Barneskirenn Petter Northug ?

http://www.freekingdom.at/sponsoren/red.jpg
Endelig har Northugen fått starte i et voksenskirenn. Men hva skjer ? Han forstår det ikke selv og oppfører seg som et barn. Furten løper han inn i en bil når det ikke går hans vei i voksenskirennet. Gjemmer seg, vil ikke snakke med noen.
Skjønner godt hans frustrasjon når det ikke går hans vei i skiløypa, men det gamle ordet, "Tap og vinn med samme sinn" bør gjelde fremdeles, og da bør Petter stille opp for sin støttespillere og fans i medgang som i motgang .
Jeg vil tro at han selv vil sette pris på at vi stiller opp for ham i de samme situasjoner.
Det er presisert at han har mental styrke som få idrettsutøvere, men jeg synes at styrken fungerer i medgang. Når motgangen kommer virker han helt utafor kontroll.
Noen må nå hjelpe ham, få han til å innse at han, er avhengig av sine støttespillere, og at han må forholde seg til det.
At ham er en god skiløper har han vist mange ganger, nå får han vise litt mer storsinn som menneske også.

Senk skuldrene Petter, og ta det en Red Bull.

Svartedauden II.

http://www.miljolare.no/innsendt/multimedia/konvertert/2122/4035f15493067_files/slide0008_image115.jpg

No skal de høyra ei underleg soga
om sottevarselet som skaka vårt land.
Om elefanten som vart til ei flåga,
alle skulle råkast, kvinne som mann. 

No vert det berre spørsmål om tid
før heile landet ligg aude.
Svinesotten skal verta så stri
med ofseleg sjukdom og daude. 

Avisene messa og fjernsynet skreik
og spådde oss ?ned og nord?.
Heime i stova, ottesam og bleik
svalde me kvart eit ord. 

Korleis skulle me unngå sotta.
Det aula med gode råd.
Nevar laut vaskast, det laut me håtta,
Jamvel dei folkevalde vakna til dåd.

 Pesten vart drøfta i vår stortingssal,
stoggast laut styggedomen.
Vaksinar vart tinga i hopetal
før pesten til landet var komen. 

No skal så folket til vaksinasjon.
Men akk, kva hender vel då ?
Kvar er vår vaksinesprøytestasjon ?
Det kan ingen svara oss på. 

Dei kranglar no, kven skal setja nåla.
Det handlar visst om pengar då.
me spring rundt for å masa og gnåla
for at me immunisering skal få. 

Ja, slik skal det visstnok vera no.
Pengar går framfor liv og helse.
Får eg?kje pengar så kan du stå der og glo.
Utan dei finn du ikkje frelse. 

Så attende til elefanten og flåga.
Var ikkje virusen fårleg lell ?
Nokon gjorde då pengar på soga.
Vart me andre narra? Eg undrest kvar kveld.
16.10.2009.M-m.
Dette har samanheng med vaksineringssirkuset ifm svineinfluensaen sist haust.

Slit og sleng.

http://www.hib.no/biblioteket/al/nye_boker/images/kjerlighet.jpg

Du låg der i vegkanten,
rusta, tom
og kald.
Kunne ikkje brukast lenger.
Tømd for varme
og energi
vart du kasta. 

Du gav av din eld,
gav livsnyting,
alltid til teneste
for kroppslege og sjelelege behov.
Men no er det slutt.
Du greidde ikkje
å kveika elden lenger.
Du var berre ein
tom sigarettennar.
17.02,2010.M-m.

Skandale eller ?

Ja, no har me greidd det att. Me har i heile vinter vorte tuta øyro og augo fulle med godord om kor godt førebudd våre langrennsgutar og deira støtteverksemd er til dei olympiske vinterleikane. Me er fortald å ha favorittar i alle greiner. Alle pilar peiker oppover.
Men kva hende, og kva vart resultatet då "barneskirennet" tok slutt ? Jau, beste norske på 28. plass, og favoritten kom visstnok i mål ein eller annan gong han og. Medan dei aller fleste av favorittane greidde å yta maks då det galdt som mest, laut våre gutar luska inn i smørebua med rova melom beina. Det var vel det same som hende i Torino-OL for fire år sidan.
I høve til dei skapte forvetningane er resultatet ein skandale, korkje meir eller mindre. Men kven kan lastast ?
I alle høve, langrennsgutane sjølv vil eg ikkje lasta for miseren, dei gjorde nok det dei var god for. Årsakene må finnast rundt dei, altså i støtteapparatet.
Her er det nok å ta av, smørjarar, trenarar, forståsegpåarar, psykologar og anna helsepersonell. Til og med media lyt granska seg sjølv om desse sakene, slik dei har blese opp favorittane.
Det kan ikkje vera akseptabelt at våre langrennsløparar får øydelagt det dei har trent seg opp til og førebudd seg på i mange år.
Jeg spør berre. Hvorfor greier stort sett konkurrentane å preparera sine idrettsutøvere til dei største idretts-hendingane medan me litt for ofte står på sidelinja med hatten i handa ?
Lat oss til sist vona, for idrettsgutane sin eigen del, at fortsetjinga går betre enn starten.

Så vil eg ynskje Marit Bjørgern til lukke med bronsemedaljen. Det var stort!

