Augusthymne 2017

Så er det tid for neste hymne, ein dag før ruta, men eg vel å vera tidleg ute. Det har tekniske årsaker.
Her var så mange emne denne månaden, valkamp er inspirerande for ordekvibrillisten, men der er ikkje eg. Likevel gjev valkampen meg grunn til å fundera om ikkje det var betre for politikarar å prøva å forklåra eigen politikk enn å snakka ned motstandarden.
Jaja, det heiter valkamp, så da ligg det vel i korta at det skal vera litt krig.
Ja, krig vart det og då ho Sylvi tok med seg valkampen til vårt granneland. Eg vonar at me slepp å reisa på grensevakt etter det stuntet.
Forresten, i dag dukka det opp ei sak i nyheitene som skulle hatt eit eige vers denne månaden. Det skal, som kjent, haldast sykkel-VM her i Bergen  – neste veke er det visst. Så har arrangørane oppdaga at dei må betala bompengar for følgje – og – servicebilar. Ja, det var vel ei ubudsettert bombe! 
Søknad om fritak har vorte refusert. Men. ærleg talt, sykkelsporten er ein mangemillionsport som har god råd til å gjera opp for seg, og arrangørane er godt fora med millionar frå offentleg pengebinge for å få arrangementet i hamn. Nei, betal og prøv å sjå glad ut…

Så over til kamphanane og hønene i politikken..:

Google.

Augusthymne 2017.

Ja, så fekk me oppleva det.
Politikk på den årlege pilgrimsferda.
Nidarospresten fekk vera med,
og pressa sat sjølvsagt oppe på herda.
Ministrar med smil og stav i hand,
vekkjer det valhugen hjå menig mann?

Ein trimtur treng dei, det kan eg tru
no som dei er i valkampmaraton
og skal handhelsa folk i by og bu
og ber om eit tingsete fire år på lån.
Men kaprar dei veljarar på pilgrimsturen
då vert kanskje Knut Arild lei og sturen?

No kranglar dei om norsk kultur,
Linda i pilgrim og Tadja på Trollpikken.
Kva er det politikarane trur,
eig dei verkjeleg ikkje folkeskikken.
Slik veljarnedvurdering gjer meg matt.
Har dei ikkje andre emne å ta fatt?

Mobbing og trakassering vil ingen ha,
i alle fall ikkje i skule og dagleg liv
men politisk mobbing er visst bra,
i valdebatt med retorisk kiv.
I politisk debatt kan visst alt gå an,
jamvel å mobba politisk motstandsmann.

No er Knut Arild fly forbanna,
ho Sylvia rappa han kraftig i nakken.
Ho tømde all bensinen ut or kanna
og prøvde å svi han ei ripe i lakken.
Er det då rart at han såg sjølvaste styggen
ho skulda han å sleikja immanen på ryggen.

Han Jonas slit litt i valmotbakke,
skatteauke er ikkje noko sjekketriks.
Ho Erna vil helst om skattelette snakke,
men den retorikken er ingen kvikk fiks.
For eigendomsskatt og avgifter har auka.
Då hjelper det lite om skattelette å kauka.

Nei, valkampen gjer meg ikkje klok,
mange flosklar og mykje ull.
No tek eg på med ei blåraud brok,
og tek meg ein gulgrøn sull.
Men valdagen kjem, kva skal eg stemma,
men der må eg seia, eg er i ei klemma.

Tenk dykk, på sykkelsetet etter 14 mil,
så vert det plutseleg stopp.
Alle jentene fekk ein ufriviljug kvil,
det var ei bru som skulle «opp».
Det er ikkje greitt å vera toppsyklist
når vegbommar stoggar dei hist og pist.
31.08.2017.M-m.


Google

Valomat – hurra!

Dette er ei åtvaring til dei som ikkje tykkjer at eit skråblikk på politiske valutspel er OK. Ikke les vidare!

Google.

