Det går i rykk og napp…

No er det så lenge sidan eg skreiv eit blogginnlegg at eg laut høyra med gubben om han hadde avslutta bloggarkarrieren. Han drog litt på det, men mumla omsider at det kanhende kunne komma eit par innlegg til før blyanten vart lagd i penalet (og han sjølv også, for den del).
Men sanninga kom då fram litt etter litt. Den gubbesjuka han skreiv om i eit tidlegare innlegg var nok meir seigliva enn han fyrst tenkte – det tok tid å venda attende til eit oppegåande liv…og grunnen til det var at årets influensavaksine hadde eit hol i nettverket som slepte inn ein sint virus, og den råka sjølvsagt gubben.
Som den gamle grinebitaren han har vorte, laut han sjølvsagt få hausten ut i nokre meir eller mindre velvalde ord.

Google…Disse henger nå godt der de er…

Vinterkallen.

Det haustar på vollen,
det haustar i knollen.
Det haustar på trea,
det haustar i knea.

No vintras naturen,
og gubben vert sturen.
På den daglege rusleturen
stivnar muskulaturen.

Soldagen vert kort,
han visnar snart bort.
Kva gale er gjort,
kulda kom for fort.

Vinter, is og snø,
han må måka og strø.
Ynskjer vårleg frø,
vinteren gjer han sprø.

Gjev han våren fort,
han vil ha snøen bort.
Vil ha lukt av vårleg lort,
vinter og kulde er siste sort.

Gubbens vinterklagesong
renn or skallen gong på gong.
Ski og skeiser er ingen trong,
vinterhabitten er ikkje fjong.

Men rett skal vera rett.
Dei unge hoppar og sprett.
Utan styring og vett.
Pur vinterglede, rett og slett.
24.10.2016.M-m.
 

Stakkars Høgmo…???


Google…Vart det eit nytt tap?

Ja, me er nokon her i verda som lyt tåla meir motgong enn folk flest, og i år er du ein av kandidatane til tittelen, «årets mobbeoffer».
Tenk, fyrst å ta på seg ansvaret for at fotballaget vårt skal kunna kvalifisera seg til å eta kirsebær med dei største av alle avgudar, med Ronaldo og Messi i teten, for så å forsvarslaust å la seg offentleg piska av alle slags media og ukvalifiserte fotballsynsarar rundt kaffibord og på barkrakkar?Og all denne julinga for skarve to ? tre millionar i året.
Stakkars mann. Ikkje kunne han opna avisene før han vart fortald kor duglaus han var, godt påspedd med fjernsynselegien. Kvar gong han valde seg ut eit mannskap som skulle forsvara dei stolte norske forballfargene var det kjeft å få. Ingen skjøna seg på uttaket om han sette ein midtbanespelar til å spela spiss. Men det var vel ikkje anna å venta av alle dei ukvalifiserte forståsegpåarane han hadde rundt seg.
Når han så la inn balletttrening og diktlesing i treningsopplegget høyrde han berre storlåtten overalt. Kva hadde no dette med ein tøff forballsport å gjera, var kommentarane.
Stakkars trenar.
Så var det dette med å vinna forballkampar då. Nokre få vann han, men dei fleste «gjekk ad undas».
Det norske folket måtte då veta at sjukdom og skader kan vera til hinder for å ta ut det beste laget, og når så spelarar kunne finna på å byta klubb var det ikkje greitt å finna dei. Han kunne då ikkje verta kor dei beste var å finna.
Når me så endeleg greidde å koma oss under Færøyane på rankinglistene tykte han visst at denne duglause gjengen av fotballspelarar ville han ikkje bala med lenger. Difor sa han seg opp frå jobben sin. Men han hadde jo kontrakt halvanna år til så då laut han sjølvsagt få løn for denne tida også ? skarve 4 millionar. Så dette er summen Høgmo får for å halda seg borte frå landslaget vårt dei neste 18 månadene…
Jaja Høgmo. Det vart vel eit dugeleg plaster på såret med denne skjerven frå eit duglaust forballforbund som rota til kontraktformuleringande såpass mykje at dei laut ut med denne summen.
No får fotballens friviljuge ta til å lunka vaffeljarna så dei kan få inn att noko av denne fiaskosatsinga på det norske fotballandslaget.
Stakkars Høgmo.