Bannskap i radio og TV

http://www.nrk.no/contentfile/file/1.1250530!img1250511.jpg

Vårt kongelige kringkastingsråd hadde, i fjor haust, oppe som sak tiltakande banning og fy-ord i etermedia, men kom visst ikkje til noko resultat. Så det er vel framleis fritt fram for frodig ordbruk, godt hjelpt av  lova om ytringsfridom.
Kvar eg står i den saka ? Om det vil eg seia, ikkje for mykje og ikkje for lite.
I alle høve fann eg på å skriva nokre liner om saka, og her er resultatet.:

Er moralvaktarane heilt galne no,
skal det bli slutt på all banning i radio ?
og ingen eidskap i TV-en heller.
No vert det vel andakt frå loft og til kjeller.
Ver varsam med å koma med ei skrøna.
Vert det framleis lov å nemna ordet høna ?
Sikkert forbyr dei å nemna pikk,
Du lyt nok stramma din undikkstrikk.
Kva skal våre ?stand-up?-arar gjera,
krydring av språket kan dei ikkje la vera.
Kva vert himmelen utan St. Peter ?
Og kva vert helvete utan eter.
Borte vert fyord som revhol og faen,
fillern og søren skal koma i staden.
Dette meiner vårt kringkastingsråd
når det mot bannskapen vaknar til dåd.
Men det likar ikkje vår språkprofessor,
han som forvaltar vår ordprosessor.
Litt blømande ordflaum må gå an,
det er dynamikken i språket, hevdar han.
Dette med orddynamikk skjøner eg ikkje,
men eg flirer då godt av eit teatestykke
som ber fram ei og anna saftig glose
utan at det kjennes som ei bannskapsoverdose.
18.04.2009.M-m.

Dagens tur

I dag fant de gamle på å ta en lang tur i det fine førvårværet. Vi kjørte til Herdla og gikk en lang tur utover flatene der den gamle flyplassen har ligget. På Herdla låg, som kjent, en av de store tyske flyplassene på Vestlandet under siste verdenskrig. Nå er det beiteland for en av Vestlandets største gårdsbruk – altså en fredelig plett – dersom du ikke møter storoksen på gården.

Her står restene fra to tyske hangarer. Der sto nok jagerene tett på 1940 – tallet.

Her er hundrevis av ærfugl som overvintrer. Legg merke til Hitlertanna nederst på bildet.
Den skulle fungere som sperre for landgang fra sjøen.

Her ligger Herdla kirke med nytt tårn av året. Denne kirken ble ramponert og brukt som stall under krigen
Tyskerne grov også tuneller fra kirken, gjennom gravlunden og ut til kanomposter mot Hjeltefjorden.

Tilbake til turen i dag så ble det en flott tur i sol og fin kystnatur, hvor lukten fra "fjæra"  vekket minner fra oppveksten i Øygarden.

Dagens middag

http://av-senteret.no/nettskolen/globalnytt/44/skrei.jpg

Her er en illustrasjon av dagens middag sammen med venner.
Dette er ekte gytetorsk (ikke oppdrett) nydradd opp fra havet.
Når man så får levergryte i tillegg, og drikker god rødvin til,
er dette for oss fiskeelskere "gourmettoppent" .
Ikke noe for ungdommen kanskje, eller hva seier dere ??

Misbruk av 1 – ett – tallet, eller kamuflering av virksomhet ?

I dag hende det att. No er det endå eit eller anna firma som vel å slengja eit 1 – tal bak navnet.  SPORT1 var det i dag. Kvar ein finn firmaet, og kva det heitte tidlegare var ikkje lett å finna ut, men det primære var visst å presentera det nye navnet og produkta. Så får kunden sjølv tumla rundt til han finn utsalsstaden, dersom han "gidder" då. Eg gjer det ikkje.
Me har etterkvart fått mange FIRMA1 no. I fleng kan nemnast, FJORD1, APOTEK1, SPAREBANK1 osb.
Kan nokon fortelja meg kva dette 1 – talet skal vera tena til. ?
For meg vert dei fleste av desse idiotiske namneendringane ei anonymisering av verksemda. Sparebank1 kan vera eit unntak i så måte.
Dersom du skal prøva å finna ut kvar verksemdene held til, eller har spørsmål å stilla kan du jo berre ringja. Kva hender då ?
Jau, då kjem du jamnast fram til eit sentralbord kor du snakkar med ei datamaskin som melder, trykk 1 dersom du vil det og 2 dersom du vil det osv.Dersom du ikkje går i surr med alle talvala trykkjer du det talet du ynskjer og får straks meldinga, "Du er nå nr 47 i køen, vi betjener deg så snart vi kan".
Det er godt ein er pensjonist og kan ha tid til denne telefongymnastikken.
Fytterakkaren !!!

Nei, i denne tida då kreativitet og markedsføring er i vinden verkar det på meg som desse faktorane er heilt lagt tilside
når det gjeld firmamavn. Ja nokre av navna kan til og med verka kamuflerende på verksemda, ref Fjord1. La oss få attende dei gode firmanavna som fortalde oss noko om verksemda,  tenestene og varene den marknadsførde.
Svaneapoteket var et begrep i Bergen. Kva heiter det no ?
Ikkje veit eg. Det opprinnelege navnet er i høgda ein parentes.
Ha en god dag, eller skal me kanskje kalla dagen for Dag1.

Vårteikn ?

Er det flere som ser etter vårtegn nå om dagen ?

Vinter !
Lang, kald, myrk
og snøtung.
Svoltne, forfrosne fuglar
sturar i hagebuskene. 

I dag merka eg det.
Det fyrste ornitologiske vårteiknet. 
Fuglesongen.

Dei fyrste spede gladtonane
frå småfuglane,
som merkar
ei gryande vårsol. 

I dag
var det
godt å hente morgonavisa!
08.10.2010.M-m.Etter den kaldaste vinteren på mange tiår.