No som gubben har fått med seg over halve valkampen kan det vera på sin plass å gjera ei lita oppsummering av inntrykka han har fått så langt.
Det starta med pilgrimvandring og kulturdebatt. Her tok ho Linda staven fatt og for over fjellet til Nidaros, samstundes som ho ba om vern av den norske kulturen. Svaret kom fort frå den andre sida då me brått såg ho Hadia sitja på Trollpikken og ropa ut norske verdiar som ho hevda at dei blå-blå no står i ferd med å øydeleggja.
Jonas, på si side spelar ein revyvideo og ropar skatt – skatt – skatt.
Han Audun vil no ha bort alle dei som hjelpte Kristin for 8 – 10 år sidan då ho lova å gå frå minsiterposten om ikkje alle ungar fekk barnehageplass i hennar valperiode. Dei private berga henne, men no skal Audun ha dei bort. Profitørar, kallar han dei.
Han Trygve ropar berre fy til sentralisering, og ser “fanden i sekken” til eikvar reform regjeringa innfører. Dessutan gliser han rått og svarar notorisk på alle andre spørsmål enn dei som vert stilt han.
Rasmus hipsar på okslene og lovar å tilsetja 200.000 nordmenn på NAV innan 15 år då oljekranene skal stengjast. Kvar dei 200.000 som misser jobbane sine elles skal finna arbeid har han visst enno ikkje funne ut.
Knut Arild stakkar,vart visst så sjokkskada då ho Sylvi skulda han å sleikja imanane op etter ryggen at han har mist både munn og mæle. I alle høve har han rota det litt til når han vert spurd om kva regjering han vil støtta etter valet.
Så har vi ho Trine som ligg og vakar i sperregrensa.  No har ho fått seg EL-bil som ho suser fram med, land og strand. Eg undrar om det kan vera for å spara pengar i alle bompengeprosjekta til han Kjetil.
Eg undres om ho Sylvi har teke kommandoen i Frp. Ho har slengt om seg med så kvass retorikk at sjølv svenskane vågar ikkje å møta henne. Nei, no må du på banen Siv.
Så har me ho Erna, den nye landsmodera. Ho vert piska med skatteretorikk av han Jonas, og vil framleis ha meir skattelette. Ho skryt av at gubben har fått kr 7000,- i lette under hennar styre, men sjølv har han berre inneverande år fått kompensert det med 5000,- i eigendomsskatt i tillegg til kr 4000,- i auka bompengar! Slå den!
Eg har ikkje nevnt Moksnessen, men der er det nei til mykje og mangt.
Rett nok er han gamal, og hovudet er fullt av like mykje rot som ei gjennomsnittleg handveske, men sanneleg hjelper ikkje politikarane han å rydda opp i villfaringane sine heller.
Er det rart gubben er forvirra?

Men her fins alltid hjelp å få, og no har han funne tre valomatar som skal hjelpa han å stemme etter si overtyding.
Den fyrste, NRK sin valomat rådde han til å stemme raudt. For å vera sikker i si sak tok han testen ein gong til (Han svarde kanhende ærligare den gongen). Då vart det blått.
I dag var han innom ein annan valomat, då kom ho Trine glisande.
Nei, når til og med valomatane ikkje kan hjelpa, då er det sanneleg godt at gubben allereide har førehandsstemt!
Godt val!

 

Sykkelforviklinger/forkvaklinger eller noe sånt.


Google
Her står et 60-talls kvinnelige syklister som møtte en stengt bro i Fredrikstad etter å ha tilbakelagt 14 mil på sykkelsetet, og hadde bare 4 km igjen til målpassering.
En gruppe på fire hadde et forsprang på ca 20 sekunder da broen ble stengt, men etter gjenåpning av broen fikk alle starte på likt. Gjett om det var motivernende for de fire utbryterne!??
Hva var så årsaken til stengingen? Jo, seilbåten som dere ser innringet i bildet skulle under broen, og som dere sikkert vet har seilbåter høye master. Broen måtte åpnes og hvem sto for den manøvren. Etter sigende en kontrollsentral som er plassert i Oslo, men rennledelsen hadde vel en finger med i spillet her også! Nå skjønner jeg godt hvorfor senterpartiet seiler godt i medvindsbør etter sin sentraliseringskritikk.
Og vi som lar banker, sykehus og andre store institusjoner styres fra Indere og østeuropeere. Dette blir nok bra tilslutt når misjonærene for outsourcingen har nådd sine hårete mål, all IT-styring ut fra bedriften! Spare-spare!.
Neste måned skal vi arrangere sykkel-VM i Bergen, og tenk på hvor mange broer og tuneller det er som kan stenges på den kanten av landet. Dette kan bli en skikkelig humorfest…
Tilbake til miseren i Fredrikstad og til de stakkars jentene som fikk løpene sine ødelagt. Dere har min fulle medfølelse, og en slik tabbe kan vel ikke opprettes på annen måte enn at ansvarlige får en kraftig reaksjon, “på ræven” skulle de hatt. Den vanlige frasen “Vi tar dette til etteretnig” holder ikke her. Fyyyy Skamme!!!
 

