Den kom…

…Våren. Til alle tvilere, den er på vei.

Foto.: Fruen.
Her er det meste på plass. Solen, varmen, grillen, Heineken og gubben. Det kan ikke bli stort bedre  da, i alle fall for denne gamle gubben.
Ha en fin vårdag.
 

Nå får den jaggu komme…

…våren…
Vi har venta – en hel vinter på litt snø og kulde – i alle fall noen av oss, men ingen snø på disse kanter denne vinteren. Nå i april har vi så venta igjen – denne gangen på våren, men da kom snøen!
Noen av oss investerte tusener på hagemøbler og bekvemmeligheter før påske, i klippefast tro på at den sene påsken ville gi oss noen solrike ettermiddager på terrassen. Men nei, værgudene lurte oss der.
Vel, gubben har vært gjennom hele anskaffelsesritualet og påfølgende monteringsjobb, og møblene står helt klar til å ønske vår og varme velkommen.

I dag ble så putene plassert i påvente av noen varmegrader og litt sol.
MEN!

Et gløtt på termometeret viser bare 5,5 grader, heldigvis på plussiden, men har man først fått vårmøblene på plass så skal de jammen prøvesittes også!

Altså, på med stillongs, fullt vinterutstyr, og kom deg på plass i sofaen, det er bare toddyen som mangler, men den kommer nok på bordet i ettermiddag. For har man først rigget seg til på terrassen, så skal den også prøvekjøres, værpyser er vi jo ikke, eller ?.
NB. Værmeldingene spår sol i ettermiddag så vi får vente og se. Fortsettelse følger… 

Spleiselaget…

Eit underleg, men kjent uttrykk som er brukt og misbrukt både i politikk og organisasjonsliv…Det skal få oss til å opna lommebøkene for saker eller tiltak me sikkert kan einast om.
Dei seinare år har me fått ein ny måte å krevja inn skatt på sidan politikarane ikkje vågar å ta inn nok skatt over skattesetelen til å løyse alle samfunnsoppgåvene. For å få bygd ut vegar, bruer, baner etc har dei no innførd ein ny og meir direkte skattleggjing, og denne skatten er kalla bompengar. Meininga med desse er at inntektene skal gå direkte til konkrete vegprosjekt, og dei vert ofte kalt for eit spleiselag.
Opp i alt dette skal me køyra mindre bil. Det er ikkje lett å få til. Difor vil staten no at me kvittar oss med dei mest forureinande bilane (fossilbilane) og går over til bilar med batteridrift. Som eit tiltak for å få dette til har staten sagt at El-bilane bl a skal fritakast for bompengeskatten.
Det er greitt nok så lenge fritaksformålet er å minska forureining. Men der bompengeskatten er innførd for å byggja og vedlikahalda vegar kan ein ikkje kalla bomavgiftene eit spleiselag, då det berre er fossilbilane som bidreg til oppgradering av vegnettet.
Her på Askøy har me nett eit slikt prosjekt som tek sikte på å auka vegstandarden med hjelp frå bompengeinnkrevjing. Resultatet har vorte at over 30% av bilparken er no EL-bilar, og denne andelen aukar dag for dag. Dette fører til at bominntektene går ned, og vert kompensert med høgare avgifter på fossilbilane. Litt av eit speiselag vil eg seie! Til oppgradering av vegnettet må sjølvsagt også EL-bilane vera med på spleiselaget.
Eg prøvde å sende eit innlegg om dette på rim inn til lokalavisa, men dei likte det visst ikkje. 
Om bloggen “likar” det veit eg ikkje, men her vert det i alle høve publisert.
Om nokon på Askøy eller andre stader er einig i synspunktet kan dei gjerne dela det med andre.

Altså…:::

Bom-bom.

Det er mest ikkje til å tru.
Fyrst finansierte me vår eiga bru.
Brua er betalt og me køyrer fri og frank,
og lommeboka fekk ein bompengeskavank.

No treng askøyfolket altså nye vegar,
men statskassa sparar og «knegar».
Kva vert finansieringsløysinga då.
Jau, ein ny dose bompengar, må de forstå.

Trur de at skatten skal krevjast frå kvar bil.
Nei, den gjeld berre dei som køyrer «fossil».
Kven kan fritt passera kvar bompengebu.
Jau, EL-bilen har vorte vår heilage ku.

Dei fossilslukande, giftspyande skal få svi.
medan EL-bilane for all del går fri.
Men gode og trygge vegar vil dei ha,
berre dei slepp å betale er det bra.

Kor dumme kan me fossilsvina vera
som heile vegkostnaden lyt bera.
Nei, EL-bildrift må vera planen
og vips, høyrer du til den rette klanen.

Men du kan ha eit fossilsvin på si?
og du auker køyrelengda di.
Så slepp du også rekkeviddeskrekk,
redsla for ufriviljug batterisprekk.

Så no resignerer eg, ingen tvil.
Det vert ein bompengefri elektrisk bil.
Fossilsvina får betala for vegane her
medan eg slepp unna med min «ampere».
29.03.2017.M-m..
 

Frå ukultur til kultur…

Bloggen min er som denne våren. Emner og stemningar skifter like fort som vårværet utafor stoveglaset.
Medan eg i går balanserte litt på utsida av kanten får eg skunda meg å skriva at dagen slutta mykje meir seriøst enn den starta. 

Foto.: Gro

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester hadde konsert i en nesten fullsatt Grieghall, kor det musikalske temaet var “norske fjorder og franske bølger”. Det vart ein flott kveld kor unge musikarar gav oss “bakoversveis” med den vakre framføringa.
Musikkstykka handla om sjø og vatn frå Arne Nordheims “Floating” via fjordane til Geirr Tveitt og Claude Debussy “Mer” til “Bolero” av Maurisse Ravel.
Gubben, som stort sett nøyer seg med to – tre klassiske konsertar i året skal heller ikke agera musikkanmeldar no. Men, Arne Norheim sitt atonale verk “Floating” gav verkjeleg kjensla for variasjonene i sjønaturen – kort veg frå storm til stille.
Avslutninga “Bolero” var mektig og flott. I det heile ein kveld rik på musikkoppleving og sosialt samvær med familie og vener. Kvelden vart avslutta med eit glas vin i Grieghallens foaje kor nokre av orkesterets musikantar gav oss ein liten musikalsk dessert.

Foto.: Gro
Amanda, vårt barnebarn trakterer smilende en av kontrabassene i orkesteret. Flink Ungdom…

Gløymd ungdomstid…


Google

Handhelsing med forviklingar.

To 40-åringar møttest ein gong på fest,
den eine advokat, den andre prest.
Advokaten gav presten si hand,
han var då ein sosial og høfleg mann.

Han presenterte seg medan han spør,
«Har me ikkje handhelsa ein gong før?»
Nei, presten kunne ikkje hugsa det,
og bad advokaten vera meir konkret.

«I ungdomstida, ein kveld på ein bar
møtte eg ein gild og feststemd kar.
Vil du vita korleis kvelden endte ?
Jau, begge vart med heim til same jente.

Etter å ha festa til langt på natt
vart det for seint å ta heimvegen fatt.
Me hamna alle i same tronge seng,
Jenta i midten, på kvar side ein dreng.

Men ungdom og kåtskap fornekta seg ikkje,
Eg laut prøva meg, når det kom til stykkjet.
Så prøvde eg meg varsamt med handa,
og gissa så kvar ho endeleg landa.

Jau, handa mi møtte ei anna hand,
du var der allereide, min gode mann.
Så hendene våre har nok møttest før,
Hugsar du ikkje det, eg berre spør?»
21.04.2017.M-m.

 

Ei sein påskeoppdatering.

Kva årsaka kan vera har eg tenkt litt på. Er det rein giddeløyse, eller det at påskeveret her vest mest framsto som midtvinterver, eller har det kanskje si årsak i at gubben er såpass tilårskomen og skral at vegen til PC-en vart i lengste laget. Ikkje veit eg.

Som de ser vart løysinga å fylla kjipa med ved og fyra opp i ovnen, og ullsokkane laut hjelpa på fotevarmen. Den gamle rokken fekk kvila seg.

Jaja, ikkje for det. Eit og anna solgløttet vart det. Her ordnar Amanda til russeutstyret sitt på terrassen medan katten spring og gøymer seg. Gubben sit og hutrar med noko varmande i glaset.
Så over til påskematen. Påskelammet lar me liggja i dag, men desse ingrediensene sette eg ut på “fjesboka” slik at lesarane kunne gissa kva gubben hadde tenkt å røra i hop til middag.

Her var altså utgangspunktet, men kva vart resultatet?

Nei, dette vart nok for lett. Sjølv om det ikkje er typisk påskemat smakte bachalaoen godt, ifølgje gjestene. Men dei var kanskje berre høflege?
Eg har slite litt med å får potetene kokt utan at fisken løyser seg heilt opp i gryta. Eit tips kan vera å halvkoka dei før ein legg alle ingrediensene i gryta, det gjer koketida kortare.

Om pizza er påskemat eller ikkje kan sikkert diskuterast, men Andrea sin produksjon gjekk i alle fall ned på høgkant.

Her sit ein som korkje liker pizza eller bachalao, men i godstolen på terrassen kan han godt like å væra. 
Etter all versytinga i starten av dette innlegget skal eg vedgå at av dei ti påskedagane me hadde ute på “hytta” var det to gode soldagar ute på terrassen, så då må me vel seia oss nøgde.

Navneskilter etc…


Google/Bergens Tidende.

Så skjedde det hyggelige, men som vi nesten ikke trodde ville komme til å skje. Skiltet som vakte så mye forargelse i byen vår ble demontert og togstasjonen får beholde sitt gamle navn, Jernbanestasjonen i Bergen.
En takk til Bane NOR som hørte på “folkerøsten”.

Navneskifter, identitet og sånn…


Google,
Har dere registrert dette snåle fenomenet?Nå skal  de aller fleste fimanavn krypteres (gjøres helt uforståelige) og så tillegges et ettall (1) i bakkant. Det kan nevnes, Fjord1,  Apotek1 , etc. Sparebank1 er jo på sett og vis et unntak, for her skjønner vi at navnet har med bank å gjøre, men hva ett-tallet skal si oss må noen være vennlig å forklare oss.

Google
Mens vi er i gaten for navneendringer kan jeg foreslå et annet navneskifte som fremkaller en viss form for logikk. Her i Bergen har vi et yndet turistmål som heter/kalles Fløyen. Her bør rette myndighet gripe gud i foten og døpe stedet om til Fløy1.

Google
En annen bane til besvær her i byen er Bane NOR (hva nå enn det måtte være).  Den har nå tillatt seg det overgrepet å døpe Jernbanestasjonen i Bergen om til Bergen Stasjon og dertil ødelagt fasaden med skrifttegn som slett ikke passer inn på en  hundreårgammel  stilbygning. Nei, togstasjonen i Bergen heter.: Jernbanestasjonen i Bergen, og det skal den i framtiden også hete…Basta!

Google.
Mens vi er inne på navneskifter har vi flere steder i byen som kunne trengt en oppshining av navnet, og her peker en av UNESCO’s stoltheter, Bryggen seg ut. Det ble før kalt Tyskebryggen, men det måtte en verdenskrig til for å få endret det navnet til Bryggen.
I samsvar med tidens navnetendenser bør nå, etter min mening denne turistfellen døpes om til Brygg1 (men da kan det kanskje forveksles med alkoholreklame).  I  Bane NOR’s ånd kunne man kanskje kalle stedet  Bergen Brygge. Jeg tør nesten ikke tenke på hvilken krig som måtte igangsettes for å få gjennomført et slikt navneskifte.
Som man ser er mulighetene for  fantasifulle navneendringer store.  Det er bare å sette et østlandsfirma i gang så blir nok navneuniformeringen gjennomført til bergensernes hoderystende ergrelse, men i fellesskapets byråkratiske  ånd.
Nei, vi vil beholde våre gamle navn på steder og streder, det har med  vår identitet,  vår nærhet  og kjærlighet til byen vår å gjøre.
Mvh
Magnus1 eller Strilamagnus.

Marshymne 2017…


Google. Dei ser ikkje så løgne ut her!

Denne månaden har eg stor sett lete politikarane fått kvile, men løgnasfaktene rundt oss blømer likevel.
Løgnaslaget i Stavanger fekk rettens medhald i at det var greitt at ein frisør på Bryne kunne omtalas som Nazifrisør i revyen deira…Huff!
Ja, og så har ein kome fram til at kvinner veg mindre enn mannen og fylgjeleg bør få ha meir bagasje med på flyet for å vega opp mot husbondens hengjemage. Men hallo, slik har det da vore her i huset i mange år allereide.
No er det visst naudsynt at 12-åringar hyrer seg personleg fotballtrenar om dei skal koma opp i Messi-klassen. Nei, løkkefotballen er nok ikkje godt nok som rekrutteringsgrunnlag lenger.
Elles finn de sikkert ut av det meste ved å lesa rimet mitt nedanfor.

Mars 2017.

No har dei endeleg funne det ut,
at kvinna er lettare enn mannen.
Så har det lenge vore ei kvinnesut,
at det kostar å fylle kofferten til randen.
Konsekvensen om de skal ut og fly.
kvinna lyt få fylla meir i reisekista si.

Ho treng meir av klede og sko
samt ein velfylt sminkepung.
Det vart meir enn gubben forsto.
Ikkje rart at kofferten vert tung.
Kva får du med deg om du er kar?
Jau, tannbørste, sko og eit sokkepar.

Retten forkynner for land og by;
Me har ein Nazifrisør på Bryne.
Ei dame vart stempla i ein revy
utan at Løgnasslaget fekk på trynet.
Har dei gløymt at Nazi er eit belasta ord
som framleis sit djupe og krenkjande spor.

Eigendomsskatt er på moten no.
Sume kommuner skattar alle bygg.
Har du hundehus eller utedo
kan du slettes ikkje kjenna deg trygg.
Eit hundehus vart oppmålt oppe i nord;
to kroner skattekrav kom på eigarens bord!

Bergensbana skal forkortast no
det har me høyrt i minst femti år.
Prosjektstart vart forkynt av Erna & co
men framleis ser det ut til at tida går.
For no forkynner ho Erna glatt og blid.:
Planlegging er viktig og lyt ta meir tid!

Personleg trenar er no visst tingen,
om fotballproff er ambisjonen.
Det held ikkje lenger med ballbingen,
om du skal lukkast i øvste divisjonen.
Pengar må ikkje stoppa poden
på vegen til stjernestatus på kloden.

Det stundar mot val, kampen er i gong,
og SP fyk fram i ledig galopp.
Der syng dei klårt distrikta sin song,
og då lyt dei andre partia sjå opp.
For Noreg er meir enn innafor Ring-tre,
Politikken gjer lurt i å merka seg det.
31.03.2017.M-m.