Google Her sit me ukvalifiserte synsarane.


Google…Trøyehalding er ikke berre ein sport for gutar.

Brunnpissing eller …?

…skiting i eige reir?
Som kjend har me ein fylkesmann med trong for å dukka opp i media med jamne mellomrom. Han balanserer på ei sylkvass grense mellom sitt ombod og politikk, såpass må kunna seiast.
Sjølv hadde eg tenkt å roa ned mine politiske sider, men det er ei sak som kveikjer meir enn andre, og det er arbeidet med å dela landet opp i regionar. Slik eg tolker det, og er heilt einig i, skal dei nye regionane utgjera sterkare og meir bærekraftige einingar, vera ei røyst i byggjinga av nasjonen.
No hadde tre vestlandsfylke, Rogaland, Hordaland Sogn og Fjordane nett vorte einige om å prøva seg på ei samling til ein eigen region. Då er det at fylkesmannen kjem på banen og seier at det berre er realistisk at to av fylka, Hordaland og Sogn og Fjordane kan verta samanslegne. Kor har han det frå? Er det Sanneren som har kviskra han noko i øyret?
 Kvifor?? Jau, sjølvsagt fordi ein region av dei tre fylka med over 1 mill innbyggjarar vert for sterk i høve til Osloregionen. Men har nokon sagt noko om at Osloregionen har vorte for stor og sterk, og at det må gjerast noko med storleiken der?
Heile kystregionen i Noreg frå Sørlandet til russegrensa er verdiskaparen i landet vårt. Her fins den mekaniske industrien, fiskeria,  olje – og oppdrettsnæringa. Verdiane vert skapte langs kystlina, og dei vert forvalta av papirflyttarar i Osloregionen?Skal det fortsett vera slik, eller skal me få eit ord med i laget når prioriteringsdebatten er på bordet.
Skal med framleis sitja med hjarta i halsen når me skal køyra frå Bergen til Voss, eller når sogningane skal senda ungane på skulen på rasfårlege vegar?Skal me fortsett sitja på tog som brukar same tid på å koma seg til Oslo i dag som for 50 år sidan?Planar for forkorting av denne reisetida ligg under så tjukke støvlag at dei snart ikkje er attfinnanes. Et det ingen som skjems?
Ei anna side ved dette er at når me sender våre politikarar til løvehola i Oslo er dei inne i oslofalden etter ein månads tid, og då ser me dei stort sett kvart fjerde år på stemmesanking til neste val.
 Skam dykk!
Så attende til brunnpissaren. I staden for å avmagra regiontanken burde Sponheim gå inn for den store, livskraftige vestlandsregionen som kan utgjera ei kraftfull røyst når prioriteringar og tildelingar står på programmet.
Noreg er meir enn Osloregionen/Austlandsregionen og det bør kome til synes i politikken etter kvart. Storbritannia og USA har nett erfart kva som skjer når dei styrande ikkje lenger skjøner seg på dei som vert styrd.
13.11.2016.M-m

Jeg funderer….

…på om Facebook boikotter meg, eller om jeg har blitt paranoid på mine gamle dager.

Google

Vi hører jo fra tid til annen om at folk blir utestengt fra det nettstedet, men jeg har i alle fall ikke vist fram nakne pupper eller rumper.
Saken er det at hver gang jeg blogger linker jeg innlegget til min facebookonto som således blir tilgjengeliggjort for mine facebookvenner. Jeg har tidligere fått kommentarer og meldinger om at jeg blir lest.
Så har det skjedd i løpet av sommeren at disse kommentarene helt har uteblitt, og jeg startet å undersøke saken. Mine blogginnlegg kommer over til faceboka, men forsvinner ganske raskt ut fra den. Hva er det som foregår?
Er jeg blitt sensurert eller…? Riktignok skriver jeg tid om annen kritiske og kanskje inkvisitorise kommentarer til såvel politiske som andre hendelser i samfunnet, men utenfor pressefrihetens grenser er de ikke, verken etisk eller moralsk.
Så kommer spørsmålet mitt. Har noen av mine lesere opplevd noe liknende. I tilfelle, hvordan ble problemet løst?

