Spleiselaget...

Eit underleg, men kjent uttrykk som er brukt og misbrukt både i politikk og organisasjonsliv...Det skal få oss til å opna lommebøkene for saker eller tiltak me sikkert kan einast om.
Dei seinare år har me fått ein ny måte å krevja inn skatt på sidan politikarane ikkje vågar å ta inn nok skatt over skattesetelen til å løyse alle samfunnsoppgåvene. For å få bygd ut vegar, bruer, baner etc har dei no innførd ein ny og meir direkte skattleggjing, og denne skatten er kalla bompengar. Meininga med desse er at inntektene skal gå direkte til konkrete vegprosjekt, og dei vert ofte kalt for eit spleiselag.
Opp i alt dette skal me køyra mindre bil. Det er ikkje lett å få til. Difor vil staten no at me kvittar oss med dei mest forureinande bilane (fossilbilane) og går over til bilar med batteridrift. Som eit tiltak for å få dette til har staten sagt at El-bilane bl a skal fritakast for bompengeskatten.
Det er greitt nok så lenge fritaksformålet er å minska forureining. Men der bompengeskatten er innførd for å byggja og vedlikahalda vegar kan ein ikkje kalla bomavgiftene eit spleiselag, då det berre er fossilbilane som bidreg til oppgradering av vegnettet.
Her på Askøy har me nett eit slikt prosjekt som tek sikte på å auka vegstandarden med hjelp frå bompengeinnkrevjing. Resultatet har vorte at over 30% av bilparken er no EL-bilar, og denne andelen aukar dag for dag. Dette fører til at bominntektene går ned, og vert kompensert med høgare avgifter på fossilbilane. Litt av eit speiselag vil eg seie! Til oppgradering av vegnettet må sjølvsagt også EL-bilane vera med på spleiselaget.
Eg prøvde å sende eit innlegg om dette på rim inn til lokalavisa, men dei likte det visst ikkje. 
Om bloggen "likar" det veit eg ikkje, men her vert det i alle høve publisert.
Om nokon på Askøy eller andre stader er einig i synspunktet kan dei gjerne dela det med andre.

Altså...:::Bom-bom.

Det er mest ikkje til å tru.
Fyrst finansierte me vår eiga bru.
Brua er betalt og me køyrer fri og frank,
og lommeboka fekk ein bompengeskavank.

No treng askøyfolket altså nye vegar,
men statskassa sparar og «knegar».
Kva vert finansieringsløysinga då.
Jau, ein ny dose bompengar, må de forstå.

Trur de at skatten skal krevjast frå kvar bil.
Nei, den gjeld berre dei som køyrer «fossil».
Kven kan fritt passera kvar bompengebu.
Jau, EL-bilen har vorte vår heilage ku.

Dei fossilslukande, giftspyande skal få svi.
medan EL-bilane for all del går fri.
Men gode og trygge vegar vil dei ha,
berre dei slepp å betale er det bra.

Kor dumme kan me fossilsvina vera
som heile vegkostnaden lyt bera.
Nei, EL-bildrift må vera planen
og vips, høyrer du til den rette klanen.

Men du kan ha eit fossilsvin på si?
og du auker køyrelengda di.
Så slepp du også rekkeviddeskrekk,
redsla for ufriviljug batterisprekk.

Så no resignerer eg, ingen tvil.
Det vert ein bompengefri elektrisk bil.
Fossilsvina får betala for vegane her
medan eg slepp unna med min «ampere».

29.03.2017.M-m..
 

Frå ukultur til kultur...

Bloggen min er som denne våren. Emner og stemningar skifter like fort som vårværet utafor stoveglaset.
Medan eg i går balanserte litt på utsida av kanten får eg skunda meg å skriva at dagen slutta mykje meir seriøst enn den starta. 

Foto.: Gro

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester hadde konsert i en nesten fullsatt Grieghall, kor det musikalske temaet var "norske fjorder og franske bølger". Det vart ein flott kveld kor unge musikarar gav oss "bakoversveis" med den vakre framføringa.
Musikkstykka handla om sjø og vatn frå Arne Nordheims "Floating" via fjordane til Geirr Tveitt og Claude Debussy "Mer" til "Bolero" av Maurisse Ravel.
Gubben, som stort sett nøyer seg med to - tre klassiske konsertar i året skal heller ikke agera musikkanmeldar no. Men, Arne Norheim sitt atonale verk "Floating" gav verkjeleg kjensla for variasjonene i sjønaturen - kort veg frå storm til stille.
Avslutninga "Bolero" var mektig og flott. I det heile ein kveld rik på musikkoppleving og sosialt samvær med familie og vener. Kvelden vart avslutta med eit glas vin i Grieghallens foaje kor nokre av orkesterets musikantar gav oss ein liten musikalsk dessert.

Foto.: Gro
Amanda, vårt barnebarn trakterer smilende en av kontrabassene i orkesteret. Flink Ungdom...

Gløymd ungdomstid...


Google

Handhelsing med forviklingar.

To 40-åringar møttest ein gong på fest,
den eine advokat, den andre prest.
Advokaten gav presten si hand,
han var då ein sosial og høfleg mann.

Han presenterte seg medan han spør,
«Har me ikkje handhelsa ein gong før?»
Nei, presten kunne ikkje hugsa det,
og bad advokaten vera meir konkret.

«I ungdomstida, ein kveld på ein bar
møtte eg ein gild og feststemd kar.
Vil du vita korleis kvelden endte ?
Jau, begge vart med heim til same jente.

Etter å ha festa til langt på natt
vart det for seint å ta heimvegen fatt.
Me hamna alle i same tronge seng,
Jenta i midten, på kvar side ein dreng.

Men ungdom og kåtskap fornekta seg ikkje,
Eg laut prøva meg, når det kom til stykkjet.
Så prøvde eg meg varsamt med handa,
og gissa så kvar ho endeleg landa.

