Augusthymne 2016.

Som vanleg har det vore litt av kvart å ta tak i denne månaden. Været kunne for ha vorte eit emne, men det får vera måte på klaging. Jonas sitt fråvær frå komitear han er medlem av kunne også ha vore med, men dei viktige og udødelege rekk ikkje over alt. Det lyt me ha forståing for.
Derimot flyavgift-Trine si frenetiske pokemonjakt midt i ei stortingshøyring seier oss litt om kor keisamt stortingslivet er i høve til nettspeling…Jaja!

Google…Her sit ho i alle fall i djup konsentrasjon over nettspelet sitt…

August 2016.

Me fekk eit kongeleg skilsmål i stova,
Ari og Martha har gått kvar sin veg:
«Lysfontenen» heldt ikkje det den lova,
Så no var det tida å skilja seg,
Ekteskap i dag renn ofte ut i sanden.
Og eg seier som Ari, «Trist som, fanden».

Så er sumaren på hell
og politikken vaknar til liv.
Du ser dei i TV-ruta kvar kveld
i kvasipolitisk retoriske kiv.
Den politiske andedam er no Arendal.
Her skal han formast, den politiske mal.

Her møtes Knut-Arild, Jonas. Erna og Siv,
Innvandring, økonomi og miljø på plakaten.
Sørlandsbyen fylles  av retorisk liv,
og media nyt den politiske salaten.
Hareiden i Pride, ein underleg dreng.
Han sa seg ikkje klar for Jonas si seng.

Kolbergen er også på farten att,
han skannar politikken tjugefire/sju (24/7).
Regjeringa leier til den svartaste natt.
Gjev Kolberg makta, og alt vil snu.
Borte vert ulikskap, fattigdom og fårer
om me det rette styresettet kårer.

Så har ho Trine prova det att,
to tankar i hovudet er forbehalde kvinna.
Ho takla pokemonspel og forsvarsdebatt.
Du verda som tankane hennar fekk spinna.
Eg er glad eg er ein enkel mann
som er oppteken av forsvar og land.

Så er OL over for denne gong
utan at me såg edelt metall.
Men me høyrer pressa sin klagesong.:
«Me hadde for dårleg deltakarstall».
Sjølvsagt er det stas på toppen av pallen,
Men denne gongen sakna me vinnarskallen.

Høgre vil avskaffa nynorsken min,
av nokon kalla for bondske raut.
No er det bokmålet som er «in»,
Var det nokon som sa dansk graut?
Nei, la oss behalda det Aasenske målet,
og ikkje brenna nynorsken på bålet.
31.08.2016.M-m.

Et par refleksjoner i regnværet…

De stadig tilbakevendende regnskyll her på våre kanter gir god tid til å detaljlese avisene og kanskje reflektere litt ekstra over innholdet. Mangt hender og mye kunne vært kommentert, bl a sirkuset rundt salget av Fjord1, med eller uten svele.
Jeg vil bare kommentere to saker, kanskje ikke betydelige for mange, men noe å fundere på likevel.

Google
Vår utmerkede mangeårige leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken slutter i den jobben for å prøve å entre politikken ved å stille til valg som stortingskandidat for SV.
Han skal i den forbindelse ha uttalt at han forlater lederjobben i Naturvernforbundet med tungt hjerte.
Da synes jeg det er betimelig å spørre.: Hvorfor i alle dager forlater han da jobbe han er så engasjert og glad i ? Dagens SV er vel ingen “bankers” for en som ønsker seg inn i løvehulen.

Google
Den andre saken gjelder våre skiidoler og skiforbundet som har kommet hardt ut å kjøre pga påstått oppforing av astmamedisin for friske utøvere. Konkurrenter og utøvere fra andre land sitter skadefro og kommenterer Norges astmabefengte skielite. Omdømmet til de norske skiutøverne stuper, og for å bøte på dette har skiforbundet engasjert PR-byrået First House til å reise skifolket sin syke astmakjerring…
Det er kanskje ikke så dumt om man ønsker at det ikke skal komme noe ut av PR-byråets gransking, slik at skiforbundet kan reinvaskes.
Det samme byrået hadde som kjent et engasjement for Telemark fylke med oppdrag om å få etablert 3 – 500 arbeidplasser i fylket. Det kom visst ikke noe ut av det heller – i alle fall ikke arbeidplasser. Forresten, ramla det visst 6 mill kroner i kassa til First House for jobben…
Hei, hvor det går…

Forresten, det finne både dårlig vær og dårlige klær…De som påstår noe annet kan få tilbringe en regnværssommer her hos meg!

