Maihymne 2020.


Var det regndansen, eller var det koronadansen regjeringa  bedreiv på slottsplassen før 17. mai. Modig og artig var det i alle fall.
Ellers baud mai på alt frå frost og kulde til en varm dag halt på tampen.
Varmt var det til tider også i Løvehola, spesielt då Tybring Gjedde måtte ta ein furtetur på gongen. Ja og så opplevde Robstad månadens nedtur etter å ha stabla heile løvebølingen på beina for å stemma ned den nye bioteknologilova. Det «gjekk skitt» for han.
Ein liten opptur vart det kan hende for Donald etter han greidde å melda USA ut ot WHO. Jaja, det er visst fleire måtar å gjera «America great again».
Elles slit dei visst på andre frontar der borte i donaldland, men noko om det i hymnet nedanfor.

Maihymne 2020.

Kom mai du skjøne milde;
jaggu sa eg smør!
Ventande dagar varme og gilde,
nymodna biff på grillens glør.
Kva vart det så me endeleg fekk,
Jau, snøver, kulde og brunfrosen hekk.

Tybring Gjedde vart såra og bister,
vart han offer for eigen medisin?
Eit skeivt ord frå vår utanriksminister,
så fær han ut i vandrehallen og grin.
Sjølv er han ikkje kjend for mjuke ord,
som han sender ut over land og fjord.

Noreg vart for keidsamt for Equinor,
dei ville prøve lukka ute i verda.
Men pengane raskt ut or bankboka for,
200 milliardar vart svidd av på ferda.
Millionløner og kalkun til millionen
vart resultatet av investeringsaksjonen.

Så har me feira vår 17. mai
utan tog og konge på balkongen.
Utan flaggtog, festbrus og «rai-rai»
sto me heime og song fedrelandssongen.
Men dagen vart feira i vår kjære by
med salutt på Skansen og fyrverkeri.

Ho Erna dansar visst for mykje,
og så et ho pizza med ananas.
Sume meiner at når det kjem til stykkje,
vert det lite politikk og mykje fjas.
Men tåler me ikkje i desse alvorstider
å få sjå politikarane sine ljosare sider?

Han Donald har mykje å styra med,
corona, rasismedrap og Twitter.
Hin dagen laut han i kjellaren sin ned
Slik går det når han nasjonen splitter.
For meg kan han sitja i kjellaren og stura,
i staden for med verda å hersa og tura!
31.05.2020.M-m.

 

Aprilhymne 2020.


Google

Kva har me vore oppteken av denne månaden?
Jau, Korona eller covid19 opp og i mente. Pandemien er sikkert alvorleg nok den, men om NRK’s opplegg med koronaen minutt for minutt frå kl 0900 til 1800 kvar bidige dag har gjort oss meir opplyste enn skremde stiller eg meg tvilande til.
Me får vona at styresmaktene har pandeminen sånn nokonlunde under kontroll, så får me alle gjera vårt beste i å fylgja tilrådingane som kjem.
Av andre saker har vel tilsetjinga av ny oljefondsjef vekt mest diskusjon. Gubben vil i det høvet nøya seg med å seia at triksing i skatteparadis neppe er ein etisk tilnærming til den jobben.
Ho Siv var også innom og hytta med neven då regjeringa ville flytta iskanten sørover. Jaja, det kan vel vera greitt å koma i rampeljoset att.


Aprilhymne.

Dette har vore ei merkjeleg tid,
virusåttak og dopapirstrid.
Sit heime i stova, og ikkje gå ut,
no lyt du skjerpa deg, gamle gut.
Palmesusreisa  vert berre ein draum
i årets store koronaflaum.

Skula på grannen, er han for nære;
to meter bør avstanden være.
Ser de ein joggar som pustar og peser
hald dykk for både munn og neser.
Vask dine hender og host i armen
då unngår du kan hende koronabarmen.