Jau, handa mi møtte ei anna hand,
du var der allereide, min gode mann.
Så hendene våre har nok møttest før,
Hugsar du ikkje det, eg berre spør?»

21.04.2017.M-m.

 

Ei sein påskeoppdatering.

Kva årsaka kan vera har eg tenkt litt på. Er det rein giddeløyse, eller det at påskeveret her vest mest framsto som midtvinterver, eller har det kanskje si årsak i at gubben er såpass tilårskomen og skral at vegen til PC-en vart i lengste laget. Ikkje veit eg.

Som de ser vart løysinga å fylla kjipa med ved og fyra opp i ovnen, og ullsokkane laut hjelpa på fotevarmen. Den gamle rokken fekk kvila seg.

Jaja, ikkje for det. Eit og anna solgløttet vart det. Her ordnar Amanda til russeutstyret sitt på terrassen medan katten spring og gøymer seg. Gubben sit og hutrar med noko varmande i glaset.
Så over til påskematen. Påskelammet lar me liggja i dag, men desse ingrediensene sette eg ut på "fjesboka" slik at lesarane kunne gissa kva gubben hadde tenkt å røra i hop til middag.

Her var altså utgangspunktet, men kva vart resultatet?

Nei, dette vart nok for lett. Sjølv om det ikkje er typisk påskemat smakte bachalaoen godt, ifølgje gjestene. Men dei var kanskje berre høflege?
Eg har slite litt med å får potetene kokt utan at fisken løyser seg heilt opp i gryta. Eit tips kan vera å halvkoka dei før ein legg alle ingrediensene i gryta, det gjer koketida kortare.

Om pizza er påskemat eller ikkje kan sikkert diskuterast, men Andrea sin produksjon gjekk i alle fall ned på høgkant.

Her sit ein som korkje liker pizza eller bachalao, men i godstolen på terrassen kan han godt like å væra. 
Etter all versytinga i starten av dette innlegget skal eg vedgå at av dei ti påskedagane me hadde ute på "hytta" var det to gode soldagar ute på terrassen, så då må me vel seia oss nøgde.

Navneskilter etc...


Google/Bergens Tidende.

Så skjedde det hyggelige, men som vi nesten ikke trodde ville komme til å skje. Skiltet som vakte så mye forargelse i byen vår ble demontert og togstasjonen får beholde sitt gamle navn, Jernbanestasjonen i Bergen.
En takk til Bane NOR som hørte på "folkerøsten".

Navneskifter, identitet og sånn...


Google,
Har dere registrert dette snåle fenomenet?Nå skal  de aller fleste fimanavn krypteres (gjøres helt uforståelige) og så tillegges et ettall (1) i bakkant. Det kan nevnes, Fjord1,  Apotek1 , etc. Sparebank1 er jo på sett og vis et unntak, for her skjønner vi at navnet har med bank å gjøre, men hva ett-tallet skal si oss må noen være vennlig å forklare oss.

Google
Mens vi er i gaten for navneendringer kan jeg foreslå et annet navneskifte som fremkaller en viss form for logikk. Her i Bergen har vi et yndet turistmål som heter/kalles Fløyen. Her bør rette myndighet gripe gud i foten og døpe stedet om til Fløy1.

Google
En annen bane til besvær her i byen er Bane NOR (hva nå enn det måtte være).  Den har nå tillatt seg det overgrepet å døpe Jernbanestasjonen i Bergen om til Bergen Stasjon og dertil ødelagt fasaden med skrifttegn som slett ikke passer inn på en  hundreårgammel  stilbygning. Nei, togstasjonen i Bergen heter.: Jernbanestasjonen i Bergen, og det skal den i framtiden også hete...Basta!

Google.
Mens vi er inne på navneskifter har vi flere steder i byen som kunne trengt en oppshining av navnet, og her peker en av UNESCO's stoltheter, Bryggen seg ut. Det ble før kalt Tyskebryggen, men det måtte en verdenskrig til for å få endret det navnet til Bryggen.
I samsvar med tidens navnetendenser bør nå, etter min mening denne turistfellen døpes om til Brygg1 (men da kan det kanskje forveksles med alkoholreklame).  I  Bane NOR's ånd kunne man kanskje kalle stedet  Bergen Brygge. Jeg tør nesten ikke tenke på hvilken krig som måtte igangsettes for å få gjennomført et slikt navneskifte.
Som man ser er mulighetene for  fantasifulle navneendringer store.  Det er bare å sette et østlandsfirma i gang så blir nok navneuniformeringen gjennomført til bergensernes hoderystende ergrelse, men i fellesskapets byråkratiske  ånd.
Nei, vi vil beholde våre gamle navn på steder og streder, det har med  vår identitet,  vår nærhet  og kjærlighet til byen vår å gjøre.
Mvh
Magnus1 eller Strilamagnus.

Marshymne 2017...


Google. Dei ser ikkje så løgne ut her!

Denne månaden har eg stor sett lete politikarane fått kvile, men løgnasfaktene rundt oss blømer likevel.
Løgnaslaget i Stavanger fekk rettens medhald i at det var greitt at ein frisør på Bryne kunne omtalas som Nazifrisør i revyen deira...Huff!
Ja, og så har ein kome fram til at kvinner veg mindre enn mannen og fylgjeleg bør få ha meir bagasje med på flyet for å vega opp mot husbondens hengjemage. Men hallo, slik har det da vore her i huset i mange år allereide.
No er det visst naudsynt at 12-åringar hyrer seg personleg fotballtrenar om dei skal koma opp i Messi-klassen. Nei, løkkefotballen er nok ikkje godt nok som rekrutteringsgrunnlag lenger.
Elles finn de sikkert ut av det meste ved å lesa rimet mitt nedanfor.