Sumarfest i bygda mi…

Sist helg vart det arrangert sumarfest for folk i den vesle bygda mi. Ei aktiv gruppe av dei yngre på garden har etablert eit lag, kalt Kråkelaget, som får i gong aktiviteter som har vist seg å vekkja og vitalisera oss som anten bur her ute fast, eller som meg, bur her ute i havgapet 4 – 5 månader i sumarhalvåret. Det vert halde strandryddingsdag om våren, arrangement ved jule – og påsketider, og så er her ein årleg sumarfest. Takk for god dugnadsånd.

Dette er Kråkelaget sitt styre med Olaug som drivkraft for aktivitetane, spesielt denne sumarfesten er eit stort arrangement både for liten og stor.

Om dagen er her ymse aktivitetar for ungane, hoppetårn, sjørøvarar, krabbefiske, hesteriding  etc etc, og ungane kosar seg vilt.

Her kan ein sjå området nede i båthavna kor aktivitetane finn stad. Eit stort partytelt husar kveldsarrangementet, og til dette møtte nesten 100 opp. Det må, stort sett vera det som kan krypa og gå i bygda, og vel så det.
Her var det musikk og song, og gubben heldt eit kort kåseri med presentasjon av tre eigne dikt. Eit av dikta var jamvel tonesett av Olaug som framførde det til eige gitarakkompagnement.. Ein stor takk til all friviljug innsats som gjorde denne dagen mogeleg.

Eit av dei kulturelle innslaga i aksjon. Det vart ein hyggjeleg fest som samla bygda vår no i ei tid kor folk stort sett ser kvarandre gjennom frontrutene på bilane.

Desse var ikkje med på festen, men eg tykte det kunne vera fint å kunna presentera ei andemor som har greidd å fø fram seks ungar, for no er desse så store at dei greier seg sjølve.
Elles er bileta i innlegget teke av ymse deltakarar på denne bygdefesten…

Tenn et lys…

Lysbakken har no vorte så bekymra for Rimi-Hagen at han antakeleg kvar kveld kveikjer eit ljos for han. I alle fall var det noko slikt han uttalte i partileiardebatten frå politikarandedammen i Arendal.

Google har her fanga opp eit godt bilete av kakofonien i debatten. Alle prøvde å snakka i munnen på alle, mykje støy, mindre å få ut av det.
Skal eg oppsummera eigne inntrykk må det verta omlag slik.:
Frå venstre.: Lysbakken ber om ei fyrstikk så han kan kveikja ljos for Rimi-Hagen samstundes som han fordømer milliardmjølkarane frå barnehageverksemda.  “Slagsmål-Vedum” peiker på sentrum i debatten og meiner at dei som er i utkanten av debatten får ordet alt for sjeldan.
Jonas peiker på statsministeren og buar om skatteletta til millIiardærane samstundes som han lover at me i neste stortingsperiode skal få lov å betala meir skatt. Snakk om sjekketriks!
Erna smiler og ser ut til å vera nøgd med at alle peikar på henne. Nei, den dama er ikkje lett å skubba seg på.
Siv ser ut til å slita litt med å forsvara Sylvi sine mange utspel i innvandringspolitikken. Og så er det desse hersens bompengane som ho aldri skulle ha lova å fjerna. Jaja, det kan gå ein Nemesis gjennom livet for nokon kvar.
Som de ser prøver NRK fåfengd å svinga taktstokken over denne ustyrlege forsamlinga.
Ha ein god debatthaust…