Gubbesjuke…


Google

Gubbesjuka?

Det kom så umerkjeleg inn over gubben,
fyrst ei snikjande kløe i halsen.
Brått var han i influensaklubben,
med snørr og tårer og heile valsen.

Varm og kald og gruggen i målet,
Dette var sykje av verste slaget.
No kjendes som han var heilt på stålet,
laut kontakte ei som kjende helsefaget.

Kjerringa kom med toddy og pleie
han klaga litt ekstra då hjelpa kom.
Mål feberen, høyrde han henne seie.
No skulle han få ein målbar dom.

Ja, så skulle ho berre få sjå,
at no var han vorten sjuk som få.
Han laut halde senga med godt stell
med solbærtoddy frå morgon til kveld

Men kva synte den elendige gradestokken?
Berre å få på buksa og sokken.
Jau, tykjen viste trettisju komma tre
ikkje mykje å halda senga for det.

Så no er han komen opp i ein stol,
opp frå sitt gode sengebol.
Det hersens termometeret sende han fram
så no får han friskna til med ein dram.
11.11.2016.M-m.


Google

Vipps !!!

Jeg er ennå ikke bruker av VIPPS, kanskje fordi jeg synes at pengene raser fort nok ut med nettbank og minibank. Vel, jeg kapitulerer nok snart jeg også, og vipps så er jeg blakk.
I dag hadde jeg imidlertid en vipps-opplevelse da vi fikk montert vår nye skyvedørsgarderobe i entreen. AMIGA profil som leverte garderoben satte den i bruk for oss på under to timer.
Her er så en liten billedreportasje over monteringsprosessen…

Litt stusselig var det i garderobekroken vår, men…

..snart ser vi konturen av noe som skal bli et etterlengtet garderobeskap.

Skyvedørene kom raskt på plass og…

…vipps var garderobeskapet ferdig og vi kunne flytte inn før to timer var gått!
Info til skattemyndighetene…: AMIGA har ikke sponset dette innlegget!!!

Ein heimelaga krangel…


Google

Ein heimelaga krangel?

Har du vore i butikken, på superen??Har du sett det?… Har du kjøpt det?..,
Eg tenkjer sjølvsagt på det heimelaga syltetøyet som er tilverka i dei store fabrikkane til Orkla.
Syltetøyet er godt det, det skal dei ha, men han Rimi-Hagen må ha eit stort kjøkken når han kan ta på seg å halda titusenvis av jordberhungrige nordmenn med heimelaga syltetøy.
Mattilsynet som lurer på så mykje, har no teke til å lura på kor heimelaga syltetøyet til Hagen er. Er det noko å lura på då?
Det er berre å ta seg ein tur opp i Holmekollåsen og forsikra seg om at Hagen og butlaren hans står og sveittar ved jordbærpannene.
Kanskje dei allerede har vore oppom ein tur og funne produksjonen i full gong, for dei tillet fyrst at Hagen skulle få kalla syltetøyet sitt heimelaga.  Men så brått trekte dei løyvet attende. Dei hadde gjerne vore innom feil kjøkken på synfaringa si. Nei, det er ikkje enkelt å finna fram der oppe i åsen.
No er visst mattilsynet inne i ei vurdering om dette syltetøyet til Hagen er heimelaga eller ikkje. Men hallo, kan dette vera så vanskeleg då?. Dersom Hagen har produsert syltetøyet på kjøkenet sitt så er det heimelaga, er det produsert i ein fabrikkhall er det masseprodusert?
Er det nokon som har tungt for det???

Ett bidrag…

…i niqab-debatten

Google
Her en en ekte niqabianer’

…og her er en “look-alike”.

Det diskuteres hvor i offentligheten slike kledebonbærere skal få anledning til å eksponere seg.
Damen på det øverste bildet risikerer å måtte fjerne hodeplagget ved offentlige opptredener, mens Alan Walker, som er musiker møtte opp i dette antrekket da han mottok EBBA-prisen. Han viser i alle fall at han har hår på hodet.
Er det greitt å nekte en, men forby en annen slikt antrekk under offentlig opptreden…selv om settingen kan være forskjellig?
Jeg bare spør…