Mars 2017.

No har dei endeleg funne det ut,
at kvinna er lettare enn mannen.
Så har det lenge vore ei kvinnesut,
at det kostar å fylle kofferten til randen.
Konsekvensen om de skal ut og fly.
kvinna lyt få fylla meir i reisekista si.

Ho treng meir av klede og sko
samt ein velfylt sminkepung.
Det vart meir enn gubben forsto.
Ikkje rart at kofferten vert tung.
Kva får du med deg om du er kar?
Jau, tannbørste, sko og eit sokkepar.

Retten forkynner for land og by;
Me har ein Nazifrisør på Bryne.
Ei dame vart stempla i ein revy
utan at Løgnasslaget fekk på trynet.
Har dei gløymt at Nazi er eit belasta ord
som framleis sit djupe og krenkjande spor.

Eigendomsskatt er på moten no.
Sume kommuner skattar alle bygg.
Har du hundehus eller utedo
kan du slettes ikkje kjenna deg trygg.
Eit hundehus vart oppmålt oppe i nord;
to kroner skattekrav kom på eigarens bord!

Bergensbana skal forkortast no
det har me høyrt i minst femti år.
Prosjektstart vart forkynt av Erna & co
men framleis ser det ut til at tida går.
For no forkynner ho Erna glatt og blid.:
Planlegging er viktig og lyt ta meir tid!

Personleg trenar er no visst tingen,
om fotballproff er ambisjonen.
Det held ikkje lenger med ballbingen,
om du skal lukkast i øvste divisjonen.
Pengar må ikkje stoppa poden
på vegen til stjernestatus på kloden.

Det stundar mot val, kampen er i gong,
og SP fyk fram i ledig galopp.
Der syng dei klårt distrikta sin song,
og då lyt dei andre partia sjå opp.
For Noreg er meir enn innafor Ring-tre,
Politikken gjer lurt i å merka seg det.

31.03.2017.M-m.

 

Fra matkultur til musikk...

Det svinger rundt pensjonistene for tiden. Mens vi forrige dagen var på Bakstehuset og prøvde oss på velsmakende fersk gjærbakst gikk turen i dag til Langhaugen Vg skole hvor Amanda går tredje året på musikklinjen. Skolen feiret sitt 30-års jubileum med musikklinje, og mange av de landskjente bergensmusikerne ha vært elever her
I går feiret skolen med komserter hele dagen og vi var selvsagt oppom og lyttet til noe av den flotte sangen og musikken som ble framført  - alt fra Pop/rock til opera og klassisk.
Amanda spiller bassgitar og kontrabass...

...og her håndterer hun bassgitaren iført mormors komfimasjonskjole...Den ble vel passe sjokkert etter denne opptredenen nesten 60 år etter debuten i Bakkekirka i Trondheim.

Her står hun i bakgrunnen (bak flygelet) og trakterer sin kontrabass.
En flott kveld med mange dyktige musikanter!

Dagens hyggelige event..!


På øya vår fins mange hyggelige steder å besøke, men dagens besøk hos Bakstehuset på Ask ble en "høydare".

I et lite, men koselig hus på Ask produseres ulike typer brød og andre godsaker. Ønsker man å slappe av med en kaffekopp og en kake eller et lunsjbrett fins det plass både inne og ute.

Som dere ser er variasjonen stor. og brødet bakes på mel fra gamle kornslag som tildels er kvernet på en lokal mølle.. Og brødet smaker virkelig godt. En hyggelig betjening ga oss god informasjon om bakeriproduktene og innholdet i dem.

Annen gjærbakst som t ex skillingsboller er også å få kjøpt.

Ser det ikke delikat ut?

En lunsjtallerken bestående av rundstykke med økologisk tilbehør som brie, salamipølse, oliven og andre urter og grønnsaker kan trygt anbefales. Det smakte virkelig.

Delikat bolle med lemoncurd og blåbær

Spinat og fetaost gav bollen en spesiell, men god smak.

Bakstefjøla henger under taket og belysningen var litt spesiell.

Til og med veggdekorasjonen forteller, på en original måte, om virksomheten.
Det ble en kulinarisk bakeriopplevelse som trygt kan anbefales andre som måtte befinne seg på Ask i åpningstiden som man kan finne på "nettet".
Innlegget er ikke sponset.

Vårtegn...

Etter en lang, regnfull og guffen vinter med innslepp av en og annen soldag mellom uværsriene tok vi i dag meteorologene på ordet. De meldte om en dag med godvær og vi dro sporenstreks ut til landstedet vårt for å inspisere resultatet av vinteren.
Vi ble gledelig over at våren hadde kommet såpass godt i gang.

Primulaen sto i full blomst.

Det samme gjorde krokusen som konkurrerer om plassen med noen små påskeliljer.

Vi må ikke fornærme snøklokkene med å glemme dem.

Ikke alt har kommet like langt. Kan dere gjette hva som kryper opp av jorda her.

Det var faktisk godt og varmt på terrassen i dag...

Kaffe og skillingsboller avsluttet besøket for denne gangen.


 

Galt var det verre...


Google.

I 2009 ble jeg litt fokusert på det stadig tilbakevendende problem, hva er rett og hva er feil å putte i munnen. Videre var det da, som nå, viktig å kjenne de riktige "kanalene" om du ville trenge gjennom byråktati og få ting gjort. Kjenner dere situasjonene igjen?

Rett er gale og gale rett.

Gale var det verre, og før er det no,
omsnudd er alt som i skriftene sto.
Det meste som smakar er til skade for kroppen,
Helst skal du halda deg til vatn rett frå koppen.
Men, berre vent,  om eit par års tid
kan du nyte di matglede like blid.