Sit i stova, hald deg mest åleine,
hugs å halda hendene reine.
Sørg for rikjeleg med dopapir i huset
men unn deg ein skvett med øl i kruset.
Det viktigaste er nok å halda ut,
i spritvaska stove med naseklut.

Ho Siv er ute på krigsstien att,
me har visst for lite med kriser;
No tek ho usemja om iskanten fatt,
og ser gjerne at regjeringa forliser.
Har me  ikkje nok av kriser desse dagar,
om ikkje Siv etter regjeringa jagar.

Så har me atter eit tilsetjingsbråk.
Smørjeopplegg og påkosta turer.
Pressa fyrer opp eit drusteleg ståk,
og me amatører sit heime og lurer.
Eg veit om ein som vaktar sin formue.
Kva om oljefondet tilset Onkel Skrue?

Ein filosof var med på kapitalistseminaret,
styremedlem i selskap  i Caymanparadiset.
Filosoferte han seg rett i «baret»
gløymde han reint det kvasse presseriset?
Trassa han alle sine varsellamper,
freista av festen med rikfolk og pamper?
30.04.2020.M-m.

 

Alternativ påske….

Ettersom årets påske kommer til å gå inn i historien som en av de spesielle, en påske hvor gubben og frua deltar i fellesdugnaden om ikke å reise på hytta.  Da ble det fristende å stjele bildet av en påskefeiring i gode gamle dager slik bergenstegneren Audunn Hetland fremstilte påsketuren. Man markerer den kjente tegnerens 100-års fødselsdag i år.

“Ka ska vi med alt det brøet” er kommentaren under tegningen.
Som dere ser er denne feiringen helt innafor myndighetenes normer for ansamlinger, og provianten skulle vel også holde til de første påskedagene. Forresten, dorullen mangler…
Det er bare å ønske alle blogg – og – FB-kontakter en riktig god påske.

Coronadans eller??

Coronadansen 2020.

Kva er det for ei øving,
ja, no du kan sanneleg undre.
Det er heilt enkelt butikkrøving,
og me handlar i over «hundre».

Joika, mjøl og hermetikk
fyller handlevognene våre.
Me dansar frå butikk til butikk
så føtene våre vert hovne og såre.

Men kva finn ein mest i handlekorga,
i denne coronastorhamstretida.
Nei hamstring av mat er ikkje sorga
som utgjer den store kundestrida.

Du har nok gissa det allereie,
du brukar det kvar einaste dag.
For deg som ikkje bruker bleie
er dorullen ditt hamstringsoppdrag.

No fyller du alle handlevogner
du slest om kvart einaste tørk.
Du tek gjerne turen fleire gonger
og fyller heimen frå tak til dørk.

Så har du omsider fylt loft og lager
og freden kan endeleg siga inn.
Du har papir for nokre tusen dager
men gløymde du å kjøpa middagen din?
03.04.2020.M-m.

Fristelsen ble for stor, jeg måtte bare fortelle om mine bestrebelser med å sikre rekvisita til den store forventede Coronadiareen. Ha en fin dag.
Bildene er hentet ut fra Google

Marshymne 2020.

Google.
I disse koronatider kan vel denne illustrasjonen betegne spøkelset ingen kan se, men de fleste av oss har vært opptatt av, og redd for denne måneden. Kor dette ender vet vi lite om, men om noen måneder tenker jeg at vi er over det verste, at livene våre kan gå videre. Men det er rart med det, når til og med politiske motpoler går i samarbeid om å dempe kosekvensene av viruskuren er det ikke bare fint, men også et varsko om at vi gjennomgår en litt skummel periode.


Her er gubben og frua ute på koronafri tur på en av de sjeldne flotte dagene her vest.
Det er godt å finne annet å gjøre enn å følge NRK’s sending.: Koronaen minutt for minutt. Ikke mye oppbyggelig i den kanalen nå om dagen. For min del kunne jeg ha klart meg med en halv times nyhetsoppdatering om saken hver ettermiddag. Ikke hele dagen, som nå.
Vel. Hymnet mitt denne måneden bærer nok preg av tingenes tilstand. I tillegg måtte jeg ta med noen ord om Liv Signes klagesang over manglende matvareberedskap. Har vi ikke nok å bekymre oss over nå om vi ikke skal skal leve under trusselen over å slippe opp for mat også. Vi har da hundrevis av tonn med kjøtt liggende på fryselager.
Ja, og så kunne jeg ikke la Trines avgang gå ukommentert.

