Det går seint…

Her er beviset; Våren er i anmarsj, om enn ikke i rekordfart.
Et bilde fra i går som viser at snøklokkene omsider har funnet veien opp gjennom vinterkald jord i hagen vår.

Ha en fin søndag.

Josef Stalin

Etter å ha lest litt om statslederne i det forrige århundre kom turen til en stalinbiologi. Den er skrevet etter at mange av arkivene fra stalintiden er frigjort og informasjonen fra disse er inkorporert i boken.
Det er et omfattende verk på over 800 sider, så det har krevd sin mann å komme gjennom verket. Det er tildels meget spennende lesning, og gir et utilslørt bilde av kanskje forrige århundres største despot. Har du tid og lyst så er dette en glimrende anledning til å få kunnskap om politikken, eller skal vi heller si, det politiske, personlige og sosiale intrigemakeriet som ble til den sosialistiske politikken som ble ført i Sovjetunionen.

STALIN 1878 ? 1953.

Visste du at;

Josef Stalin var født i Georgia i svært fattige kår med en alkoholisert far.

Han studerte teologi i flere år og var såpass dyktig at han fikk stipend som han måtte dele med sin far. Ble sparket ut fra studiet pga ?politisk? virksomhet.

Ble også deportert til Sibir på sine yngre dager og etter noen år greidde han å rømme til Moskva.

Han var gift to ganger. Den første konen Jekatarina ga ham en sønn, Jakov. Med den andre  Nadja fikk han datteren Svetlana og sønnen Vasilij. Nadja begikk antakelig selvmord i 1937.

Stalin var antakelig en verre despot og folkemorder enn Hitler. Ha er ansvarlig for myrderier av mange millioner mennesker, vesentlig fra de omliggende   republikkene. Dessuten utryddet han mer eller mindre alle tenkelige og utenkelige rivaler gjennom hele sitt styresett.

Ledelsen i Sovjetunionen var intens opptatt med festing mer eller mindre gjennom hele hans politiske karriere. Orgienene og de seksuelle utskeielsene blant de politiske toppene var systematiske og regelmessige. En utrolig livsførsel.

Når Hitler angrep Sovjetunionen gjemte Stalin seg i flere dager før de andre lederne fant ham og mer eller mindre tvang ham tilbake til Kreml og til ledelsen av landet.

Hvordan hanklarte seg selv uten å bli et hode kortere er for mange en gåte, men han skal ha dødd på “sotteseng”.

Det er vår vår i vår!!!


Dette er våren som møtte oss i dag da vi krøyp ut av loppekassa.

Noen bedre???

Snakk, snikk og retorikk.


Bilde.: Dagbladet.no

I disse politiske ulvetider kan det gå i spinn rent retorisk for noen og enhver. Dersom en ikke tenker seg godt om kan gode retoriske poeng ende som retoriske magaplask.

Snakk, snikk og retorikk.


 

Retorikk en ein vanskeleg kunst,
i politikken ofte nytta.
Til å kapra veljargunst,
og få veljarane til å lytta.
Men ordkunsten kan gå i spinn,
og ein tapar meir enn vinn.

I Lofoten rår ein oljestrid,
her vil ein leita etter olje.
Dette gjev politisk splid
Korleis vert det med torsk og kolje.
Ein ting kan ministrane lova;
Vernast skal torskens fødestova.

Men så er det slik den same tida,
fødetilbodet skal reduserast.
Leve torskeyngel, la kvinner lida,
fødande kvinner kan transporterast.
Dei same som vern for torsken har lova
vil leggja ned kvinnenes fødestova.
17.03.2011.M-m.

 

Joleblotet i Tigerstaden


Google billedarkiv.

Joleblotet i Tigerstaden.

Har de høyrt om det store joleblotet i tigerstaden, eg trur det var i 2007. Då kom  Liv Signe, Kristin og Jens  saman for å nyta joleribbe og akevitt, og for å feira at dei hadde greidd seg også dette året utan separasjon og skilsmål.
Då dei var komne til kaffibordet,  der konjakkeimen la seg over dei, og dimma dei både på syn og tanke, var det tida for å løysa dei store problema  i verda. Me kjenner det kanskje att fra eigne røynsler frå seine kveldar i konjakkskodde.
Kristin slo til med ein gong med si hjartesak, den store luftureininga i verda. Nå laut dei tre setja i gong den globale bergingsaksjonen, og samtalen rundt det konjakktunge kaffibordet sikta inn mot biltrafikken.  Kristin hadde høyrt ein stad at dieselbilar skulle vera mykje reinare å køyra enn dei gamle bensinbilane, og på nachspelet etter joleblotet  vart dei einige om at no skulle folket få rimelege dieselbilar.
Folket , som trur på det som kjem frå høgdene, sjølv frå eit fuktig joleblot, sette i gong og skifta ut sine bilar med verda sine bergingsbåtar, dieselbilane.

MEN, etter ein stor fest kjem ofte blåmåndagen, og den seig fort inn over landet. Det synte seg at Kristin ikkje hadde fått med seg at dieselbilane spydde ut mykje drit og lort i form av støv, og at ein difor laut sila bort denne f?skapen med eit filter.
Dei som ikkje hadde slike filter på bilane sine laut betala ekstra mykje skatt på bilen. Kva denne ekstra skatteinntekta skulle gå til er visst enno ikkje klårgjort.