Fedon er ein matprofet.
Han forkynner.: Ikkje et potet!
Mjøl er heller ikkje bra
om du mange gode dagar vil ha.
Skal du unngå tidleg død
er nok beste kosten borkebrød.

Sky alt feitt, et mykje fisk
om du vil halda deg sunn og frisk.
Frukt er heller ikkje bra
om du ikkje magefeitt vil ha.
Egg var også nei-mat ei stund
men har no ord på seg som god og sunn.

Mjølkemat trudde me var sunt og godt,
at dette er ei villfaring har me no forstått
hald deg unna mjølk og smør.
Sei nei til rommegraut om nokon spør.
Best er kanskje vatnet dei tappar under breen.
Eg ventar no berre på den beskjeden.

Moralen lyt vera.: Lev moderat.
Forsyn deg med gledene fra kvart fat.
Lån til profetane litt av ditt øyra,
men slett ikkje alt treng du å høyra.
Lev roleg om vaktarane syter og klagar
la matgleda vera med å fylla dine dagar.

Så over til vårt arbeidstilsyn,
hi veke slo dei ned som eit lyn.
Nekta lystgass til fødande kvinne
slik at ho kunne over smertene vinne.
For gassen gjorde jordmødrene ør og galen
så dei for og dansa i barselsalen.

Eg held meg framleis ved sjukehussenga
for her i Bergen trongs mykje meir penga.
Så, korleis makta å skaffa seg mest
av pengar til sjukehusdrifta i Vest.
Jau, løysinga vart enkel og genial.
Der det regnar og bles mest vert folk ofte skral.

Ja, då lyt me finna ein ny moral.
Om du kjenner deg liten eller skral
finn tak i ein byråkratisk ekspert.
Han gjev deg straks argument med snert.
Og vips, så har du løyst problemet ditt
Skit i dei andre som strir med sitt.

Så litt meir politisk sus,
han SV-Inge laut på sjukehus.
På rommet var det svært så vindfullt og gale
så Inge laut med kvitlar og dunjakkar bale.
Han ringde sin ven som er helseminister,
"Her ligg eg og frys, skrotten min rister".

Og "Pølse-Håkon" tok straks affære,
og sjukehusdirektøren fekk litt å gjere.
SV-Inge fekk løyst sitt problem i ein fei,
samstundes fekk me andre ein praktisk vei.
Ring din minister, legg fram ditt problem.
Og vips, det straks opp på dagsorden kjem.

Det er skilnad på kong Salamon og Jørgen Hattemakar
slik også på stortingsmann og bakar.
Den eine meskar seg med gullpensjon,
den andre lyt tåla ein mindre rasjon.
Å dela med andre kjem ikkje på tale,
nokon skummar fløyte medan andre må bale.

27.05.2009.M-m.

 

Så kom den omsider...


..dagen med en utetemperatur på over 10 grader...Det inspirerte først til en lang tur i et utvidet nabolag.
Hva smaker så bedre  etter turen enn en middag bestående av fersk kjøtt og suppe med løksaus.

Løksausen får ha oss unnskyldt, men den fikk ikke være linselus her. Kålen i suppa derimot, var av den økologiske sorten, og middagen var en av de gode vi nok hadde litt oftere før.
Og hva kunne toppe kjøtt og suppe bedre enn...

...fruens hjemmelagede karamellpudding. Den var knall!

Den var så god at den fortjener to bilder i bloggen.
Altså en meget vellykket dag så langt. Fin tur med en aning av vår i lufta etterfulgt av en prima middag. Nå gjelder det bare at Lagerløfs mannskap med den runde kula også avrunder dagen vår slik at vi kan legge oss med smilet rundt munnen.
Ha en spennende fotballkveld...
 

Opp som ein hjort...

.ned som ein lort. Ja, det var noko ein av og til kunne høyra i yngre dagar når entusiasmen og overmotet døyvde alle tryggleiksvurderingar og når ein møtte veggen med eit brak. Men for dei aller fleste av oss gjekk det over etterkvart som vitet vaks inne i skallen vår.
Men nokre av oss lærde aldri. Me var ute med kjeften, og når det ikkje gjekk vegen, laut me bøya nakken i skamløyse.

Ein av dei få som visst aldri lærde gjekk ut og lova det amerikanske folket at om dei berre gav han si stemme ved valet på ny president då skulle det verta orden på sakene. "Make Amerika great again", var brunstbrølet fra revirtårnet.
Fyrst forkynte han at han ville byggja ein 9 til 17 meter høg grensemur mellom Mexico og USA, og at meksikanarane skulle byggja og betala den sjølv.
Så skulle han stogga muslimsk innvandring til reviret sitt, og sist og ikkje minst skulle ei helsereform som var nyttig for titals millionar amerikanarar skrotast.
Korleis har dette så gått etter at hjorten hadde avslutta brunstbrøla sine og innteke det kvite reviret sitt?
Jau, muren til Mexico er framleis i det blå, for grannelandet vil sjølvsagt ikkje byggja og betala 200 milliardar for muren.
Så har hjorten prøvd seg to gonger på å stengja muslimane ute, men begge gongene har hans befaling vorte stogga.
Til sist strandar visst også arbeidet med å skrota den store helsereforma han ikkje likte.
Er ikkje dette noko som nærmar seg det gamle ordtaket.:"Opp som ein hjort....." så veit ikkje eg.
MEN, det stogger nok ikkje her, hjorten livnar nok til at, og me kan kan nok venta oss nye brunstraut i tida som kjem..

Google

Nei, vi kan ikke skylde på Trump...

...for at denne våren lar vente på seg. Riktignok har han ingen tro på menneskeskapte klimaendringer. men dagens lille backlash på våren får vi  belaste andre lunefulle makter.