Marshymne 2020.

Ho Liv Signe er sanneleg ikkje skvetten.
Då Koronaen kom over vårt land
var ho straks på pletten
og krov matsikring i betre stand.
Nei, matsikring plagar oss ikkje no,
no gjeld handvasken etter turen på do.

Elles sa ho Trine, takk og farvel
etter eit langt liv i politikken.
Ho unngjekk då ein politisk smell
fekk vel nok av partiakrobatikken.
Ho har tent partiet venstre godt
sjølv om avskjeden kom heller brått.

Koronafrykt er sterke saker,
me hamstrar dopapir og paracet.
Fyller heimen med mjøl og joikakaker.
Det er det verste ein skulle ha sett.
Nei, gubben heldt seg til Antibacen,
vonar at han ikkje får virusen på nakken.

Koronainfoen kjem i alle kanalar,
og NRK fyrer av minutt-for-minutt.
skjelvande sit me og legg kabalar,
tek styggedomen ingen slutt?
Kva tid kjem livet attende til normalen
så me kan vitja hytta oppe i dalen?

Koronaen er ikkje for oss rike,
med hytte på fjellet og boblebad.
Nei alle kan ikkje vera heilt like,
pengane våre har sine eigne krav.
La proletariatet få betala prisen
så me får løyst koronakrisen.
31.03.2020.M-m.

 

Februarhymne.

Februar er ein kort månad, men jaggu greier dei å rote det til rundt oss likevel. Vårherre har sendt sine stormfloer og stormar over våre syndefulle skrottar, og skulle me ynskja å trøysta oss med ei flaske raudvin eller anna fludium i dei verste stormriene så er samfunnet sine vaktbikkjer over oss og nektar å informera om nyheiter i polhyllene.
Jaja, me fann fram til vår Rioja likevel.
Største floppen i februar er likevel for meg det gedigne magaplasket NRK gjorde då me skulle få stemma fram vinnaren i årets MGP. Då stokka det seg heilt i den digitale NRK-verda. Det vil seia, millionar av emojiar – eller kva det no heiter – fylte heile datasystemet til NRK, og i staden for at millionar skulle få stemma fram vinnaren vart det 30 utvalde som fekk den æra.
At ein fiskeriminister skjøner seg på fiskeri er ikkje meir enn me kan forventa, men når han nyttar sin kunnskap til å fiska i offentlege pengekassar vart det vel litt i det meste laget for ho Erna.
Om nokon hadde forventa eit vers om Koronaviruset, så tykkjer denne “poeten” det emnet er for alvorleg til å ta det med i månadshymnet, sjølv om ein av vaktarane over viruset, Ullevoll Sjukehus, sette døra på vidt gap for styggedomen.

i
Google

Februarhymne.

Rører han Giske på seg att?
Vil han styra trønderpartiet?
Han som brått frå taburetten datt,
ned frå partikronprinsgalleriet.
Held han seg unna nattklubb og dans
kan formannsjobben verta hans.

Så kom stormfloa over oss att.
Elsa var namnet denne gongen.
Vatnet stod høgast den svartaste natt
og media song flaumvarslingssongen.
Denne gongen  ein tusenårsflaum,,
våt realitet, ingen draum.

Så til vårt statlege vinmonopol,
her kan du skaffa deg livseliksir.
Du får lov å kalla det alkohol,
men hald deg unna fest og svir.
Men kjem det nye varer på disk,
kallar du det nyheit, kjem statleg pisk.

