle fall nok vann til å holde liv i den.

Vi var ikke aleine der inne i fjorden.

UNION hotell viser seg fram i ettermiddagsdisen.

Nå er vel ingen i tvil om hvor vi er.

En underlig hvit farkost med fen master har tatt havn her. Skyssbåten til Munkholmen er også i aktivitet til tross for litt lurvete vær.

Men så er vi i Rørvik, og da lysner det til tross for at vi er langt på kveld.

Vi øyner solnedgangen bak byen, og sol ble det praktisk talt hele resten av turen.

Fortsettelse følger.

Rundtur…

Etter en nokså “død” bloggsommer får jeg etterhvert prøve å komme igang igjen litt etter litt.

Nå på sensommeren fikk vi anledning til å ta en rundtur med hurtigruta sammen med et vennepar. Det ble en opplevelsesrik tur – spesielt på natur, og jeg kommer tilbake til noen av opplevelsene etterhvert.

Her ser dere Trollhatten fra en noe uvant vinkel, her litt nordøstfra.

Men her skal da være et hull i dette fjellet ett eller annet sted…

Joda, det er det riktige fjellet. Det gjelder bare å finne den rette vinkelen for innsyn.

Så en liten vri på historien om Trollhatten og noen av de andre fjellformasjonene i denne regionen. Dette er i alle fall historien som er fortalt i hurtigrutas egen turistbrosjyre.

Torghatten.

Vågekallen sakna sårt ei kjerring,
stor skam for ein lofotværing.
Han vende augo ofte mot sør,
særleg mot suliskongens atteletne dør.

Kongen hadde sju døtre han vakta vel,
og likte lite Vågekallens sprel.
Men jentene kjende fridomshugen vakne,
dei sprang då til sjøen og bada nakne.

Då Vågekallen fekk dette freistande synet,
for han sørover fortare enn lynet.
På Tjøtta sto Lekamøya og baka,
og henne ville kallen heller ikkje forsaka.

Då vakna Hestmannen med eit brak,
og han gjekk straks rett på sak.
Sende ei storpil mot Vågekallen,
og såg for seg ein rival som fallen.

Men Brønnøykongen kasta opp sin hatt,
og pila gjennom hatten spratt.
Hatten med hol datt ned i havet,
og det vart slutten på kjerleikskavet.

For sola rann medan søstrene kvein,
og alle aktørane vart fort til stein.
Såleis ligg fjella der oppe i dag,
utfallet av Vågekallens kjærleiksjag.
23.08.2013.M-m.

Det skal ikkje vera lett…

Gassdrifta ferjer er ikkje enkelt.

Så gale kan det gå.:

1.         Reiarlaget Fjordline kontraherer to ferjer som skal gå i dagleg drift mellom Bergen og
            Hirtshals.

2.         For å spara miljø og kanskje pengar skal ferjene driftast av gassmotorar.

3.         For å greia daglege avgangar må båtane bunkrast med passajerer ombord.
4.         I Noreg er det ikkje tillete å fylla drivstoffet med passasjerer om bord.
5.         Det er tillete i Danmark, og kva gjer ein då?
6.         Jau, ein sender 14 ? 15 trailarar fullasta med gass gjennom skandinavia kvar veke og
 bunkrar ferjene der. 

7.         Då spør eg. Kva då med tryggleik miljøvinst?

No les eg at styresmakter og reiarlag jobbar med saka, for sjølv der ser dei vel galskapen i den løysinga dei er tvinga inn i. Men dette vil ta tid ? sikkert år og dag. For i henhald til offentlege forvaltningsreglar skal ein nok gjennom ei halv sneis utgreiingar før det vert endskap på bunkringsparadokset.
Heia Noreg!!!

PS. Eg prøvde meg på eit lite rim om saka, men ein spøkjer kanskje ikkje med så alvorlege problemstillingar.

Naturvern på norsk.

Naturvern er viktig, det tykkjer dei fleste,
men det lyt styrast av lover og regler,
som kjem både folk og klima til beste,
om du er på land eller ute og segler.
Det hender at lova snåvar i eigne bein,
eller kanskje det var i ein forskriftsstein.