Slik såg det altså ut da jeg kikket ut stuevinduet for en time siden. Noen krokus og spirende påskeliljer sto og hutret og frøs borte ved steinene uten at dere kan få øye på dem.
Akkurat nå skinner solen og den tynne snøfilmen er borte. Det skifter fort på denne tiden.

Vi får bare legge vårfornemmelsene på vent i de verste haglekavene, og hente dem fram igjen når solen slipper gjennom. Men nå er det straks tid til å stille klokken mot sommertid, og det må da værgudene ha fått med seg...Det er håp...
 

Fake news...


Google

Forunderlige "fake" verden.

Vår verden går «hump i hump»,
styrt av sjefsklovnen Donald Trump.
Han tryller sine løgner vekk,
gjemt i alternative sanheters sekk.

Og pressen beskyldes for «fake news».
Har han sprita opp sin frokostjuice?
Vår verden snus helt på hodet
av en selvsentrert ubehøvlet pode.

I Holland gikk Wilders på en smell.
Koranbål ble ingen velgerappell.
Selv ikke tyrkisk diktatorspireassistanse
kunne Wilders velgerflukt stanse.

Betyr Brexit at britenes ære og makt
er gjenfødt til fordums pomp og prakt.
Har de nå sikret det grønne pundet
fra euroen på andre siden av sundet.

Her på berget skal vi være oss selv nok
skal vi tro på SV's skrumpende flokk.
Man sier nei til NATO og til det meste.
Det skal visst tjene til folkets beste.

Politikerne vil stadig snu på hver stein,
veien deres blir visst aldri nok bein.
Bruk heller steinene til å bygge,
slik at vi liv og helse kan trygge.

Han gliser rått, vår sjefssenterpartist,
bygdemisnøye gav gallupgevinst til sist.
Navarsete er visst en fartsglad sognetøs.
Med gassen i bånn ble hun førerkortløs.

Sannelig har vi det bra her i nord.
Kolbergen kontrollerer sannhetens bord.
Da er det visst verre borte hos Trump,
der går det helst på løgn og slump.

21.03.2017.M-m.
 

Exit Mahad...

Sofie Elise skrev for en tid siden.: "Nå er det faen meg nok". Nå velger jeg å slutte meg til hennes kraftutsagn.
Det gjelder denne karen,

Mahad ...som kom til landet vårt som flyktning for 17 år siden. Ha hevdet å komme fra Somalia og fikk på det grunnlaget oppholdstillatelse, utdannelse, og senere norsk statsborgerskap. Han har jobbet i en norsk helseinstitusjon som bioingeniør, og etter det som har kommet fram fra pressen er han en velintegrert innvandrer...
Så, for tre år siden hvisket noen UDI i øret at her kunne det våre ugler i mosen. Mahad kom ikke fra Somalia, men fra Djibouti, og han hadde løyet om sin opprinnelse da han ankom Norge. Da ble hans norske statsborgerskap, og med det oppholdstillatelse og jobb inndradd, og han står for tur til å bli kastet ut av landet - ETTER 17 ÅR! Mahad gikk til rettsak mot staten og tapte med begrunnelse at det var sannsynlighetsovervekt for at han hadde løyet om fødselssted.

Altså vi kaster en velintegrert ung mann som har skaffet seg utdannelse og jobb og bidrar fullt på linje med andre samfunnsborgere med begrunnelsen at han kanskje har løyet om sin opprinnelse.
Nei, man skal ikke lyve, det står det visst noe om i den hellige bok også. Men ærlig talt, hvor mange slike usikre tilfelle har vi? 17 år i Norge, godt utdannet, jobb og velintegrert.
Hva er samfunnet redd for?
Nei, denne saken vil antakelig koste samfunnert millioner - ganske unødvendig, og den vil antakelig bli stående på stedet hvil årevis i ulike rettsinstanser, det samme vil dessverre Mahads liv.
Jeg slutter meg helt til Sofie Elises kraftsalve.: Nå er det faen meg nok!

Exit Therese???


Google
Jaja, så har de høye herrer i FIS talt. De synes tydeligvis at Johaug sin dopingdom bør prøves på nytt (les skjerpes). Uskyldig bruk av en leppepomade med etterfølgende idrettsjuridisk justismord kan nå antakelig føre til at en av verdens beste kvinnelige langrennsjenter kommer til å legge skiene i stativet for godt.
Jeg skrev uskyldig bruk av leppepomade. Hun hadde da vitterlig fått forsikring fra sin lege om at preparatet var trygt å bruke, derfor tok hun tuben ut av esken som hun naturlig nok kastet og påførte preparatet som skulle lege hennes plagsomme munnsår.
Dette skal altså kunne føre til at hun mister neste års OL, sponsor og premiepenger, samt en stor sjanse for at hun gir opp hele skikarrieren. Helt utrolig!
Therese bedyrer sin uskyld, og jeg tror at storparten av det norske folket tror på hennes forklaring.
Men så har idretten selv lagd seg et regelverk som nærmest baserer seg på at utøverne må bevise sin egen uskyld. Altså motsatt av de offentlige rettsreglene?
Rett nok, det ble funnet et ulovlig stoff i kroppen til Therese, men det har blitt tilført med et preparat som skulle kurere en plagsom lidelse.
Har det ennå ikke gått opp for de høye herrer i FIS at det er den fulle og hele sannheten, og at de nå er i ferd med å påføre Therese en helt utilbørlig straff i forhold til forseelsen. Det de nå gir seg ut på er, hva jeg vil kalle utilbørlig idrettsjuridisk trakassering av en rettskaffen idrettsutøver.
Nei, trekk anken, legg saken død, og la Therese fortsette sin idrettskarriere slik hun ut fra foreliggende, alt for strenge dom, har planlagt.

Appegymnastikk

Asbjørn Kristoffersen i gårsdagens Bergens Tidende inspirerte meg til å skrive ned noen funderinger om Amors apper..


