Årskavalkade 2020.


Gogle.
Eg lovde ein årskavalkade då eg sende ut desemberhymnet, og under finn de eit utvald vers frå kvart månadshymne siste året.
Forresten kan vel karikaturen over vera ein illustrasjon på 2020 som  eit “Annus Horribilis”.
I alle høve vart det slik for USA som blottla for heile verda sine store interne motsetningar, og ein sparka president som i sin narsissiste galskap truga landets demokrati.
På toppen av det heile vart heile verda råka av ein farleg pandemi som me snautt ser enden på enno.
Gubben sitt private bidrag til det traurige året gjekk ut over han sjølv med eit par ribbeinsbrot og ei sundslegen skulder. Gamle folk skal halda seg nærast mogeleg stovegolvet og ikkje klatra oppunder taket på skjelvande føter.
Under vil de ellers finna nokre av sakene som har trigga gubben til rimsmedarbeid siste året..

 

Årskavalkade 2020.

Januar.
I stova starta året også med brak
då gubben skulle ta ned julestasen.
Han klatra oppunder sitt stovetak;
fotfestet svann og han for på nasen.
Oksla og ribbeina tok verste smellen,
så dette vart fyrste nyttårsskrellen.

Februar.
Fiskeriministeren har vore på fisketur
nedi den offentlege fiskedammen.
Mange kroner låg der på lur,
men vart dei han til «fryd og gammen»?
Nei, lønnsposane frå kommune  og stat
kom heldigvis fram på skammens fat.

Mars.
Koronafrykt er sterke saker,
me hamstrar dopapir og paracet.
Fyller heimen med mjøl og joikakaker.
Det er det verste ein skulle ha sett.
Nei, gubben heldt seg til Antibacen,
vonar at han ikkje får virusen på nakken.

April.
Så har me atter eit tilsetjingsbråk.
Smørjeopplegg og påkosta turer.
Pressa fyrer opp eit drusteleg ståk,
og me amatører sit heime og lurer.
Eg veit om ein som vaktar sin formue.
Kva om oljefondet tilset Onkel Skrue?

Mai.
Noreg vart for keidsamt for Equinor,
dei ville prøve lukka ute i verda.
Men pengane raskt ut or bankboka for,
200 milliardar vart svidd av på ferda.
Millionløner og kalkun til millionen
vart resultatet av investeringsaksjonen.

Juni.
Churchill og Holberg kom ned frå pidestallen.
som symbol for rasisme og diskriminering.
Våre gamle heltar skal ned frå pallen,
gløymast skal vår rasistiske utagering.
Soga ber me med oss på vondt og godt.
Me må ta vare på kulturarven me har fått.

Juli.
Så kom sparkesyklane endeleg til byen,
bergensarane kallar dei løpehjul.
No kan «bysludden» gløyma paraplyen,
politikarane ergrar seg blå og gul.
Dei meiner at fenomenet er noko herk,
men forsømde visst å laga eit regelverk.

August.
Fornærma vart han den tyske student
påmint om tidlegare tysk visitt.
UiB vil tukta professor og dosent,
det er då 75 år sidan landet vart nazifritt.
Studenten fekk titusen for tort og svie;
Me nordmennn må visst om okkupasjonen «tie».

September.
Kvinnfolk i kyrkja er noko herk,
det tykte han, sogndalspresten.
Stakepussing kan vera deira verk
så tek bibelpresten seg av resten.
Skal du vera prest lyt du vera mann.
Kvinnolk på «stolen» går slettes ikkje an.


Oktober.
Kven viftar med munnbindet sitt på fingen.
Jau, det er han Donald i Kvitestova.
Men så hamna han sjølv i sjukebingen,
laut forlata den ovale stova.
Medan han ufarleggjer koronasituasjonen
passerer dødstala i verda millionen.

November.
Han Jonas klaga på informasjon frå Erna
han sakna koronainfo til stortingssalen.
Men så glimra han med fråvær, AP-stjerna
då Erna møtte med koronatalen.
Jonas laut pleia veljarane i nord
før Trygve heilreinska hans veljarbord.

Desember.
Etter eit tiår med kommentarar på rim
og gubbe med skrantande inspirasjon,
står ikkje rimorda lenger i stim,
og avslutning er ein rett konklusjon.
No er det over, sluttstrek er satt.
Hymnebloggen kjem neppe att.
31.12.2020.M-m.