No skal de høyra ei underleg sak
om to nye ferjer med framdrift av gass.
Her ramla visst naturvernet med eit brak
då båtane skulle ha bunkringsplass.
I Noreg var det farleg å fylla tanken,
då vart Danmark bergingsplanken.

Langs landevegen fraktar dei gassen.
Kvar veke fer femten fullasta tankbilar
fram til den danske bunkringsplassen.
Er dette naturvern, eller er du ein tvilar?
Jau, no svir me av diesel i tillegg til gass,
så enno ein gong ramla naturvernet i dass.
31,07.2013. M-m.

Til lukke med dagen nynorskfolk…

I dag er det 200 år sidan han som vert kalt nynorskens far vart født.
Namnet er  Ivar Aasen, kven skulle det ellers vera.

Her finn ein han på frimerket frå 1963, mannen som starta opp som botanikar med eit herbarium med 509 plantar, og som enda opp som språkforskar og grunnleggjar av det nynorske skrift og talespråket basert på landsomfattande gransking av dialektar og ordbruk.
Som opprinneleg nynorskmann og framleis brukar av dette språket tykkjer eg at det er på sin plass å stogga opp og minnast mannen i dag. Me opplever meir og meir at språket vårt vert utvatna, særleg av engelsk. Sjå berre på jobbannonsene i avisene. Der vil du finna mange av dei på engelsk.
At me har to norske språkformer i dag har skapt og skaper diskusjonar om eit lite land som vårt bør halda seg til fleire språk og nynorsken er stadig under press. Det tykkjer eg er synd, for me er framleis mange som likar å nytta den språkforma, og personleg tykkjer eg at den gjev meg større utval av ord til å nyansera skriftspråket. 

Så attende til ei anna side av Ivar Aasen. Han sleit vist mykje med å finna seg ei kone, og det seiest om han at han fridde i hytt og pine, men alltid med negativt resultat.

Til sist, takk for at du synte oss vårt eige målføre, Ivar…

Så kom troperegnet avec…

Etter  fem seks dager med flott sommervær kom regnet, da også med Vårherres Hammondorgel.

Jeg lar Google illustrere orgelbruset som var ganske heftig til sine tider.

–og regnet strømmet ned i rikelige mengder.

Ingen grillmiddag på terrassen i dag, ei heller en solfylt kaffetår…

Men hva gjør regnet når Amanda her en god kopp kakao og sin iphone i nærheten.

En bok er heller ikke å forakte i regnværet, ikke sant Andrea?

Men pytt, regnværet tar nok snart slutt, og alle hjerter gleder seg. Også et paprikahjerte.

Fortsatt god sommer!!

Det lakker mot…

Valkamp!


Google

Klar, ferdig, gå!!!

Er det noko mellom Høgre og Krf ?
No må de vakna i «Se og Hør».
Ute på Bømlo har dei hatt treff
der Knut slepte Erna inn si friardør.
Dette er slett ingen oppdikta spøk.
Me undrast, var det trulovingsbesøk?

Finns det då ingen mann til ho Siv
eller lyt ho kasta augo på Jens ?
Det kunne verta eit stormfullt liv,
når Jensemann brått vart bompengelens.
Nei Liv, du lyt halda deg til ho Erna
om du vil ha eit par avgifter fjerna.

Trine har fylgt i Lars sine spor,
ei flink og skarpskodd trønderjente.
Lars var kledd i for store skor
og då vart lite politisk makt å hente.
Trine har vald ein varsamare veg.
Tek ho vegen til makta meir steg for steg?

Ja, så har me Audun, Liv Signe og Jens,
ein sprikande politisk konstellasjon.
Kanskje samarbeidet ha som konsekvens
at dei augnar ein raudgrøn endestasjon.
Er folket lei den raudgrøne politikken,
og let Audun, Liv Signe og Jens i stikken?

Så startar endeleg valkampslaget,
skuldingar og skambod vil hagla tett.
Alle vil på det styrande laget,
skaffa seg politisk makt, rett og slett.
Valkamp er tidtrøyte for gamal gubbe,
som har overlevd mang ei politisk stubbe.
01.08.2013.M-m.