Google

App-legøyer.

No kan ein skaffa seg alt på nett,
mykje kan han lyste når lauvet sprett.
Appane ligg der i tusental,
trykk på tastaturet og gjer ditt val.

Giktverken sovna og våryrsken vakna,
fram dukkar mangt han lenge har sakna.
og medan minna i skrotten nappar
rasar han rundt i Amors appar.

Snart står han framfor spegelen sin
den fangar snautt heile skrotten inn.
Hengjemage og hårlaus skalle.
Kan verkjeleg nokon for dette falle?

Han legg inn biletet på nettet,
kler seg romsleg og løyner fettet.
Så er det berre å venta på svar,
tykkjer sjølv han er ein grepa kar.

Så sit det ei og blar der ute,
kandidatane passerer hennar PC-rute.
Ho søkjer ein sprek og fyrrig kar,
Lysta aukar med meir ho blar.

Gløymt er bilring og det som sleng
no skal ho finna nett det ho treng.
Gamleoksen skal bytast ut,
no skal det verta ein lettføtt stut.

Men kvar enda Appegaloppen,
Kva vart den ultimate stoppen?
Jau hengjemage og den hårlause skallen
vart alternativet for tausa og kallen.
03.03.2017.M-m.


 

Februarhymne 2017.

Det hende så mykje i februar at eg greidde ikkje å slutta med skrivinga den månaden heller. Det er mogeleg at eg ikkje skjønte heilt korleis nyordet til Tadja og Jonas skal brukast, men eg laut prøva det. Elles har eg lete Trumpen få fred denne månaden, han fekk innreiseforbod på bloggen min, skjøner de.
At Rema 1000 dreit seg ut måtte Æ få med. Elles får de finna ut av dei kryptiske skriveria mine sjølv. Lukke til.

Google. Er det her Reitan annonserer at han kastar ut Lerum, Hansa og Mack?


Februar 2017.

Hen Jonas snikrar nytt program,
Hen og hen Tadja grunnar og skriv.
Då fall fort dette nyordet fram,
hen skal dei no nemnast, husbond og viv.

Skatteauke og kjønnslaust land,
spring til valurna alle mann!

Medan Jonas snikrar er Erna på reis,
ho vil stogga den høgaste ulvesongen.
For den politikken har gått heilt skeis,
og tapast kan bordplassen hjå kongen.
Det gjeld å sanka røyster i by og bygd,
elles vert endskapen arbeidsløysetrygd.

Vil du toppa lønsstatistikken,
og fylla di skrantande lommebok.
Kasta deg inn i fylkespolitikken,
då vert du kvitt di slitne arbeidsbrok.
Som fulltids politikar på fylkestinget
kan du fylla millionen i din pengebinge.

Her vest stranda ein utmagra kval
med magen full av søppel og plast.
Det stakkars dyret var til dauden skral,
eit resultat av vårt liv, «bruk og kast».
No lyt me vakna og berga naturen.
Me kan?kje halda fram i same duren.

No flyt søpla over i vår hovudstad.
Konkurranse og anbod var tingen.
Men resultatet gjorde berre rottene glad,
så politikarane lyt sjølv tømma søppelbingen.
Det var visst for dårleg kravspesifikasjon.
Ikkje lett i ein byråkratisk organisasjon.

NRK har sentralisert vit og forstand,
dugløysa finns visst i NRK?s distrikt.
Osloeliten vert send rundt i vårt land,
det vert visst betre lokalprogram av slikt.
Kva skal dei då med distriktskontora
når dei ikkje får bløma i vår mediaflora?

Høyrt siste nytt om Rema 1000?
No rømer kundar i hopetal.
Å kutta Hansa og Mack gjorde susen,
omsetjinga deira vart heller skral.
Tullar du med nordlending eller bergenser,
ja, då vil du få kjenne leie konsekvenser.

Så er arvesynda gjeninnførd av UDI.
Har du loge får å få ditt norske pass,
då kan også barnebarnet ditt få svi,
og passet hans kan kastast rett i dass.
Eg tykkjer mest synd på kongen
Lyt han syngja den danske kongesongen?

28.02.2017.M-m.

En ny leilighet...

 ...fordrer mer enn bra inneplass.
Da vi flyttet inn for noen måneder siden, hadde verandaen 20 kvm betongdekke. Dette måtte gjøres noe med, og flislegging var absolutt et alternativ. Og hvor fant vi flisene. Jo, Plantasjen (ikke sponset) hadde et enkelt flissystem som kunne legges etter "klikkmetoden". Dette passet gubben godt, og investeringen ble gjort.

Transporten ordnet vi selv  og det ble 55 flispakker. Da er det det greit å kunne kjøre inn i en garasje og laste flisene i heisen og bære dem rett ut på terrassen. Her er to av flisene prøvelagt og noen av pakkene ligger klar for montering.

Så er jobben stort sett gjort, og fruen sto for store deler av leggingen, og ikke minst ryddingen i etterkant.

Vi er, som dere skjønner, godt fornøyd med resultatet og jobben ble unnagjort på fire - fem timer.
Nå venter vi bare på sol,vår og nye møbler til terrassen...

Fastelaven er i anmarsj...

...og Andrea er en kløpper på å produsere fastelavensboller. Morfaren må innrømme at han er samme kløpperen til å prøvesmake, og han kan stå som garantist for resultatet.

Gubbens jobb ble å lage dagens middag som ble en enkel "kjøttsuppe".

Foto.: gubben

Tanker...

som dukket opp for noen år siden.

Google.

Ventetid.

Du gjer ei spennande avtale,                   
endeleg skal de møtast.                           
Einig om stad og tid.                      
Dette har du venta på lenge.          

Du gler deg utruleg til møtet,
førebur deg godt og lenge.
Dette har du sett fram til,
og gleda di ser du i spegelen.