Jaja, men som ikkje dette var nok, så kom det fort fram at desse hersens dieselbilane spydde ut mykje meir gift enn dei gamle bensinbilane. Det er visstnok så gale at dei  i den nest største byen vår tenkjer å auka bomprisen for diesebilar som vil inn til byen. Kva skal så desse ekstra inntektene  gå til, antakeleg til meir vegbyggjing!

For å gjera ei lang soge kort. Tru aldri på dei milde gåvene frå joleblota til Liv Signe, Kristin og Jens i tigerstaden. Blåmåndagen er snart over deg  og då kan du fort kome til å angre på dei fuktige råda du fekk.

 

13.mar.2011


Kilde.: Google billedarkiv.

Nå stikker jeg kanskje hånden inn i et hvepsebol, men vil la det stå til.

Jeg registrerer i pressen at vår engleprinsesse anmoder om at det nå bør sendes engler til det japanske folket. Jeg håper at hun evt mener engler i form av hjelpende og trøstende hender. Dersom hun derimot mener at vi bør sende de med vinger på, er hun etter min mening langt ute på blåmyra. Skal vi sitte stille og vente på, og forvente undere der borte i den situasjonen som er der, tror jeg at vi lever i en i en komanær tilværelse.

Det de trenger der nede nå er tilstedeværelse av ressurser til å søke, redde, rydde og reetablere sine hverdager. Når vi ute i verden skal sende hjelp er det ikke engler jeg først og fremst tenker på.

Forresten, hva synes dere om engleaktiviteten til vår prinsesse?

Friaren.

 

Friaren.

Han lyser så klårt i kveld,
ned på den vintermørke jorda.
Han har pynta seg,
med ein stor og vakker ring.
Han er på friarferd,
til skifolket.
Månen.
13.03.2011. M-m.

 

Rebelsk natur


Tatt fra BT 12.02.2011.

Rebelsk natur.


 

 

 

I radio kom ei alvorleg melding;
Katastrofe i Japan.
Jorda der var i kraftig skjelving,
truga av klodens kjernevulkan.
Det vart varsla ei dommedagsbåre
som kom til å feia hus og liv av gårde.

Så kom det fram i fjernsynsruta,
skremande scener om kraft og skade.
Bylgjer av vatn som fossa og spruta,
og øydela alt med sin kanonade.
Elvar av bilar, hus og jord
båtar med vetskremde folk om bord.

Heile byar sto i brann,
levande landsskap vart lagd aude.
Bilar køyrde så fort dei vann
bort frå flammar og frå daude.
Så vart det stilt og bylgjene spakna,
no laut ein finna dei som var sakna.

Hjelpelause vitne til daude og skade,
fylte med empati og sorg,
ser  me naturens terrorkaskade,
skjønar brått at vårt liv  ?er på borg?.
Men flinke og disiplinerte Japan,
vil reisa seg att så fort dei kan.
12.03.2011.M-m.

 

Fjernadopsjon..

Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.


I dag vil jeg formidle noen ord om fjernadopsjon. En hel del humanitære organisasjoner driver denne virksomheten i dag, og vi kom med for ca 10 år siden.  Vi valgte organisasjonen Verdens Barn og føler oss trygge på at de forvalter innsendte midler på en god måte.
Bakgrunnen var at vi såg for oss at vi for en billig penge kanskje kunne gjøre en forskjell for et menneske i en underpriviligert del av verden. For en innsats på under kr 2000,- pr år er vi med på å sikre et udannelsesgrunnlag for et barn.
Vi har i løpet av de ti årene støttet to barn fra India. Felles for bakgrunnen deres er at de kommer fra svært fattige hjem hvor mora understøtter familien så godt hun kan mens faren drukner sine sorger i akohol.
En årlig rapport gir oss en kort info om utviklingen på skole og i familieliv, og det gir oss for så vidt en viss garanti for at våre penger komme dit de er tenkt.

Hvordan har det så gått ?
Den første fjernadopterte hadde vi i fem – seks år, men der var livssituasjonen slik at det ble så som så med skolegangen, og til slutt droppet hun ut av skolen. Vi kan da bare tenke oss til hvordan det går med henne, men vi kan håpe at hun har fått et minimumsgrunnlag som kan hjelpe henne videre.
Nå har vi en gutt fra samme vanskelige miljø. Han ser ut til å jobbe med skolen og har fine resultater hittil. Her får vi bare krysse fingrene og håpe at vi har vært med på å gjøre en forskjell for ham videre i livet.

Til slutt noen ord til de som vi har hørt si, hvorfor skal enkelte få sjansen mens den store massen fremdeles vil slite “i gjørma”. Jeg som enkeltperson kan kanskje hjelpe en eller to, skal jeg da unnlate å gjøre det pga skjebnen til alle de andre? Det blir helt feil i mitt hode.

Til politikerne
Bruk heller U-hjelpen til målrettede tiltak mot barn og unge der det er politisk og praktisk mulig. Heller det enn å feite opp korrupte regimer og politikere i de diktatorstyrte landene rundt i verden.