Så lyt eg nemna årets MGP
med digital folkeavstemming på plass.
men trur de at NRK greidde det?
Nei, heile avstemminga gjekk i dass.
Brukte dei og Idaho same stemmeappen?
Var dei verkjeleg så treige i pappe?

Fiskeriministeren har vore på fisketur
nedi den offentlege fiskedammen.
Mange kroner låg der på lur,
men vart dei han til «fryd og gammen»?
Nei, lønnsposane frå kommune  og stat
kom heldigvis fram på skammens fat.
29.02.2020.M-m.

 

wysiwyg…

..”What you see is what you get”, eller er det nå egentlig det?
Et skråblikk på dogfighten i media mellom influencere den siste tiden:


Google

Influenserrumpa mi.

Vil du se på rumpa mi,
full av sprett og «filler» i,
Synlig ned’på Karl Johan,
attraktiv og fin som f—n.

Følgere i tusentall
her blir ingen knall og fall.
Pengene de strømmer inn
og rumpa mi er stinn.

Er «puppa» dine alt for små
er det bare å fylle på.
Pupperumpe er visst «in»,
Se og fiks opp skrotten din.

Slenger dine lepper,
går du rundt og depper.
Fyll inn litt, hist og pist
Nebbet gjør deg mindre trist.

Vis deg fram på instagram
uten blygsel, uten  skam.
Påbygd både oppe og nede
Jo, nå er du tilstede.

Pengene de strømmer inn
midtpunktet i fansklubben din
Du får vist deg fram i debatten
og som gjest i dagsnytt atten.

Er du virkelig et godt eksempel
Med designerskrott som stempel.
Nei, influenseren gir deg ingen svar.
Vær stolt av kroppen som du har.
07.02.2020.M-m.

 

Søvnplager? Her er løsningen.

Gamle gubber, og kanskje noen andre også kan få behov for nattlige avtreder, og for denne gubben hender det rett som det er at han tilbake i sengen er lysvåken, og klokka er bare tre om natta. Hva kan da gjøres for ikke å ødelegge kommende dag med tunge øyelokk og lavt tenningspunkt?
Jo, en bok er ofte tingen, og da griper gubben tak i årets julepresang, KONGEN. Et avsnitt i den boka, som forøvrig er ganske interessant, hjelper godt på å finne roen igjen, og vips er gubben klar for ei ny soveøkt. Men som med all medisin avtar virkningen over tid, og i det siste måtte både to og tre avsnitt gjennomleses før søvnen kom. Tilslutt hjalp ikke kongen på nattesøvnen lengre. Gode råd var dyre ettersom gubben ikke liker å ty til kjemikalier for å finne søvnen.


Men i leting etter søvnen kom han plutselig på at han hadde kjøpt noen julehefter som ikke var gjennomlest, og da kom selvsagt Knoll og Tott på nattbordet.  Det viser seg da at de to rakkerungene fremdeles fenger en gammel gubbe og etter tre – fire sider av det heftet kom søvnen, og antakelig til og med med et smil om munnen.


Altså. Knoll og Tott virker når man leter etter søvnen, men – akk og ve – Heftet har bare 36 siden, og hva gjør gubben når de er gjennomlest. Jo, da blir Finbeck og Fia løsningen.
Hva skal han gjøre etter at Fia  og Finbeck har kranglet seg ferdig. Ja, den som visste det. Kanskje Donald (ikke Trump) blir løsningen.
Dette blir en bra dag etter en nattlig porsjon Finbeck og Fia.  Ha en god dag også dere bloggvenner..

Januarhymne 2020.


Google.

Jaja, så er den fyrste månaden i nyåret over, og det same gjeld dei fleste nyttårsfortsetta. Godt å vera attende i “tralten”. Det gamle skrotten til gubben tek også til å lappa seg saman etter hallingkastet tidleg i januar, han kan i alle høve sova på begge sider att.
Månaden har elles ikkje verka lekjande på dei to gamle gubbane i Israel og i USA, men der er det vel moral og toppetasje det er noko i vegen med. No har dei rota saman ein fredsplan for midtausten utan at motparten, palestinarane, har vore med på den. Jaja, det ber mot val i begge landa så det gjeld vel å visa musklar.

Ja, og så har Erna og Siv skilt lag, og ho Sylvi er kome ut or fengslet ho sjølv meiner ho har vore i. Ei Sylvi i fri dressur no frametter kan gje gubben inspirasjon til fleire hymner i tida frametter.

Vel, no har gubben konsentrert seg om januar og framtida får vise om den gjev grunnlag for fleire hymne…

Januarhymne 2020.

Nyttåret starta med brak og fest.
Sjølv paven var feststemd og parat.
Ei kvinne greip tak i den øvste prest,
med eit paveleg dask på handa som resultat.
Det nyttar nok ikkje med slue kvinnegrep.
Pavar skal halda seg unna den slags knep.

I stova starta året også med brak
då gubben skulle ta ned julestasen.
Han klatra oppunder sitt stovetak;
fotfestet svann og han for på nasen.
Oksla og ribbeina tok verste smellen,
så dette vart fyrste nyttårsskrellen.

Her det politikkens skamstore sak
Nav fekk fengsla skuldlause klienter.
Kontrollkomiteen prøver å ta tak
å finna ut i virvaret av dokumenter.
Ansvarlege skulder helst på andre,
så dei slepp ned frå taburetten vandre.

Etter å ha rend rett på ein oljetankbåt,
vart marinens fregatt erklærd som skrap.
Staten saksøkjer tankreiar og ber om bråk
for eige inkompetent sjømannsskap.
Snakk om å retta bakar for smed,
Nei, no får staten la uskuldige få fred.

Så gjekk det eigentleg som venta,
Erna og Siv laut skilja lag.
Ei IS-kvinne og borna vart henta,
og regjeringsplittinga kom for ein dag.
Jaja, det var gøy så lenge det varde,
men kompromisskostnadane vart for harde.

Så er ho endeleg ute or fangehola.
Ho Sylvi pustar visst letta ut.
Glad kan ho no både skrika og skråla,
ute or kloa hans «kristenmannsknut».
No er ho attende i fri dressur,
frigjort frå sitt tyngjande fangebur.
31.01.2020.M-m.

Julepyntrydding!!


Google. Jeg fant ikke en passende illustrasjon til min misere.

Ja, så måtte det endeleg hende
at gamlegubben gjekk overende
Det gjekk i ei snøggfort vende
til han låg på golvet og spende.

Julepynten skulle ned i ein fei,
og gubben fann ein enkel vei.
Oppå ein krakk, ikkje altfor brei,
den jobben skulle vera grei.

Men gubben gløymer alder og år,
når han oppe på krakken står.
Balansen hans hadde veike kår,
der han strekte seg på  skjelvande lår.

Det gjekk nett som det kunne,
Brått var føtene under han svunne.
Hadde endedagen no opprunne,
hadde alderdommen omsider vunne?

Han låg på golvet, stunde og skreik.
Frua kom ilande skremd og bleik.
Dette som skulle gå som ein leik
vart ein heil annan steik.

Heile høgre sida var kaputt,
skadeoppteljing laut gjerast tilslutt.
Dagen vart smertefull og mutt,
og skadelista vart ikkje stutt.

Ei kraftig lårhøne fyrst på lista
så var to-tre ribbein brista
leddband i oksla kom sist på lista.
Ikkje rart at skrotten rista.

Så vart lekjaren konsultert,
og diagnoser vart adressert.
Medisin vart fort advisert,
Paralgin Forte vart aktivert.

Trur de at julestasen fekk fred,
når gubben ned frå krakken «gled»?
Nei, julepynten kom omsider ned
det var kjerringa som greidde det.

No sit han i stolen, pleier sine sår,
brista ribbein og lårhønelår.
Julestasen trygt i boden står.
godt det er lenge til neste år.
07.01.2020.M-m.