 

Så er de igang igjen…

…med politisk krangel, hestehandel, retoriske gullkorn og tabber.
I går gikk den første partilederdebatten for seg i Arendal, og de var der alle – så nær som Rasmus Hansson (MDG) som hadde sendt en “stand in” i grønn påkledning. Forresten synes jeg hun var god og fikk framhevet partiets kampsak på en fin måte.

Dette bilde har jeg stjålet fra Google fra en tidligere debatt.
Jeg skal ikke dvele ved sakene som ble debattert og saker jeg savnet i gårsdagens seanse. For her spriket debatten i mange retninger. Lysbakken la seg ut med både høyresida og AP, mens Slagsmål Vedum brukte mange ord på lite innhold. Regjeringens støttepartier var forsiktige med å kritisere samarbeidpartene.
Jonas prøvde å være “høy og mørk” og antyde at Norge med fortsatt blå-blått styre kan havne i samme situasjon som briter og amerikanere med gryende forskjeller og klassekamp, og han brukte tid på å antyde “trumpske” tilstander i norsk politikk.
Erna måtte da minne Jonas på at det var henne han ville møte i valgkampen, ikke Trump.
Kveldens høydepunkt ble likevel replikken til Hareide da han ble konfrontert med Krf’s antydninger om å skifte side fra blått til rødt.
Han svarte da noenlunde slik.: “Jeg deltok ikke i “Pride-paraden” for å komme i  seng med Jonas”.
Jo, dette kan bli gøy framover…Men jeg håper på litt seriøs politikk også.

Dette året…

…var det tid for vedlikehold og maling av naust,,,

…og tre godt voksne brødre deltok i prosessen, hver på sin måte…En av dem ble jagd opp på stellingen (han med minst høydeskrekk) mens de to andre henholdsvis dirigerte og kontrollerte.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Mens malingen pågår ligger båtene ved brygga…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Et bilde fra naustmiljøet unner vi oss også gjerne…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
…Ja, og så Magnus som har stått for det meste av naustmalingen….
Vel, jobben er gjort. Nå gjenstår bare nedrigging av stillas før arbeidstilsynet kommer på inspeksjon. Det kan kanskje bli slitsomt.
Ha en fin dag…

Så sægle me…

…på Mjøsa. Det var eit av hovudmåla med turen vår, men før me kom så langt var me innom Balestrand og Vågå…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
…Og Kviknes hotell i Balestrand byr på mykje kunst og antikvitetar…Den gamle gubben i sofaen inngår ikkje i antikvitetssamlinga til hotellet..
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Her rann mykje vatn ned frå fjella inne i Sognefjorden, og skodda kledde fjelltoppane.

På Vågå hotell hadde dei ein underleg kombinasjon av fasilitetane som eg laut foreviga. Kanskje langtrukne møter kunne varta kortare i slike omgjevningar. Jaja…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gjøvik ynskte oss velkommen med sol og klår himmel. Godt for oss vasstrukne vestlendingar å verta oppturka no etter seks veker med regn og nedbørsrekordar.

Strand hotell hadde senga klar, men middagsluren vart brått avslutta av ein brannalarm som fekk gamlingane raskt ut or kvitlane. Alarmen var falsk.

Eit av måla for blåturen vår var ein tur med Skibladner, og…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
…han låg der og venta på oss.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
…ved ein blomepryda kai…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Så bar det ut på Mjøsa i sol og stille.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gubben fann seg fort ein fin plass på soldekket kor han kunne nyta breie bygder og store gardar rundt sjøen.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Kyrkja på Næs fekk han sjølvsagt også med seg…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
…før me la til kai ved Hamar…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
…Der frå gjekk turen oppatt til Gjøvik, og me sette straks turen attende til Vestlandet.

Turen heim tok seks og ein halv time og eg får skriva slik me skreiv i skulestilane våre på barneskulen. Det hadde vore ein gild tur…
Ein refleksjon må eg likevel setja ned på papiret. Frå me krossa Sognefjorden på veg ut til me passerte Voss på heimvegen trur eg at me passerte ein bomstasjon, medan me frå Voss og heim passerte heile fem stykk, og kor trur de me køyrde på vegar med mest gul midtstripe?
God helg!