Du møter i god tid,
nyfiken, glad og spent.
Er du ved eit vendepunkt no,
er dette lukkedagen din ?

Du ser på klokka,
det dreg litt ut i tid.
Ein liten tvil snik seg inn,
var møtet viktig berre for deg ?

Du kjenner rastløysa og tvilen.
Er avtalen mistolka,
eller var den ikkje så bindande ?
Andre avtalar var kanhende viktigare.

Du vert etterkvart såra og lei.
Ingen dukkar opp.
Var du så verdlaus og ignorert ?
Sjølvkjensla sig til botnar.

Du ruslar vonbroten heim
Med ein ny og sår livsrøyndom.
Ei avtale er slett ikkje alltid det.
Velg ordhaldne avtalevener !

22.06.2009.M-m.

 

News in stillongs...

News in stil-longs.

Jaja, så var sommeren over for denne gangen og det bar hjemover til steinrøysa igjen? For så vidt greitt nok det, men det skorter på tålmodighet, lesevilje og sudokuoppgaver på en fem-timers flytur. Maten på flyet var denne gangen helt godkjent. Bare det hadde vært mulig å få den i seg. Hvorfor skal jeg på hver flytur bli sittende bak den passasjeren som på død og liv må legge setet sitt i sovestilling så snart hen kommer om bord?For en lettere korpulent type som gubben blir matinntak da et turnteknisk c-moment.
Men OBS, et godt råd er da å sette knærene i ryggen på setet foran ? det bruker å hjelpe!

Vel, fra noen og tyve varmegrader til fire ? fem minusgrader på fem timer merkes på en gammel skrott, men det hjelper da å rømme inn i en oppvarmet bil på Flesland. En viss akklimatisering fikk en da i tax-free-butikken, som forresten ikke føles så tax-free lenger, etter at prisene nå synes å være justert opp til akkurat ved gubbens tålegrense.

Jaja, hjem kom vi da takket være snilt barnebarn som spanderte fredagskvelden på å kjøre oss hjem til vårt lune rede hvor det var varmt og godt. Gud velsigne den varmepumpa.
Så ble kofferten pakket ut og shortsen klargjort for neste tur til varmen, samtidig som stil-longsen ble hentet ut fra kleskapet og montert på en hutrende gubbeskrott.
Så gjenstår bare å få isbrodder på skoene og pingse seg ut på glattisen.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Mens vi for noen dager siden var ved disse strender,

...såg stranda vi frekventere i dag slik ut. Forøvrig var været strålende, men kontrasten til livet på bildet over er slående.
Får ta med meg litt mer av dagens tur mens jeg er i gang...

Noen har det tydeligvis med å gå av seg skoa når de er på tur.

...Hvorfor skal man på død og liv forlate en sko når man er på tur ? OBS. Hurtigruta passerer i bakgrunnen.

Det var vel egentlig kjekkere å se hurtigruta nærme seg enn å telle forlatte sko på turen.
Selv om sola skinte og det var relativt vindstille føltes det i dag helt greitt å ha byttet ut shortsen med en stillongs....

News in shorts, del 2.

Etter en rolig dag på bloggfronten i går får vi ta et lite resyme nå. Været er akkurat slik vi vil ha det i syden, solskinn og 23 - 26 grader om dagen, kjølig om natta, og slik bør det også være.
Ettersom ingen av oss to er utpregede standmennesker liker vi å farte litt rundt og se oss om.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
En gild doning å se på, men konservative gubber liker best hesten som står på stallen hjemme...For all del, Opelen fungerte fint den.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Mang slag skulpturer ser man stadig vekk på veiene og i gatekryss her. Denne fant vi utenfor et såkalt Alohe Vera museum, som viste seg å være et utsalgssted for diverse A V produkter, men det var OK det for da fikk Euroene våre bein å gå på.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Onsdagen er markedsdag på Marina Rubicon, og da ble gubben, ikke helt uvillig, lurt ut i det ukjente. Shortsen er på plass som man kan se.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Utvalget av rariteter man ikke trenger er stort og variert.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Om dette er forsinkede julekuler eller påskepynt vites ikke.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Her prøves en heldekkende solhatt. Det ble en stilig, etter fruens utsagn genser, på et senere tidspunkt...Genser er vel å ta litt i, jeg ville heller kalle plagget en snurpenotliknende sak, men den var ok - det skal hun ha.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Joda, her var livlig aktivitet langs salgsbodene.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Selger og kjøper ser ut til å bli enige her.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Dette fanget gubbens øyne mer enn salgsbodene.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Alt har en ende, og det har heldigvis også markedsvandringen. Nå går det raka vegen til forfriskninger.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Denne var både fortjent, og den smakte...
SAMSUNG CAMERA PICTURES
...sammen med den obligatoriske omeletten som vi alltid avslutter markedesdagen her på Marina Rubicon med...

News in shorts...

Dessverre, eller kanskje heldigvis, gikk shortsbildet i svart, så det ble det ingenting av. Dagen derimot har ikke vært i svart, selv om noen lette skyer av og til dempet solen, men kanskje var det en fordel for nordisk vinterhud.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Det ble en tur på strandpromenaden, denne gangen i retning flyplassen som ligger to - tre km unna våre residenser.
Her er mye flyaktivitet i helgene, men etter kl 23.00 er det stille så flystøy er ikke plagsomt.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Noen starter på en lang hjemtur, mens..
SAMSUNG CAMERA PICTURES
...går inn for landling og har forhåpentligvis solfylte dager foran seg.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gubben landet ved en kaffekopp på Sirocco.
 

En flott førstedag...