Dagens bytur…

I går såg det slik ut enkelte steder i byen vår, “ørten” mm nedbør.
Resultatet kan sees her iflg dette bildet som er stjålet fra dagen BT.
Dagen i dag opprant med klar himmel og håp om bedre tider. Men hvor lenge var Adam i paradiset, og hvor lenge var gubben under blå himmel. Jo, helt til han hadde fått på seg buksa og tatt skjegget. Da skyet det til.
Men en bytur var planlagt og som planlagt så gjort.
To store turistbåter låg ved kai, og…

…det gamle fisketorget var ganske fullt med turister. Jeg tror at det knapt var noen som snakket norsk der…Selv bodene var fulle av utenlandske ekspeditører. Jaja, hva gjør vi ikke for våre gjester.
Men skal jeg være ærlig tror jeg at to cruiseskip på en dag  er noenlunde det byen kan betjene på en fornuftig måte. Vi har hatt opptil fem båter på en dag – huttetu – hvordan var det da i byen. Sikkert ikke bra for verken turister eller fastboende.

Oppe på Torgalmenningen sto en saltstøtte med en bøsse foran seg – artig innslag i bybilder. Bøssa såg ut til å bli fylt – litt atter litt.

Så en glimt av vår venn med sjøfartsstatuen i bakgrunnen.

I motsatt retning mot Johanneskirken.

Her var jo litt liv på torgalmenningen også. Bemerk at fortauet fremdeles er tørt og klokka er 12.00.

Paraokset her må absolutt være gubben som vanner blomstene…Hallo, det har stort sett regnet kontinuerlig i 14 dager. Det er tydeligvis ikke alle som har fått med seg det!
Ellers viser bildet byens musikkpavilljong, Ulriken, og litt til høyre forntenen på Lille Lungegårdsvann.
Gubben fikk kjøpt seg en liten fiskepudding til middag, og i det han setter seg i godstolen for å skrive dette, kl 14.00 høljer det ned utenfor!

Blir jeg lurt en gang til…


For fem – seks år siden, da jeg skulle skifte bil ble dieselbilen plutselig annonsert som det mest miljøvennlige alternativet, og som den lettlurte gubben jeg var, og er, slo jeg til med denne påståtte luftrenseren av en bil. Men akk, jeg hadde ikke før satt meg bak rattet på min nye bil før jeg ble fortalt av de samme politikerne som hadde lurt på meg dieselbilen at det som kom veltende ut av eksosrøret var rene gifta for miljøet.
Følgelig ble denne bilen etter hvert belagt med avgifter og bompengesatser som nå gjør dieselbilen til et pengesluk.
Kom ikke å si at politikk ikke virker. Det var politisk lokkemat som fikk meg til å anskaffe dieselbilen, og det er politiske beslutninger som nå får meg til å kvitte meg med bilen.
Vel, som dere sikkert har hørt inntil det kjedelige, og kanskje også har opplevd selv har denne sommeren vært av det begredelige slaget klimamessig, REGN, REGN og atter REGN. Hva gjør man da når frukten råtner på bærbuskene, og man må ty til sjøstøvler når man skal gå over plenen. Jo, man reiser inn til byen på shopping.
Og hva shopper man. Jo, for gubben og frua ble det en Opel Ampera. Men, akk, leveringstiden er på langt over ett år, så det blir god tid til å forberede oss på rekkeviddeangst og leting etter ladestasjoer.
Så nå gjenstår bare å se om ventetiden også gjør dette kjøretøyet til en miljøversting, miljøbelastende produksjon og vedlikehold, ladestrøm fra kullkraftverk, svevesøv fra veislitasje etc etc… Nei. la oss inntil noe annet er bevist tro at vi har valgt et OK alternativ. Så får heller andre kjøre den gamle giftmaskinen vår (les dieselbilen). Blir total miljøbelastning mindre da, mon tro?