Eg undres no…


Google…

…om det har kome ei ny øving i OL-programmet. I alle høve høyrer me nesten dagleg at media omtalar det, og norske utøvarar vert stadig omtalt i samband med denne øvinga. Nokon medalje er visst ikkje utdelt enno, og den nye greina er antalekeg berre ei prøvetevling i dette OL, men det ser ut for at her har me nordmenn ein føremun.
Ein syklist greidde det visst seks – 6 – gonger under tempoetappa på sykkel, og ein roar fekk det ikkje til før mållina var passert, og fleire melder seg vel på etterkvart.
Kva øving er det eg tenkjer på ?
Sjølvsagt er det spying som lyt opp på programmet. Dette kan sjølvsagt verta ein synergivinst av ei mislukka tevling, og dersom det attpåtil gjev medaljevinst må det kunna seiast å vera ein “Vinn – vinn”.- situasjon.
Dette er harsellering med seriøse idrottsutøvarar, seier du kanskje. Ja, det kan kanhende tolkast slik, men ein gamal gubbe undrest på kva som etterkvart er att av den sunne kroppen og sjela når utøvarane går så langt over grensene til eigen yteevne at kroppane dera lyt protestera på dette viset.
Eg berre spyr!

Selfie er…

…visst populært og gubben kan ikke ligge bakpå der heller.

Spesielt ikke når han kan få vist fram sin båt i samme slengen. Vel slik var det ikke, men dette er nok en privat cruiser så vidt jeg kan skjønne. Den ligger rett utenfor Kviknes hotell i Balestrand…Gubben og frua ville, som nissen, rømme fra regn og uvær, men nissen ble sittende i bilen sammen med dem, og regnet har høljet ned hele dagen.
Da hjelper det litt at hotellet bydde på et bugnende og velsmakende koldtbord. Og så håper vi på blidere værguder i morgen.

Julihymne 2016

Juli bruker å vera ein månad rik på agurkhende, men denne månaden har visst regnværet på Vestlandet øydelagt agurkhausten. I alle høve har det vore ein månad med nyhende ein kan drodla litt over…
Fyrst vart ein strippeklubb i Bergen nekta sjenkeløyve, for stripping og øldrikking høyrer ikkje saman i hansabyen må vite. Kva gjorde klubbeigaren då? Jau, han delta klubben i to – eit lokale for stripping og eit for øldrikking, og vips så har me fått ei strippebu i byen…
I England stemde forlket seg ut or EU.
Her på berget tok fyrst Kolbergen til,å røra på seg. Om det var sumarvarmen som tok han eller om det vart for mykje reker og kvitvin på sumarkveldane veit eg ikkje, men han fann visst ut at høgresida no kan vera med på å fremja terrorisme, i tillegg ti alle dei andre plagene dei fører på oss…
I regjeringskrinsar er det Monika Meland som fann ein feit styrejobb til ei venninne. Nei, det skadar då ikkje å ha eit godt kontaktnett…
——–
Eg skriv lite om det, men ufred og uvenskap som fylgjer tolking av gamle religiøse skrifter plagar mange, alt frå familiar og vener til den verdsomfemnande terrorismen me opplever i dag…

Google

Juli 2016.

Drikking og stripping høyrer’kje saman,
det har Bergen sitt byråd sagt.
Det får være måte på fest og «gaman»,
her lyt politikarane syne si makt.
Kva hender? Det er mest ikkje til å tru.
For no har me både Brustad ? og strippebu!

Så vil England forlata EU-fellesskapet
anført av to taleføre «generalar».
NEI-sida vann, men no angrar England tapet.
Folket tregar visst, og generalane «balar».
Dei trekkjer seg, det er den nye låten.
Er det rottene som rømer den søkkjande båten?

Høgresida katalyserer terrorisme
er Kolbergen sitt sumarmantra.
Tykkjer ha det er greitt med «asylantturisme»,
eller har møllertranglaset hans kantra?
Ikkje lett å forkasta det ein godkjende før.
Best då å grisa til konkurrenten si dør.

Ein kremstyrejobb i ei storbedrift
vart tildelt ei god venninne.
Meland som er lærd i lova sitt skrift
kunne ingen ugildskap finne.
Kameraderi ? kameradera.
Hei hvor det går ? hurra!

Så vil eg klaga på sumarværet
for denne julimånaden har vore fæl.
To ? tre dagar har me augna solskjæret,
ikkje noko vær for sumarlege sprel.
Du seier, slikt lyt me tola her vest,
og la paraplyen gjera dagen til ein fest.
——————————————————-
Allahu Akbar ? gud er god.
Men kva for ein gud er no det
som let terror og vondskap gro,
og som meier uskuldige ned ?
Kva er gale med den heilage skrifta
som fremjar våre umenneskelege drifta ?

Vert skrifta tolka på ulike måtar
veks det fram fanatiske sekter.
Orkester som spelar ulike låtar
og splittar både venskap og slekter.
Me må ikkje overtolka eldgamle skrifter
til å eksponera våre uslaste drifter.
31,07.2016.M-m.