...noen betraktninger.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
En ørliten bit av strandpromenaden. Tårnet er bygget av lavastein, og her klatret gubben opp.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Bra utsikt oppe fra tårnet. Denne strandpromenaden er over en mil lang. Det fargerike rekkverket dere ser er "Kjærlighetslåser". Litt rart det for det er jo mest gamlinger som frekventerer promenaden, og de fleste har problemer med å komme opp i tårnet.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
...Som dere ser, her er sterke meldinger, håper det ikke bare var en liten ferierkjærlighetsinflammasjon.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Etter disse sterke meldingene måtte gubben ta en pust i bakken.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Uten mat og drikke....I kveld ble det kinamat, og en varm suppe var god etter en varm dag på en litt kjølig kveld.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
...Grilldampet and og kalvekjøtt ble måltidets høydepunkt.
 

Så hoppa vi på...

...en ukes tur til Lanzarote - litt lang flytur, men hva gjør man ikke for en forventet uke i solen. Ja, og så er det pensjonistens privilegium å kunne reise når tilbudene dukker opp...
Det er nesten et rituale, men den første kvelden her nede besøker vi alltid favorittrestauranten Sirocco, og menyen er grillet sjøtunge med en god kopp cortado etterpå.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gubben er på plass og...
SAMSUNG CAMERA PICTURES
...straks er sjøtunga på bordet. Jeg kan bekrefte at dette smakte.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Måtte også få med et bevis på at en er i varmere strøk...

Eg kunne ikkje dy meg...


Google.

Månaden vart  for spanande, med ulvejakt, skattejakt, ny president i USA, eksotiske boklanseringar og mykje meir. Di meir pensjonisten las aviser, kikka på TV og lytta til radio, di meir kom inspirasjonen til å kommentera nokre av hendingane. Om eit av versa vart i drygaste lager får gubben stå for det som kom på trykk.

Januar 2017.

Politikarane er no på ulvejakt.
Senterpartiet vil minska bestanden
medan regjeringa vil stogga slakt,
så no renn visst jakta ut i sanden.
Hjå bygdefolk tek sinnet til å brusa,
med ulven luskande rundt husa.

Eit artig aukenavn stortinget har;
Løvehola på folkemunne.
Med eit navneskifte er eg  no klar,
Ulvehiet er det nyutspunne.
Så lyt løve med ulv remplasserast,
og stortingsplassen lyt oppdaterast.

På tiltalebenken sit ein kjend politi,
hasj og korrupsjon er tema.
Har han tuska til seg pengar på si?,
eller fylgde han instruks og skjema.
Er politimannen skurk eller helt,
det får me veta når domen er felt.

Han Jonas har no bestemt
å gå mot eige partiprogram.
Å tvinga kommunar vart for betent,
då vart det betre å skifta ham.
Slik går det når SP trugar AP?s stemmer,
då skifter ein skoa når dei klemmer.

Dei har gnåla om skatt i åtte år;
lette for dei rike, dei fattige blør.
Når det no mot valkamp går
skal skattane oppatt som før.
Etter fordøming av andres skattekutt,
vert skatteauke snart eit absolutt.

Ja, så absolutt at ein ting vert gløymt;
at lette i skatt på eigneluter
ikkje berre i bankboka vert gøymt,
men kan løysa bedrifters økonomiske suter.
Nye arbeidsplassar kan skapast.
Med skatteauke kan dei like gjerne tapast.

Verda har fått ein ny president,
Trump, om det har gått hus forbi.
Beskjeden er han ikkje plent
så verda er i spaning for ei ny tid.
Ein storkjefta og respektlaus rabulist
flytta inn i det kvite huset til sist.

Det starta med, «Sjarmen med tarmen»,
så kom, «Gleden ved skjeden».
Tabuemner som kom inn i varmen,
skapte visst ikkje den store «vreden».
Då blir det kanskje å tøye strikken
med boktittelen, «Gymnastikken med p***en».
31.01.2017.M-m.


 

Et lite funderi på morrakvisten....


Google

I går, ved morrakaffien, møtte jeg disse tankene i avisa...
"Vær forberedt på det verste, da blir du ikke skuffet".
Det var enkelt tenkte jeg, for som regel går det jo bra - og du får da som oftest noe å glede deg over.

Kan man da si at pessimisten får mer å glede seg over enn optimisten, i og med at pessimisten stadig vekk måter gledelige overraskelser mens optimisten ofte må svelge sine nederlag?
Jeg lurer...

Drit i Trump, ta en bytur...


Fruen, gubben og den blå steinen...

Trumpiaden.

En flammende morgensol,
halvveis skjult bak skoddeskyen.
Kom deg opp av din slumrestol,
ta en formiddagstur inn til byen.

Frigjør deg frå kaffen og avisen
frå verdens nyinnsatte president.
Mange sier bare.: «Fytti grisen».
De fleste er engstelig og spent.

River han forgjengerens prosjekt,
vil han sette verden i brann?
Har han egne fornuftige prospekt,
eller er han kun en ubehøvlet mann?

Spørsmålene er store og mange
etter gårdagens svulmende retorikk.
Respektløse utfall kom på bordet
fra en president uten folkeskikk.

Nei, i dag får avis være avis,
buss til byen står på programmet.
En kaffikopp til en rimelig pris,
og hjemreis uten økonomisk skramme.

En formiddag uten Trumpske kiv,
heller treffe venner inne i byen.
Bertakte et pulserende lørdagsliv
nå som sola dukket fram fra skyen.

21.01.2017.M-m.


Google.
 

Les mer i arkivet » April 2017 » Mars 2017 » Februar 2017
funderier

funderier

79, Askøy

Jeg skriver av og til litt "poesi". Spør meg først dersom du ønsker å bruke det jeg har skrevet. Mange av bildene som illustrerer diktene er tatt fra Kvasir billedarkiv. Jeg er penjonist og morfar til fire, har en flott kone og trives med livet

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits